Curriculum Vitae

Transkrypt

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Katarzyna Roczon
Data urodzenia:
29.04.1989 r.
Adres korespondencyjny: ul. Mozarta 10/501
02- 736 Warszawa
E-mail:
[email protected]
Telefon:
660235437
Wykształcenie:
2011-2013
Stosunki Międzynarodowe – II stopień
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2008- 2011
Stosunki Międzynarodowe – I stopnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Doświadczenie:
03 – 09.2014
Staż w Komendzie Stołecznej Policji
( Poczta Specjalna - Wydział Konwojowy )
2005 – 2014
Wolontariat - Festiwal Trzech Kultur (Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko – Włodawskiego )
(prowadzenie festiwalowego facebooku, promocja, obsługa i opieka artystów sceny polskiej)
11.2013
Wolontariat – Warszawski Festiwal Gitarowy
(Agencja Koncertowa Muzyka)
10.2013
Hostessa, Next Vision
2012 - 2013
Koordynator Projektu Wielkie Korepetycje z Historii,
Niezależne Zrzeszenie Studentów UKSW
2012 - 2013
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Funduszy i Sponsorów
Niezależne Zrzeszenie Studentów UKSW
6.2011
Praktykantka w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
2009 - 2011
Prezes Koła Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
06 – 09.2010
Staż we Włodawskim Domu Kultury
(recepcja i pomoc przy organizacji wydarzeń artystycznych)
Znajomość języków obcych:
Język Angielski
na poziomie B1
Umiejętności i szkolenia:
 Znajomość obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 Znajomość zasad Protokołu Dyplomatycznego (potwierdzona dyplomem)
 Kurs Opiekuna i Wychowawcy wycieczek kolonijnych dla dzieci i młodzieży
 Komunikatywność
 Umiejętność pracy w zespole
 Umiejętność szybkiego uczenia się
 Zaangażowanie
 Skrupulatne dążenie do realizacji postawionych celów
Zainteresowania:
 Historia
 Polityka (zagraniczna, polska, europejska, )
 Podróże
 Fotografia
 Sport (piłka nożna, siatkówka)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Podobne dokumenty