Secesja - Puls Poznania

Transkrypt

Secesja - Puls Poznania
M iasto i styl
M iasto i styl
Secesja
Początek XX w. był okresem nowej jakości
w poznańskiej architekturze. Tragiczna
powódź z 1888 r., decyzja władz o rezygnacji
z ograniczeń fortecznych, wyburzanie
wałów i bastionów twierdzy oraz włączenie
w organizm miejski dotychczasowych wsi
spowodowały powstanie w tym czasie
nowych terenów pod zabudowę, które mogły
zostać wypełnione secesyjnymi kamienicami
i willami.
S
ecesja wprowadziła nowy sposób dekoracji: ekspresyjny, dynamiczny,
nieregularny, asymetryczny. Jej znakiem rozpoznawczym stała
się linia falista i ornamenty roślinne. Zdobiły one nie tylko fasady
budynków, ale znalazły wykorzystanie również w sztukateriach,
elementach stolarki, witrażach czy malowidłach upiększających sienie oraz
klatki schodowe. Poznańska secesja wzorowana była na stylu berlińskim.
Jej piękno i różnorodność odkrywa dla nas na swoich fotografiach Tadeusz
Sławomir Lisiecki. Jego zdaniem: wystarczy podnieść wzrok, wystarczy
nacisnąć klamkę drzwi mijanej bramy, a zaczarowany świat poznańskiej
secesji powita Was wyszukanymi kształtami klatek schodowych, blaskiem
kolorowych witraży, pięknem kutych balustrad i roślinną sztukaterią fasad.
Na temat secesji w Poznaniu powstało wiele publikacji, m.in. album Jana Skuratowicza
i Leszka Szurkowskiego „Secesja w architekturze Poznania” wydany przez Wydawnictwo Miejskie w 2002 r., z którego zaczerpnięto opis charakterystyki stylu.
64
5/2015
5/2015
65

Podobne dokumenty