skan 02_2011.indd

Transkrypt

skan 02_2011.indd
Projekty w toku
Budujemy lotnisko w Jasionce
P
oczątki lotniska w Jasionce sięgają
1940 r. Pełni ono funkcję jedynego
międzynarodowego portu lotniczego
na Podkarpaciu. Dzięki rozbudowie
poprawi się jego przepustowość, co
umożliwi zwiększenie liczby połączeń
krajowych i międzynarodowych. Obecna
infrastruktura portu pozwala na jednoczesną obsługę ośmiu samolotów – w przyszłości liczba ta wzrośnie do 20. Nowoczesny terminal będzie mieć trzykrotnie
większą powierzchnię od obecnej
i pozwoli obsłużyć w komfortowych
warunkach ponad milion pasażerów
rocznie.
Płyta postojowa oraz płaszczyzna
odladzania samolotów
Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, wykonaliśmy już 75% prac budowlanych – mówi Zdzisław Leśniewski, Menedżer
Projektu. – Ułożyliśmy 63 tys. m kw.
podbudowy betonowej, 30 tys. m kw.
nawierzchni z betonu cementowego oraz
80 tys. m kw. geokompozytu drenażowego
i warstwy mrozoochronnej. Zgodnie
z umową obie płyty będą gotowe w lipcu
tego roku.
Najbardziej zaawansowana w realizacji jest
budowa stanowiska do odladzania samolotów. Płaszczyzna o wymiarach 131 x 250 m
poza okresem zimowym będzie mogła pełnić
funkcję rezerwowej płyty postojowej.
Wykonaliśmy tu 90% prac i uzyskaliśmy już
pozwolenie na użytkowanie części
płaszczyzny – opowiada Bogusław Cienki,
Kierownik Budowy. – Płyta ma już niemal
całą nawierzchnię betonową, którą musimy
W podrzeszowskiej Jasionce trwa realizacja strategicznych dla
rozwoju lotniska i Podkarpacia inwestycji. Od maja 2010 r. Skanska
wykonuje prace związane z rozbudową płyty postojowej oraz
budową płaszczyzny do odladzania samolotów. W październiku
ub. roku ruszyła budowa nowego terminalu pasażerskiego. Łączna wartość obu inwestycji wynosi ponad 131 mln zł brutto.
jeszcze zabezpieczyć powłoką hydrofobową, chroniącą beton przed absorpcją wody
i środków chemicznych stosowanych do
odladzania.
W ramach inwestycji poszerzyliśmy też
istniejącą drogę kołowania ALFA, wykonaliśmy utwardzone pobocza bitumiczne oraz
oznakowanie poziome. Kończymy prace
związane z cięciem oraz zalewaniem
szczelin dylatacyjnych oraz prace agrotechniczne, m.in. humusowanie i plantowanie.
Na ukończeniu są również roboty z branży
elektroenergetycznej.
Prace związane z drugą częścią inwestycji,
tj. powiększeniem płyty postojowej
samolotów przekroczyły półmetek – wyjaśnia Bogusław Cienki. – Istniejąca płaszczyzna o wymiarach 80 x 145 m została
rozbudowana w kierunku nowo budowanego budynku terminalu pasażerskiego. Po
zakończeniu robót wymiary płyty postojowej zwiększą się o 38 tys. m kw.
Na nowej części płyty prowadzone są
roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni betonowej oraz układaniem warstwy poślizgowej, a także
wymianą i poszerzeniem konstrukcji
istniejącego pobocza drogi kołowania
ALFA.
W ramach prac związanych z branżą
sanitarną wybudowaliśmy podziemny
żelbetowy zbiornik o pojemności 2 tys.
m sześc. Posłuży on do czasowego
retencjonowania wód deszczowych, dzięki
czemu tereny położone poniżej płaszczyzn
lotniskowych będą zabezpieczone przed
zalewaniem podczas intensywnych
opadów. Budowa tak dużego obiektu
wymagała zastosowania specjalistycznego
sprzętu, m.in. żurawia samochodowego
o udźwigu ponad 200 ton. Odpowiednia
koordynacja prac pozwoliła na normalne
funkcjonowanie lotniska i nie zakłóciła
ruchu samolotów.
Nowy terminal
Tuż obok starego budynku terminalu
szybko rośnie nowy gmach. Inwestycja
rozpoczęła się od wykonania wykopu,
z którego wybrano około 30 tys. m sześc.
ziemi. Gotowe są już fundamenty i szyby
windowe rękawów na płycie lotniska.
Dotychczas do budowy terminalu zużyliśmy
ponad 7,6 tys. m sześc. betonu i 1150 t
Jasionka jest nazywana przez pilotów
lotniskiem dobrej pogody ze względu na
największą w Polsce liczbę dni lotnych.
Port wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne. Droga
startowa, o długości 3200 m i 45 m
szerokości operacyjnej, jest jedną
z najdłuższych w Polsce i umożliwia
przyjmowanie każdego typu samolotu,
w tym Boeingów 747. Dzięki wysokiej
jakości infrastruktury lotnisko w Jasionce
zostało zatwierdzone przez UEFA jako
port zapasowy dla Lwowa i Warszawy
na czas EURO 2012.
8
zbrojenia, w tym na samą płytę denną
ponad 530 t.
Zasypaliśmy ściany zewnętrzne piwnic,
wykonaliśmy wszystkie stopy fundamentowe
i rozpoczęliśmy montaż konstrukcji stalowej
– mówi Piotr Ordon, Menedżer Projektu. –
Szkielet stalowy z lewej i prawej strony
budynku jest już wykonany, obecnie
montujemy konstrukcję na środkowej części.
Zaszalowane są też dwa stropy na lewej
i prawej części budynku na poziomie +4,70, na
ukończeniu jest rdzeń żelbetowy. Najtrudniejszy element jest jednak przed nami. Będzie to
łukowy dach, który stanie się znakiem
rozpoznawczym terminalu w Jasionce.
Nowy obiekt o kubaturze prawie 90 tys.
m sześc. i powierzchni użytkowej 13,9 tys.
m kw. będzie trzykrotnie większy od
obecnego terminalu – mówi Wojciech
Chmura, Kierownik Budowy. – Budynek
będzie miał trzy kondygnacje nadziemne,
jedną podziemną i będzie częściowo
podpiwniczony.
W części podziemnej znajdą się: sortownia
bagażu, pomieszczenia techniczne
i magazynowe. Parter to hall główny ze
stanowiskami informacyjno-kasowymi,
odprawy biletowo – bagażowe oraz strefy
przylotów. Strefa komercyjna, kontroli
i odlotów to pierwsze piętro, zaś tarasy
widokowe i pomieszczenia techniczne zajmą
piętro drugie. Terminal wyposażony będzie
w 9 dźwigów osobowych i ruchome schody.
Konstrukcja budynku, którego rzut oparty jest
na kształcie litery T, zaprojektowana została
jako stalowy szkielet ramowy uzupełniony
konstrukcją żelbetową monolityczną.
W elewacji będzie dominować aluminium
i szkło. Przykrycie budynku w części centralnej
stanowi dach łukowy, przykrycie skrzydeł
wschodniego i zachodniego to płaskie
stropodachy. Mimo złożonej i zróżnicowanej
funkcji całość stanowić będzie zwartą,
jednorodną bryłę z czytelnym układem
przestrzennym wewnątrz budynku.
Budowa nowego terminalu zakończy się
w grudniu br.
Przykład synergii i współpracy
W realizację inwestycji na lotnisku w Jasionce zaangażowane są trzy rzeszowskie
oddziały naszej Firmy: OBO, OBDM i OBH,
a także poznański OBDM oraz Wytwórnia
Konstrukcji Stalowych z Kielc.
Pierwszym widocznym rezultatem
wykorzystania synergii trzech oddziałów:
OBDM Poznań, OBH Rzeszów i naszego
było pozyskanie tego projektu – mówi
Kamil Simka, Dyrektor OBDM Rzeszów.
– Wygrana w przetargu była możliwa dzięki
doświadczeniu poznańskiego oddziału
w układaniu nawierzchni betonowych
i fachowemu wsparciu ze strony OBH
Rzeszów w zakresie robót hydroinżynieryj-
nych, bazującemu na wiedzy OBH Kraków
i OBDM Poznań wyniesionej z realizacji
lotniska w Powidzu. Rzeszowski OBDM do
całego przedsięwzięcia wniósł swoją
lokalność: doświadczonych pracowników
i znajomość dostawców materiałów,
usługodawców i partnerów. Bez tego,
nawet posiadając bardzo mocną kompetencję betonową, trudno byłoby pozyskać
ten projekt. Z kolei na etapie realizacji
projektu korzyści ze współpracy widać m.in.
w optymalnej alokacji zasobów ludzkich
i sprzętowych w przypadku braku frontu
robót dla poszczególnych branż.
Duże znaczenie dla wygrania przetargu na
budowę terminalu pasażerskiego miało
połączenie sił rzeszowskiego OBO
i Wytwórni Konstrukcji Stalowych z Kielc
– wspomina Zenon Bugno, Dyrektor OBO
Rzeszów. – Dało nam to pewność, że
projekt będzie zrealizowany w terminie,
w wymaganej przez inwestora jakości, ale
również przy założeniu optymalnej ceny,
tak ważnej w przetargu publicznym. Już
w fazie oferowania cały proces produkcji
i dostaw elementów konstrukcji stalowej
został gruntownie przeanalizowany pod
kątem wyeliminowania ewentualnych
błędów projektowych. Pozytywny aspekt
kooperacji pomiędzy naszymi jednostkami
jest także widoczny na polu BHP. Praca
według tych samych standardów bezpieczeństwa przybliża nas do osiągnięcia
naszego celu „zero wypadków”. Ponadto,
jesteśmy dla inwestora szczególnym
partnerem – jako jedna firma ponosimy
odpowiedzialność za jakość i terminowość
wszystkich robót budowlanych toczących
się obecnie na podrzeszowskim lotnisku.
Więcej informacji:
Zdzisław Leśniewski, tel. 502 747 225
[email protected]
Piotr Ordon, tel. 502 747 194
[email protected]
9