środa, 21 kwietnia 2010 r. ul. Pomorska 149/153, 90

Transkrypt

środa, 21 kwietnia 2010 r. ul. Pomorska 149/153, 90
U
i
zk
rsytet Łód
we
ni
X FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI
NA WYDZIALE FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
http://www.wfis.uni.lodz.pl
środa, 21 kwietnia 2010 r.
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
WYKŁADY – odbywają się w Dużej Auli (300 osób), wymagana rezerwacja,
tel. (0-42) 635-5691 lub e-mail: [email protected]
„Wynalazki, które zmieniły oblicze cywilizacji” – dr Jan Olejniczak; godz. 10.00
DUŻA AULA, wykład multimedialny z pokazami, 45 minut.
Streszczenie: Przedstawiony zostanie przegląd najważniejszych zdaniem autora wynalazków. Niektóre z wynalazków zostaną
zaprezentowane na wykładzie w postaci pokazów.
„Elektrownie jądrowe jutra” – dr Jarosław Perkowski; godz. 11.00
DUŻA AULA, wykład multimedialny, 45 minut.
Streszczenie: Energia jądrowa jest najpotężniejszym kontrolowanym przez człowieka źródłem energii. W 1942 r. na Uniwersytecie
Chicago zespół naukowców pod kierownictwem Enrico Fermiego po raz pierwszy przeprowadził kontrolowaną łańcuchową reakcję
rozszczepienia jąder atomowych. Dzięki temu odkryciu możliwe było zbudowanie pierwszej elektrowni jądrowej w 1956 r. Od tego
czasu powstało wiele elektrowni jądrowych na całym świecie. Wszystkie one wykorzystują energię jądrową uwolnioną w trakcie
kontrolowanej reakcji rozszczepienia izotopów uranu lub plutonu. Mimo rozwoju energetyki opartej na reaktorach wykorzystujących
dobrze poznaną i przez lata udoskonalaną technologię opartą na chłodziwie i moderatorze w postaci wody, trwają prace nad nowymi
typami reaktorów jądrowych. Między innymi są to reaktory podkrytyczne określane skrótem ADS (Accelerator Driven Systems). Do
podtrzymywania łańcuchowej reakcji rozszczepienia stosuje się w nich akceleratory protonów, dzięki czemu wykluczone jest wydostanie
się pracy reaktora spod kontroli. Jednocześnie w tych reaktorach możliwe jest przetworzenie zużytego paliwa jądrowego z
konwencjonalnych reaktorów jądrowych do postaci mniej zagrażającej środowisku naturalnemu człowieka. Od niemal pół wieku trwają
również badania nad reaktorami termojądrowymi opartymi na syntezie jądrowej. W chwili obecnej budowany jest testowy reaktor
termojądrowy we Francji o nazwie ITER. Urządzenie to ma być gotowe do pracy pod koniec 2016 r. Obrazowo można powiedzieć, że
naukowcy chcą stworzyć „małe słońca” na Ziemi, które byłyby praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii dla całej ludzkości.
„Mikroskop elektronowy w dzisiejszych zastosowaniach” – dr Krzysztof Polański;
godz. 12.00
DUŻA AULA, wykład multimedialny, 45 minut.
Streszczenie: Omówione zostaną podstawy działania i fizyka zjawisk wykorzystanych w konstrukcji mikroskopu elektronowego. Na
przykładach własnych badań pokazany zostanie ogromny wkład mikroskopii elektronowej w rozwój współczesnej technologii i techniki
oraz nauki. Prezentowane zastosowania dotyczyć będą szeregu dziedzin, od archeologii przez biologię, medycynę, elektronikę aż do
badań minerałów w meteorytach.
„Zagadkowy świat nanotechnologii” – dr Adam Busiakiewicz; godz. 13.00
DUŻA AULA, wykład multimedialny, 45 minut.
Streszczenie: Nanotechnologia to nowe pojęcie dotyczące badań nad obiektami o bardzo małych rozmiarach. Budzi ogromne
zainteresowanie zarówno praktyków jak i teoretyków fizyki, chemii, biologii, medycyny, inżynierii, informatyki itd. Nanotechnologia jest
tak interesująca ze względu na możliwość poznania obiektów w skali ‘nano’, które posiadają zupełnie inne właściwości od tych znanych
w skali ‘makro’. Dodatkowo dziedzina ta dotyczy również konstrukcji nieznanych jak dotąd nanourządzeń, które mogą
zrewolucjonizować nasze życie. Podstawowe założenie, kierunki rozwoju, osiągnięcia oraz zagrożenia związane z nanotechnologią
zostaną zaprezentowane w ramach tego wykładu.
X FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI
NA WYDZIALE FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ
środa, 21 kwietnia 2010 r.
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
WARSZTATY I POKAZY – prowadzone są w środę co pół godziny wyłącznie dla grup zorganizowanych
15-osobowych od godziny 9.30 do 15.00. Opiekunowie grup powinni wcześniej (tel./e-mail) umówić się z prowadzącymi zajęcia.
Fizyka i sport – dr Piotr Skurski, dr Jadwiga Skurska, mgr Paweł Barczyński; Katedra Modelowania
Procesów Nauczania, budynek B, III piętro, tel. (0-42) 635-5679, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Znaczące wyniki w sporcie uzyskiwane są nie tylko dzięki predyspozycjom do uprawiania danej dyscypliny i wytrwałemu
treningowi. Mistrzowski poziom osiągają ci, którzy potrafią poznać, zrozumieć i wykorzystać w treningu i zmaganiach sportowych m.in.
podstawowe prawa fizyki. Przygotowane zajęcia będą okazją do poznania i zrozumienia znaczenia praw fizyki w wybranych
dyscyplinach sportowych.
Komputer w eksperymencie fizycznym – dr Tomasz Dzikowski, mgr Jerzy Wiśniewski;
I Pracownia Fizyczna, budynek B, I piętro, tel. (0-42) 635-5642 lub (0-42) 635-5650,
e-mail: [email protected]
Streszczenie: Pokaz pomiarów podstawowych wielkości fizycznych: odległości, czasu, prędkości, przyspieszenia i siły w mechanice,
indukcji magnetycznej, strumienia świetlnego, natężenia i częstotliwości dźwięku, natężenia i napięcia prądu elektrycznego. Zapoznanie
uczestników z techniką pomiarów wspomaganych komputerem.
Pomiar prędkości światła, spektrografia – linie pierwiastków,
modelowanie pól elektrycznych, analiza dźwięków – dr Jerzy Ledzion; II Pracownia Fizyczna,
budynek B, II piętro, tel. (0-42) 635-5710, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Pokazy i uczestnictwo w doświadczeniach wykonywanych na żywo. Pomiar prędkości światła, rejestracja linii spektralnych
pierwiastków i obserwacja powstawania rozkładu pola elektrycznego wokół elektrod o rozmaitych kształtach.
Rejestracja promieniowania jonizującego – dr Andrzej Żak; Pracownia Jądrowa,
budynek B, V piętro, tel. (0-42) 635-5641, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Pokaz rejestracji promieniowania alfa, beta i gamma pochodzącego z naturalnych i sztucznych źródeł promieniotwórczych.
Rejestracja promieniowania kosmicznego – dr Grzegorz Wieczorek; Katedra Astrofizyki
Wysokich Energii, budynek B, V piętro, tel. (0-42) 635-5646, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Pokaz i omówienie budowy aparatury do rejestracji różnych składowych promieniowania kosmicznego. Rejestracja
promieniowania kosmicznego przychodzącego do laboratorium.
Skaningowy mikroskop tunelowy – dr Witold Kozłowski; Katedra Fizyki Ciała Stałego,
budynek B, parter, tel. (0-42) 635-5694, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Pokaz budowy, działania i zastosowań skaningowego mikroskopu tunelowego. Przedstawione zostaną podstawowe metody
pomiarowe i osiągnięcia nanotechnologii.
Zabawki fizyczne – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ; Katedra Modelowania Procesów Nauczania,
budynek B, I piętro, tel. (0-42) 635-5683, e-mail: [email protected]
Streszczenie: Zabawa jest jedną z najprzyjemniejszych form aktywności człowieka. W ciągu wieków ludzie wymyślili tysiące zabawek.
Działanie każdej zabawki podlega prawom fizyki. Są jednak pewne zabawki, w których zjawiska i prawa fizyki zostały wykorzystane
w szczególnie interesujący i atrakcyjny sposób. Te właśnie zabawki zostaną zaprezentowane podczas pokazów.
Seanse w Planetarium: czwartek 22 kwietnia 2010 r., godz. 13–14 i 14–15
Pokazy nieba – dr hab. Wiesław Tkaczyk, prof. UŁ; Planetarium i Obserwatorium im. Arego Sternfelda
w Łodzi, Łódź, ul. Pomorska 16, zgłoszenia: p. Mariola Kubiak, tel. (0-42) 635-5717
Streszczenie: Pokaz nieba w Planetarium. Opowieść o otaczającym nas świecie gwiazd, narodzinach i umieraniu oraz ich wpływie
na mieszkańców Ziemi. Praktyczny pokaz jak możemy orientować się w przestrzeni (kosmicznej) za pomocą postrzeganych gwiazd
oraz co nam „mówią gwiazdy”.
Piknik Naukowy w Manufakturze: sobota 24 kwietnia, niedziela 25 kwietnia 2010 r., godz. 10–18
Fascynujące zjawiska fizyczne – pracownicy i studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie: Pokazy eksperymentów z ekstremalnie niskimi temperaturami, wysokim napięciem, niską próżnią. Mechanika bez oporów
ruchu. Niecodzienne zastosowanie mikrofalówki. Mowa helowa. Zabawki fizyczne. Mikroskop sił atomowych (obrazy atomów na
powierzchni grafitu, nanorurek węglowych, kropek kwantowych z arsenku indu na podłożu z arsenku galu)!
Pokazy z informatyki stosowanej – dr Witold Kozłowski oraz pracownicy i studenci Wydziału
Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Streszczenie: Pokazy programowania urządzeń mikroprocesorowych, zapoznanie się z budową i działaniem robota humanoidalnego
Robosapien V2, demonstracja możliwości zestawu LEGO Mindstorms NXT, robot-manipulator, robot mobilny klasy mini-sumo, grafika
komputerowa (gry i symulacje komputerowe), oprogramowanie i rozwiązania sprzętowe mikroskopu sił atomowych, wykorzystanie
impulsów neuronowych do sterowania komputerem!