Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych w

Transkrypt

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych w
W ramach projektu „ Senior świadomym klientem nowoczesnego banku” dofinansowanym przez Narodowy Bank Polski
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych
w miesiącu lipcu i sierpniu
specjalistyczne kursy z zakresu wiedzy bankowej
oraz
zajęcia praktyczne – nowatorskie zajęcia w realnych sytuacjach np:
jak założyć konto w banku czy jak korzystać z bankomatu
Istotnym elementem projektu będzie stworzenie seniorom możliwości zapoznania się z rzeczywistymi ofertami banków i
nauczenie osób starszych odnajdowania się w roli świadomego klienta banku, który rozumie przedstawiane oferty, umie
zadawać właściwe pytania i potrafi dokonywać korzystnych wyborów. Projekt będzie realizowany do 15 września a na
jego zakończenie przewidziany jest konkurs wiedzy bankowej z nagrodami.
Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie lub osobiście (do wyczerpania wolnych miejsc) w biurze:
Stowarzyszenia Akademii Pełni Życia w Krakowie ul. Lea 5a/4, tel 12 294 81 35
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 do 11.00 oraz we wtorek w godz. 14.00 – 16.00
Z A P R A S Z AM Y