pobierz newsletter

Transkrypt

pobierz newsletter
WIRTUOZ I VERTISAN
FUNDAMENTEM WIOSENNEJ OCHRONY PSZENICY PRZED CHOROBAMI
(BBCH 29 – BBCH 31)
Po łagodnej jesieni i zimie plantacje zbóż ozimych osiągnęły fazę początku strzelania w źdźbło. To
termin wykonania pierwszego zabiegu fungicydowego w zbożach, który musi uwzględnić zwalczenie
łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, mączniaka prawdziwego oraz
septoriozy paskowanej liści. Konieczna w tym czasie jest też regulacja wzrostu zbóż, a także
dokarmianie dolistne makro i mikroelementami.
Ocena zdrowotności źdźbeł, korzeni i liści
z uwzględnieniem chorób:
 Łamliwość źdźbła
 Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i
korzeni
 Septorioza paskowana liści –
(porażenie jesienne źródłem
groźnych infekcji na wiosnę)
 Mączniak prawdziwy (beżowa
grzybnia na starych liściach może
być źródłem wtórnych infekcji)
T1 – Ochrona na Plus pszenice po rzepakach, intensywne plantacje, wczesne siewy
Wirtuoz 520 EC 0,6 l/ha + Vertisan 200 EC 0,6 l/ha
Cztery substancje aktywne z różnych grup chemicznych w tym z najnowszej SDHI
Pełne spektrum zwalczanych chorób podstawy źdźbła i liści
Unikalna ochrona przed septoriozami
Lepszy rozwój systemu korzeniowego i wykorzystanie azotu
Pozytywny wpływ na fizjologię rośliny





T1 – Ochrona Standard – średnio intensywne plantacje stanowiska po zbożu, kukurydzy,
pszenice, pszenżyta
Wirtuoz 520 EC 0,75 – 1 l/ha
Właściwie zbilansowana zawartość prochlorazu, tebukonazolu i proquinazidu
Zwalcza pełny kompleks chorób podstawy źdźbła w tym fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
Długotrwała ochrona przed mączniakiem
Kompletne rozwiązanie na T1




Skracanie zbóż i zapobieganie wyleganiu
Cuadro 250 EC 0,25- 0,5 l/ha + Antywylegacz 725 SL 0,6l – 0,8 l/ha
Wiosenne nawożenie mikroelementami uzupełnieniem niedoborów pokarmowych
Zboże Plus 2 – 3 kg/ha


Właściwie zbilansowane makro i mikroelementy
N całkowity 18%, Mg 3,5%; S 2,7%; B 0,2%; Cu 1,5%; Fe 0,5%; Mn 3%; Mo 0,01%
Bardzo dobry stosunek ceny do składu (100% chelat EDTA)