Uniwersytet Łódzki dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na

Transkrypt

Uniwersytet Łódzki dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na
Projekt "Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Uniwersytet Łódzki dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na Studiach Podyplomowych dla
Nauczycieli w zakresie ICT, Języków obcych oraz Drugiego Przedmiotu kierunek: Fizyka
i Matematyka dla Pedagogów Specjalnych.
Ukończenie Studiów uprawnia pedagogów specjalnych do nauczania fizyki i matematyki
w szkołach specjalnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Daje też uprawnienia
do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego w zakresie fizyki i matematyki.
Planowany termin zakończenia Studiów – koniec marca 2008r.
Zainteresowanych prosimy o szybkie podanie drogą elektroniczną na adres
[email protected] swoich danych: imię i nazwisko, telefon, miejsce i rodzaj pracy, rodzaj
ukończonych studiów oraz ew. innych studiów podyplomowych.
Odpowiemy drogą elektroniczną lub telefoniczną o przyjęciu w poczet studentów i trybie
złożenia wymaganych dokumentów.
O wykorzystaniu wolnych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt i informacje:
Kierownik Studiów: Piotr Skurski [email protected] , tel.: (42) 635-56-79
www.efsnauczyciel.uni.lodz.pl/
www.fic.uni.lodz.pl/edu
Informacje szczegółowe:
1.
2.
3.
4.
5.
Studia te finansowane są z EFS. Dla studentów są bezpłatne.
Struktura i program ramowy studiów został zaaprobowany i zlecony przez MEN
do realizacji Uniwersytetowi Łódzkiemu.
Program ramowy oraz programy szczegółowe zostały opracowane przez
międzywydziałowy zespół specjalistów z zakresu fizyki i matematyki, dydaktyki
fizyki i matematyki oraz pedagogiki specjalnej.
Programy szczegółowe i sposób prowadzenia zajęć uwzględniają możliwości
specjalistów pedagogów, którzy uczyli się fizyki i matematyki na poziomie liceum
ogólnokształcącego.
Dla pedagogów niesłyszących pracujących z młodzieżą niesłyszącą, którzy chcą
studiować na naszych studiach podyplomowych, zatrudniony jest tłumacz migowy,
który na bieżąco tłumaczy treść zajęć.
Wydział Fizyki i Chemii
Kierunek: Fizyka z matematyką
ul. Pomorska 149/153, PL - 90-236 Łódź, tel. (48) 042-635 56 78, tel. (48) 042-635 56 79
www.fic.uni.lodz.pl/edu, e-mail: [email protected], [email protected]