Celestynów, dnia 8 lutego 2017 roku Zawiadomienie Uprzejmie

Komentarze

Transkrypt

Celestynów, dnia 8 lutego 2017 roku Zawiadomienie Uprzejmie
Celestynów, dnia 8 lutego 2017 roku
Zawiadomienie
Uprzejmie informuję, że 14 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy
w Celestynowie odbędzie się łączone posiedzenie Komisji
Finansów
i Inwestycji, Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy w dniu 15 lutego
2017 roku.
Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji
(-) Paweł Felczyk
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminny/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./.