Nawcz, gm. Ł czyce PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

Transkrypt

Nawcz, gm. Ł czyce PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
Nawcz, gm. Ł 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




 czne kopanie rowów dla kabli o gł  



 



Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablow 



Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablow 



Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m - w SO i słupac



Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m - w SO i słupac



 



Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do



 



  



  
0.25 m3 pod słupy o 


  



   ganie w słupy i wysi 














































 
 
 
 
 
 
 
 
    



 i stawianie słupów o wietleniowych o masie do 100 kg - słup o.c



 czne zasypywanie rowów dla kabli o gł 



Znakowanie słupa




















Nawcz, gm. Ł 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 



   



 



   




Opłaty dodatkowe

Opłata za usługi geodezyjne
 





















opłata
opłata


