Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek

Transkrypt

Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek
KWP w Poznaniu
Źródło:
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/archiwum-sprawy-zreali/rok-2016/22831,Swiadczenieuslugi-wywozu-odpadow-komunalnych-z-jednostek-Policji-polozonych-na-.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 00:14
Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych
z jednostek Policji położonych na terenie
województwa wielkopolskiego
Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji położonych na
terenie województwa wielkopolskiego
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 20.04.2016 13:00 (pdf 135.38 KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data publikacji 27.04.2016 12:48 (pdf 46.49 KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data publikacji 06.05.2016 15:22 (pdf 45.16 KB)
SIWZ wraz z załącznikami Data publikacji 20.04.2016 13:00 (pdf 851.08 KB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularze kalkulacji cenowej do części 1 - 54 Data publikacji 20.04.2016 13:00 (xls 324
KB)
Zmiana treści SIWZ z dnia 25.04.2016 r. Data publikacji 25.04.2016 14:27 (doc 87 KB)
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.04.2016 r. Data publikacji 27.04.2016 12:34 (doc 97 KB)
zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie z dnia 27.04.2016 r. Data publikacji 27.04.2016 12:47 (doc 320
KB)
Zmiana treści SIWZ z dnia 06.05.2016 r. Data publikacji 06.05.2016 15:22 (doc 188 KB)
informacja o wyborze oferty Data publikacji 08.06.2016 13:41 (pdf 461.93 KB)
informacja o unieważnieniu cz. 1,7,9,10,29,36,41,49 Data publikacji 08.06.2016 13:42 (pdf 25.39 KB)
Informacja o unieważnieniu cz. 50 Data publikacji 15.06.2016 14:50 (pdf 20.2 KB)
ogłoszenie o udzieleniu.pdf Data publikacji 19.08.2016 15:29 (pdf 116.77 KB)
Metryczka
Data publikacji 20.04.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Czermak
Osoba modyfikująca informację: