Poz. 11 Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 49/2016/2017 z dnia

Transkrypt

Poz. 11 Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 49/2016/2017 z dnia
Poz. 11
Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW
Nr 49/2016/2017
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim
mgr Anny Jarugi
Rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje:
§1
Rada Wydziału powołuje na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Jarugi
następujące osoby:
1. prof. Andrea Flossmann (Université Blaise Pascal, Clermont-Farrand, Francja)
2. prof. Bernd Kaercher (Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Niemcy)
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dziekan Wydziału Fizyki: D. Wasik

Podobne dokumenty