Nauczyciele tez lubią się uczyć.

Transkrypt

Nauczyciele tez lubią się uczyć.
Nauczyciele tez lubią się uczyć.
Gimnazjum nr 5 w ramach projektu “Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozyskało środki finansowe na realizację inicjatywy
szkolnej pt.: ”Nowoczesna i międzykulturowa szkoła.”
Ośmiu nauczycieli w tym Dyrektor, latem weźmie udział w kursach językowych oraz
metodycznych, co pomoże im w wymianie doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.
Pozwoli to wcielać w życie ideę nowoczesnej i międzykulturowej szkoły, która zachęca
młodzież do aktywnego uczestnictwa w jej życiu, rozwijaniu pasji, umiejętności zdobywaniu
nowych kompetencji. Program ten daje nauczycielom możliwość podnoszenia swoich
kompetencji zawodowych na szkoleniach o wysokim poziomie merytorycznym, korzystać
z anglojęzycznej literatury fachowej, nawiązać większą liczbę kontaktów i efektywniejszą
współpracę między szkołami, wymieniać się poglądami i metodami pracy z aktywnymi
nauczycielami z innych krajów. Doskonalenie zagraniczne nauczycieli pomoże nam
przygotować się do zagranicznej wymiany młodzieży. Cieszymy się, że jest w naszym
gimnazjum grono nauczycieli, którzy nawet w czasie wakacji nie przestają myśleć o swoich
wychowankach i wolny czas przeznaczony na wypoczynek poświęcają na podnoszenie
własnych kwalifikacji, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy Gimnazjum nr 5 im.
Powstańców Śląskich.