Wojciech Suchoń jest profesorem zwyczajnym w Pracowni Retoryki

Transkrypt

Wojciech Suchoń jest profesorem zwyczajnym w Pracowni Retoryki
Wojciech Suchoń jest profesorem zwyczajnym w Pracowni Retoryki
Logicznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania
naukowe obejmują historię logiki i zagadnienia wiążące logikę z językiem naturalnym.
Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilkunastu książek. Jest też twórcą
programów do komputerowego wspomagania nauczania logiki. Redaktor serii
DIALOGIKON. *
* obwoluty książek wydanych w latach: 2001, 2005, 2008 (Wydawnictwo UJ)

Podobne dokumenty