Geld, jak pieniądze Dla urzędników niemieckiego

Transkrypt

Geld, jak pieniądze Dla urzędników niemieckiego
Geld, jak pieniądze
Dla urzędników niemieckiego fiskusa „Ordnung muss sein” to jedno z przykazań
w codziennej pracy. Twoje dochody zostaną więc dokładnie prześwietlone, ale
najprawdopodobniej uzyskasz nadpłacony „Steuer”
Polacy, którzy na stałe mieszkają za zachodnią granicą lub przebywają tam ponad sześć
miesięcy, muszą złożyć zeznanie podatkowe do końca maja roku następującego po
danym roku podatkowym. – Pozostałe osoby mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego
podatku w terminie do dwóch lat, licząc od końca roku, w którym uzyskały w
Niemczech dochód – informuje Paweł Jackowski z Europejskiego Centrum
Podatkowego (właściciel serwisu euro-punkt.pl).
Nie jesteś sam
Nawet dobra znajomość języka niemieckiego, nie gwarantuje poprawnego wypełnienia
rubryk rozliczenia podatkowego. – W formularzach często pojawiają się niekompletne
dane dotyczące zatrudnienia, niektórzy za późno wysyłają wnioski – mówi Cezary
Pielas z Taxback.com. Niekiedy schody zaczynają się już w chwili zbierania
dokumentów. – Nie każdy też jest w stanie poradzić sobie z rozbieżnościami w
interpretacji przepisów. Zdarza się, że urzędnicy wydają decyzje w oparciu o te same
regulacje, jednak z różnym efektem końcowym – mówi Justyna Różycka z firmy
ZwrotPodatkow.pl. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem staje się oddanie swoich
spraw w ręce specjalistów. – Opracowywanie deklaracji podatkowych lub innych
wniosków jest doradztwem podatkowym, a tego typu czynności mogą być świadczone
wyłącznie przez upoważnione podmioty. W Polsce do tej grupy należą m.in. doradcy
podatkowi, spółki doradztwa podatkowego, adwokaci i radcowie prawni – przypomina
Paweł Jackowski.
Podejście indywidualne
Tylko niektóre firmy oraz kancelarie prawno-podatkowe pobierają opłatę wstępną od
swoich klientów bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie. Zazwyczaj koszt usługi to
prowizja (Np. 7–10 proc.) od zwrotu podatku, płatna dopiero po zakończeniu całej
procedury. Jeśli jednak urząd przyzna niewielką sumę, to najczęściej wnosi się inną
stawkę. – Profesjonalny pełnomocnik oferuje pomoc w zakresie rzetelnego
sporządzenia rozliczenia rocznego, uwzględni też przysługujące podatnikowi ulgi oraz
inne odliczenia. Takie wsparcie może mieć wpływ również na wysokość nadpłaty
podatku, głównie w sytuacji, w której podatnik sam nie dysponuje wiedzą o przepisach
podatkowych – mówi Paweł Jackowski. Wymiar podatku ustalany jest indywidualnie i
nie należy kierować się kwotami przyznanymi innym osobom. Wiele z nich otrzymuje
po ok. 1 tys. euro (4,4 tys. zł), ale zdarzają się również zwroty w wysokości 200 euro
(900 zł) albo nawet 10–12 tys. euro (44–53 tys. zł). – Jeśli urząd przetrzyma pieniądze
zbyt długo, to wypłaci jeszcze odsetki – informuje Cezary Pielas.
ILE MOŻNA (OD)ZYSKAĆ?
Zwykle kwota zwrotu wynosi ok. 1 tys. euro (4,4 tys. zł), ale zdarzają się również
zwroty w wysokości nawet 10–12 tys. euro (44–53 tys. zł).
Pieniądze nie dla każdego
Złożenie deklaracji podatkowej nie oznacza automatycznie uzyskania zwrotu.
Składający deklarację musi czasem sam sięgnąć do kieszeni, ponieważ Np.
odprowadził za mało podatku lub źle obliczył przysługujące ulgi. – Zagraniczne urzędy
nie zwracają podatku jako takiego. Podatnik może otrzymać zwrot nadpłaty podatku
dochodowego, czyli różnicę między sumą zaliczek wpłaconych na podatek a należnym
podatkiem rocznym – podkreśla Paweł Jackowski. Wpływ na wysokość podatku ma nie
tylko rodzaj obowiązku podatkowego wynikający z charakteru i długości pobytu za
granicą. Liczy się również wysokość dochodów oraz wysokość zaliczek na podatek
odprowadzonych z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę. Istotny jest też fakt,
czy dana osoba składa dokumenty wspólnie z żoną/mężem. – Rozliczenie małżeńskie,
ulga na dziecko (tzw. Kinderfreibetrag) oraz odliczenie kosztów dojazdów z Polski do
Niemiec to obecnie najpopularniejsze zapisy umożliwiające uzyskanie maksymalnej
wysokości zwrotu podatku – mówi Justyna Różycka.
Droga do mety
Standardowo do przygotowania rozliczenia podatkowego potrzebne są druki
Lohnsteuerkarte (karta podatkowa) lub Lohnsteuerbescheinigung (zaświadczenie
podatkowe) od każdego z pracodawców. Niekiedy przełożeni „zapominają” o swoich
obowiązkach na koniec roku podatkowego. Wówczas należy im o sobie przypomnieć
albo skorzystać ze wsparcia kancelarii prawno-podatkowej, która wystąpi o wymagany
dokument. Gdy dana osoba nie była zatrudniona przez cały rok podatkowy w
Niemczech, powinna przygotować zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce. –
Jeśli w zeznaniu podatkowym zabraknie jakichś załączników, niemiecki urząd
poinformuje o tym podatnika. Nie dojdzie do takiej sytuacji, jeśli wybierzemy pomoc
agenta podatkowego, który dopilnuje, by aplikacja była kompletna – mówi Cezary
Pielas. Oddając sprawę w ręce specjalistów, nie należy spodziewać się zwrotu w ciągu
kilku dni. – Czas oczekiwania na wydanie decyzji we wszystkich urzędach oprócz tych
dla obcokrajowców (Cottbus i Oranienburg) wynosi ok. trzech miesięcy. W przypadku
zatrudnienia w branży budowlanej procedura może trwać od trzech do sześciu miesięcy
– mówi Justyna Różycka.
Andrzej W. Skowronek
Źródło: „Praca i życie za granicą”, wyd. nr 20 (6-19 października 2011), s. 12- 13
Źródło: „Praca i życie za granicą”, wyd. nr 20 (6-19 października 2011), s. 19