Celestynów, dnia 20 stycznia 2017 roku ZAWIADOMIENIE

Transkrypt

Celestynów, dnia 20 stycznia 2017 roku ZAWIADOMIENIE
Celestynów, dnia 20 stycznia 2017 roku
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informuję, że 1 lutego 2017 roku (środa) o godz. 16:30 w siedzibie
Urzędu Gminy w Celestynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawy oświatowe - reforma oświaty.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Wiktor Piasecki
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy: art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).