Wielkie Korepetycje z Historii – Ekologia

Transkrypt

Wielkie Korepetycje z Historii – Ekologia
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Wielkie Korepetycje z Historii – Ekologia
W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego odbył się cykl spotkań z niezależnymi działaczami z lat
osiemdziesiątych. Organizatorem spotkania było Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dyskusję poświęconą
ruchom ekologicznym poprowadzili współzałożyciele Ekologicznego Ruchu Społecznego: prof. Jan Marcin
Węsławski (Instytut Oceanologii PAN) i Dariusz Podbereski (PZPK – Trójmiejski Park Krajobrazowy).
ERS powstał w 1978 roku i zajmował się głównie działalnością informacyjną oraz zbieraniem podpisów pod
ekologicznymi petycjami do władz. Nie dostał zgody na rejestrację jako stowarzyszenie. Wśród postulatów
skierowanych do władz były, między innymi: informowanie społeczeństwa o stanie środowiska, uznanie stanu
czystości wód Zatoki Gdańskiej za problem ogólnopolski, poprawienie jakości produkowanej żywności,
informowanie o toksyczności materiałów stosowanych w budownictwie. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji
Ekologicznego Ruchu Społecznego był marsz przeciwko zanieczyszczeniom Zatoki Gdańskiej. Uczestniczyło w
nim kilkaset osób, wzdłuż brzegu płynęły kutry rybackie z czarnymi flagami, a martwe ryby wraz z próbkami wody
zostały zawiezione do Sejmu i przekazane posłom.
Wśród założycieli ERS-u byli także: prof. Wiesław Fałtynowicz (lichenolog - obecnie Uniwersytet Wrocławski),
Wojciech Moskal (polarnik) i Jacek Jezierski (obecnie Prezes Najwyższej Izby Kontroli).
Na zakończenie prowadzący spotkanie poinformowali o bieżącej działalności instytucji, w których obecnie
pracują.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty