dla lekarzy - KANCELARIA Płaza i Wspólnicy

Transkrypt

dla lekarzy - KANCELARIA Płaza i Wspólnicy
ABONAMENTOWA
OCHRONA PRAWNA
DLA LEKARZY
Z a kr e s u s ł u gi :
zz Prawo medyczne
zz Prawo cywilne (roszczenia pacjentów)
zz Prawo karne (błąd medyczny)
zz NFZ i system ochrony zdrowia
zz GIODO, Sanepid, urzędy administracji publicznej
zz Trudny Pacjent
• Roszczenia karne – w tym sprawy o zniesławienie/zniewagę
• Roszczenia cywilne – w tym sprawy o ochronę dóbr osobistych lekarza
zz Prawo pracy i kontraktów
G dzi e podpis a ć u m o w ę ?
zz w siedzibie KPOIL w Toruniu – ul. Danielewskiego 6-9
zz w delegaturze KPOIL w Grudziądzu – Zespół Poradni Specjalistycznych Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego im.dr. Władysława Biegańskiego, Budynek „D” Poradni
Specjalistycznych, I piętro, pokój 105.
zz w delegaturze KPOIL we Włocławku – ul. Królewiecka 1A/2
zz w siedzibie Kancelarii Płaza i Wspólnicy w Toruniu – ul. Poniatowskiego 3/3
więcej informacji
tel. 56 475 61 90 oraz na stronie www.kpiw.pl, www.kpoil.torun.pl
ABONAMENTOWA
OCHRONA PRAWNA
DLA LEKARZY
P akiet
VIP
P akiet
s ta n d a r d
koszt: 50 zł/m-c
zz konsultacja/porada prawna przez
infolinię czynną od pn. do pt.
w godzinach 9-16
(poza w/w dniami oraz godzinami
zgłoszenia przyjmowane przez
automatyczną sekretarkę) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej
(w liczbie max. 10/rok);
zz osobiste spotkania z prawnikiem
w sprawie porady prawnej na rzez
lekarza (max 5 razy/rok);
zz opinia/analiza prawna (max 5/rok)
sporządzona i podpisana przez
adwokata/radcę prawnego;
zz reprezentacja przedprocesowa
w sporach z pacjentami, NFZ,
Sanepidem, GIODO,
pracodawcą oraz w sprawach karnych;
zz reprezentacja procesowa w cenie
abonamentu (1 sprawa/rok –
kolejne sprawy w oparciu o stawki
preferencyjne)*.
koszt: 100 zł/m-c
zz konsultacje telefoniczne/internetowe –
bez limitu;
zz osobiste spotkanie z prawnikiem
w sprawie zgłoszonej przez lekarza –
bez limitu;
zz uzyskanie opinii/analizy prawnej
sporządzonej i podpisanej przez
adwokata/radcę prawnego – bez limitu;
zz reprezentacja przedprocesowa oraz
procesowa w cenie abonamentu –
z zastrzeżeniem odpłatności za
posiedzenia/czynności podejmowane
poza obszarem należącym do apelacji
gdańskiej w wysokości ustalanej
indywidualnie;
zz prowadzenie spraw cywilnych lub
karnych niezwiązanych ze zdarzeniami
zawodowymi (w liczbie max 2/rok)
w cenie abonamentu w szczególności
z zakresu prawa rzeczowego, prawa
zobowiązań, spadkowego;
zz z wyłączeniem spraw z zakresu prawa
rodzinnego w tym podziału majątku;
zz prowadzenie spraw odszkodowawczych
z tytułu wypadków komunikacyjnych
i innych spraw ubezpieczeniowych (max.
2/rok).
* Stały zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu poza siedzibę Kancelarii 100 zł na terenie Torunia, a na obszarze sądów
okręgowych Toruń, Włocławek, Gdańsk zwrot kosztów dojazdu – 150 zł.