Notatka z posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Związku

Transkrypt

Notatka z posiedzenia Zarządu Międzyzakładowego Związku
Notatka z posiedzenia
Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków
w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
z dnia 19 października 2016 roku
1. Omówiono działania ZZ GK ENEA w temacie reprezentacji Załogi w organach zarządczych
i nadzorczych ENEA S.A.
2. Przeanalizowano realizację przez Pracodawcę Porozumienia Płacowego na rok 2016.
3. Reasumowano spotkanie z Wiceprezesem Zarządu ds. Technicznych Enei Wytwarzanie –
Panem Grzegorzem Kotte w sprawie odzieży roboczej. Zaprezentowano pomysły
Członków Zarządu Związku dot. poprawienia jakości ubrań roboczych oraz ich serwisu.
4. Podsumowano korespondencję z Pracodawcą (dot. m. in.: premii efektywnościowej,
polityki kadrowej i etatyzacji w Wydz. KWR oraz PPE).
5. Negatywnie oceniono utworzenie Biura HR Business Partner w formie przedstawionej
przez Pracodawcę.
6. Wysłuchano sprawozdań z działalności Zakładowych Organizacji Związkowych MZZE.
7. Uchwałą nr 20/2016 jednomyślnie przyjęto do naszej Organizacji nowych Członków.
8. Rozpatrzono pozytywnie dwie prośby o wsparcie finansowe.
9. Podsumowano szkolenie z zakresu prawa pracy i relacji ze ZZ dedykowane dla Zarządu
Enei Centrum oraz wszystkich Organizacji Związkowych działających w tej spółce.
10. Przekazano relację z udziału przedstawicielki MZZE w „Szkoleniu młodych europejskich
liderów i liderek związkowych 2016-2017”.
11. Przedstawiono propozycję szkolenia dla działających w ZZ Zakładowych Społecznych
Inspektorów Pracy.
12. Podjęto temat organizacji Pocztu Sztandarowego Związku oraz delegacji z wiązankami
kwiatów na obchody Święta Niepodległości 2016.
Więcej informacji w Biurze Związku, lub pod numerami telefonów 14-85,14-86.