Warszawa, dnia 19 marca 2012 r - Uniwersytet Kardynała Stefana

Transkrypt

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r - Uniwersytet Kardynała Stefana
Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
nr POKL.07.02.01-14-003/13
Warszawa, 12.12.2014r.
ZAPROSZENIE
do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje Projekt „Coach
rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: VII. Promocja integracji
społecznej, Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej; Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W ramach ww. projektu planowany jest wynajem sali konferencyjnej na spotkanie
warsztatowe, trwające dwa dni (maksymalnie po 15 godzin).
Wymagania:
1. Miejsce realizacji w promieniu 10 km od siedziby Zamawiającego (ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa);
2. Sala z możliwością zaciemnienia i zapewnienia sztucznego oświetlenia,
przygotowana dla 10-14 osób;
3. Wyposażona w stół konferencyjny, miejsca do siedzenia odpowiadające liczbie
uczestników, stół prezydialny z miejscem siedzącym przeznaczonym dla jednej
osoby oraz możliwością postawienia notebooka;
4. Dostęp do projektora multimedialnego z ekranem projekcyjnym (obraz powinien
być widoczny dla każdego z uczestników);
5. Odrębne, wydzielone miejsce przeznaczone do odpoczynku;
6. Wieszaki na okrycia wierzchnie uczestników;
7. Bezpłatne miejsca parkingowe przy budynku, w którym znajduje się sala dla min. 6
samochodów osobowych;
8. Zaplecze sanitarne: osobne toalety dla kobiet i mężczyzn.
Zamawiający będzie dokonywał rezerwacji sali w okresie od 02.01.2015 r. do 30.04.2015r.
z wyprzedzeniem 10 dni przed planowanym terminem realizacji spotkania. Wynajem sali
będzie możliwy zarówno w tygodniu, jak również w soboty oraz niedziele w godzinach od
8:00 do 23:00.
Uprzejmie proszę o podanie cen szacunkowych netto i brutto.
Ofertę proszę przesłać do dnia 22 grudnia 2014 r., do godz.14.00 na adres e-mail:
[email protected]
Biuro Projektu:
Uniwersytet
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5
pokój 022
01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 90 09
wew. 409
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
s. 1