II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI REGULAMIN

Transkrypt

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI REGULAMIN
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jednoetapowy.
2. Adresowany jest do młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Spośród podanych propozycji tematów należy wybrać jeden do opracowania.
4. Na stronie tytułowej pracy prosimy o podanie:

wybranego tematu

imienia i nazwiska ucznia

wieku

nazwy i adresu szkoły, do której uczęszcza uczeń
5. Uczestnik przesyła pracę na adres:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema
ul. Poniatowskiego 2
43 – 200 Pszczyna
z dopiskiem Międzyszkolny Konkurs Literacki
6. Forma prac konkursowych: rozprawka, interpretacja tekstu poetyckiego, wiersz.
7. Prosimy o przesyłanie prac samodzielnych do dnia 24.03. 2017r.
8. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Autora na publikację
fragmentów pracy.
9. Prace nie powinny przekroczyć objętości dwóch stron A-4 (czcionka 12, odstęp między
wersami 1,5).
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi początkiem kwietnia 2016r.
11. Uczestnicy, których prace zostały wyróżnione, otrzymają pisemne zawiadomienie.
Zapraszamy do udziału!
Autorki konkursu:
Urszula Strzałka-Wcisło
Anna Harazin
Agnieszka Klimczok
TEMATY
1. Co ma większy wpływ na życie człowieka – racjonalne zachowania czy
emocjonalne decyzje? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko,
odwołując się do „Makbeta” W. Szekspira oraz innych tekstów kultury
(rozprawka).
2. Zinterpretuj wiersz Wisławy Szymborskiej „Sto pociech”. Postaw tezę
interpretacyjną i ją uzasadnij.
3. Napisz wiersz będący inspiracją tekstem wybranego poety (parafraza,
druga część, odrębny tekst).