Myślę, więc segreguję - Gimnazjum nr 1 w Redzie

Transkrypt

Myślę, więc segreguję - Gimnazjum nr 1 w Redzie
„Myślę, więc segreguję”
W ramach spotkania ekologicznego zorganizowany zostanie
KONKURS LITERACKI
na opowiadanie lub wiersz na temat:
„Myślę, więc segreguję”
Warunki udziału:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz klas
I-III gimnazjów województwa pomorskiego.
2. Oceniony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
3. Prace konkursowe należy wykonać w formie pracy literackiej obejmującej jedna
stronę A4 maszynopisu lub dwie strony rękopisu. Inną formą może być wiersz.
4. W prawym górnym rogu utworu należy umieścić znak kodowy i grupę wiekową.
Ten sam kod powinien znaleźć się na kopercie, a wewnątrz niej dane osobowe
autora: imię i nazwisko, klasa, dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko
nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę.
5. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs literacki w każdej
kategorii.
6. Prace należy przesłać na adres organizatora do 29 stycznia 2016 roku.
Na finalistów czekają cenne nagrody !
Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas Spotkania Ekologicznego, które odbędzie
się 17 marca 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38 o godzinie
9.30. Prace literackie, które biorą udział w konkursie, pozostają własnością organizatorów
konkursu.
Zapraszamy do licznego udziału !

Podobne dokumenty