Zaproszenie

Transkrypt

Zaproszenie
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ma zaszczyt zaprosić
uczniów szkół średnich do wzięcia udziału
Tematem II OPiZ jest Firma rodzinna.
Honorowy Patronat objęli:
Minister Edukacji Narodowej, JM Rektor PCz. Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
oraz i Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Prof. A. Blikle.
Olimpiadzie towarzyszą wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu i imprezy sportowe.
Każdy uczestnik Olimpiady, a także Nauczyciele – Opiekunowie, mają zagwarantowany
bezpłatny dostęp do kursu szybkiego pisania „pisz123”, ufundowany przez
FUNMEDIA sp. z o.o. Uczestnicy kursu „pisz123” mogą sprawdzać nabywane
umiejętności w konkursie „Olimpijczyk”. Do rywalizacji, w trzech kategoriach,
zapraszamy również szkoły (Regulamin, § 8.p.9).
Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.
Szczegóły zawodów dostępne są na stronie internetowej:
www.olimpiada.zim.pcz.pl
Szkolne eliminacje II OPiZ odbędą się już dn. 14 stycznia 2014 r. o godz. 12.00
w każdej ze zgłoszonych szkół. Kolejne etapy odbędą się na Uczelni, w auli Wydziału
Zarządzania: II etap w dniu 14.03.2014, a finał 14.04.2014. Dla szkół z Dolnego Śląska,
II Etap zorganizowany zostanie w XIV LO we Wrocławiu.
Na uczestników, nauczycieli i szkoły, czekają cenne nagrody rzeczowe i bezpłatne
usługi, ufundowane przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów (zakładka Nagrody).
Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
(zakładka Rejestracja) oraz przesłanie jego wydruku pocztą tradycyjną na adres:
Wydział Zarządzania PCz,
Al. Armii Krajowej 19B, pok. 201, 42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Olimpiada”.
Wszelkie pytania należy kierować do Sekretariatu Olimpiady drogą elektroniczną na
adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod nr: 34 3250 330 lub 356.
Zapisy kończą się w dniu 10.12.2013.
Licząc na Państwa zainteresowanie łączę wyrazy szacunku.
Przewodniczący Olimpiady
dr Andrzej Brzeziński
II Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania
w II Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania.