Menadżer ds Inwestycji

Transkrypt

Menadżer ds Inwestycji
HELUKABEL POLSKA Sp. z o.o. od 2000 r. działa na rynku polskim jako oddział niemieckiego
przedsiębiorstwa, liczącego sobie juŜ blisko 30 lat. Firma jest dystrybutorem kabli i przewodów oraz osprzętu
kablowego i narzędzi do obróbki kabli do róŜnych branŜ i zastosowań.
Od roku 2006 HELUKABEL Polska dołączyła do prestiŜowego grona GAZEL BIZNESU, skupiającego
najpręŜniej działające przedsiębiorstwa na rynku polskim.
HELUKABEL POLSKA Sp. z o.o. obecnie poszukuje do swojego zespołu osoby na stanowisko:
Menadżer Produktu
Miejsce pracy: Tarnów lub Rzeszów
BranŜa:
kable i przewody, osprzęt kablowy, narzędzia do obróbki kabli
Zadania:
koordynacja pracy Działu SprzedaŜy
utrzymanie kontaktów z kluczowymi Klientami
pozyskiwanie nowych kontraktów
analiza potrzeb klienta
utrzymywanie kontaktów z biurami regionalnymi
Wymagania:
Wykształcenie wyŜsze o specjalności: elektroenergetyka, automatyka lub pokrewne.
umiejętność współpracy z zespołem pracowników
odporność na stres, umiejętności samoorganizacji
umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
znajomość specyfiki branŜowego rynku dystrybucji oraz inwestycji
znajomość rynku automatyki przemysłowej w dziedzinie łączenia oraz przesyłu danych
znajomość techniki światłowodowej, tradycyjnej, oraz pomiarowej
łatwość podejmowania trafnych decyzji
orientacja na wynik
zaangaŜowanie i konsekwencja w działaniach
znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
prawo jazdy kategorii B
Firma oferuje:
zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę
narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
moŜliwość rozwoju zawodowego
Pracę w młodym dynamicznym zespole.
Kontakt:
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: [email protected]
Prosimy o wpisanie nazwy stanowiska w temacie wiadomości: „MENADśER”
Informujemy, Ŝe skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o ochronie danych osobowych:
"WyraŜam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez firmę
HELUKABEL Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97
o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)."