uchwała - Państwowa Komisja Badania Wypadków MORSKICH

Transkrypt

uchwała - Państwowa Komisja Badania Wypadków MORSKICH
PAŃSTWOWA KOMISJA
BADANIA WYPADKÓW MORSKICH
WIM nr 39/2014
UCHWAŁA
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, w składzie:
Cezary Łuczywek - Przewodniczący PKBWM
Marek Szymankiewicz - Sekretarz PKBWM
Krzysztof Kuropieska - Członek PKBWM
Tadeusz Gontarek - Członek PKBWM
Po rozpatrzeniu w dniu 30 października 2014 r. materiałów dotyczących poważnego
wypadku morskiego jachtu żaglowego Bella Vista, bandery litewskiej, zaistniałego w dniu 13
października 2014 r. na Morzu Bałtyckim, w odległości około 3,3 mili morskiej na północny
wschód od latarni Stilo, w wyniku którego jacht wszedł na mieliznę (plażę), Państwowa
Komisja Badania Wypadków Morskich na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2 pkt 2
lit. c ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
(Dz. U. poz. 1068) odstępuje od badania.
Podpisy członków Komisji:

Podobne dokumenty