WROCŁAW W STARYM KINIE: WROCŁAW 1945 I POTEM – DZIEJE

Transkrypt

WROCŁAW W STARYM KINIE: WROCŁAW 1945 I POTEM – DZIEJE
Program przeglądu:
13 listopada
Gala finałowa konkursu „Kręć Wrocław’ – wstęp wolny
14 listopada, godz. 18:00 oraz 17 listopada, godz. 10:00
WROCŁAW W STARYM KINIE:
•
Cztery filmy braci Lumière zrealizowane we Wrocławiu w 1896 roku.
Bracia Lumière chcąc zaprezentować światu swój epokowy
wynalazek – kinematograf, zatrudnili grupę operatorów, którzy
kręcili filmy w różnych miastach, prezentowali następnie ich
mieszkańcom słynną nowinkę techniczną. Tak i powstały między
innymi pierwsze filmy o Wrocławiu.
•
„Fantom” (1922r.)
Film Friedricha Wilhelma Murnau, legendarnego twórcy
„Nosferatu”. Akcja „Fantoma” rozgrywa się we Wrocławiu.
Adaptacja powieści Hauptmanna.
Niepowtarzalna okazja obcowania z kinem niemym.
15 listopada, godz.18:00 oraz 18 listopada, godz. 10:00
WROCŁAW 1945 I POTEM – DZIEJE MIASTA
Blok filmów dokumentalnych ukazujących oblicza Miasta w różnych okresach. Zobaczymy
więc panoramę Wrocławia od walk i zniszczeń Festung Breslau przez kolejne dekady
dźwigania
miasta
z zgliszczy aż do współczesności.
•
•
•
•
•
•
•
•
Festung Breslau. Zapis dni furii. (2000.; liczne
ujęcia archiwalne)
Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej (19451965) DVD
Wrocław 1959
Wrocławska opowieść (1969)
Fakty i ludzie (1972)
Druga młodość miasta (1972)
Czrno-biały (2004 – Ośrodek Pamięć i
Przyszłość)
Wrocławska Kronika Filmowa 1998
16 listopada, godz. 18:00 oraz 19 listopada, godz. 10:00
MIASTO, LUDZIE – ODCHODZĄCE ŚLADY
Blok filmów dokumentalnych, w których historia Wrocławia została pokazana przede
wszystkim przez losy i wspomnienia jego mieszkańców.
•
•
•
•
•
Wrocław miasto studentów (1947)
Oczami dziecka (OPiP)
Ich miasto(1974)
Odchodzące ślady – Wrocław 1945 (1987)
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny(2003, polniem.)
•
•
•
Kominek/ Rasiak – (OPiP)
Gawrosz (OPiP)
Wrocławska Kronika Filmowa 2008
17 listopada, godz. 18:00 oraz 20 listopada, godz. 10:00
W STARYM KINIE – „Zaraza”(1972)
W lipcu 1963 roku we Wrocławiu wybuchła epidemia
czarnej ospy. Przebieg zdarzeń, a zwłaszcza akcję służby
zdrowia, opisał reporter Jerzy Ambroziewicz. Na postawie
tych relacji
w roku 1972 Roman Załuski zrealizował
film fabularny.
„Zaraza” oglądana po latach przypomina nam nie tylko
o jednym z ciekawszych epizodów powojennej historii
Wrocławia, ale również pozwala oglądać liczne miejskie
plenery, w których film realizowano.
Bilety:
16 – normalny
13 – ulgowy
11- grupowy
Wystawa zdjęć Stefana Arczyńskiego i Stanisława
Klimka
Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii Stefana Arczyńskiego oraz Stanisława
Klimka (Via Nova).
Stefan Arczyński w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych dokumentował odbudowę Wrocławia.
Wykonał w tym czasie setki artystycznych zdjęć. Dziś na skutek niekorzystnego splotu
okoliczności prawa do większości z nich wykupiły archiwa niemieckie. Około 100 ostatnich
zdjęć zakupiło wrocławskie wydawnictwo Via Nova. Na wystawie zaprezentujemy 20 z nich.
Fotografie Arczyńskiego zestawione zostaną ze zdjęciami Stanisława Klimka, który specjalnie
w tym celu wykonał serię zdjęć powtarzających po kilkudziesięciu latach ujęcia jego
wielkiego poprzednika. Dzięki temu będziemy mogli obserwować zmiany jakie zaszły w
naszym mieście.
Stefan Arczyński
Artysta-fotografik, związany z Wrocławiem od 1950 r., gdy założył tu studio
fotograficzne. Od 1954 roku ukazało się kilkadziesiąt publikacji z jego fotografiami.
Dokonał bogatej dokumentacji powojennego Wrocławia i Dolnego Śląska, zwłaszcza
z czasów odbudowy i usuwania zniszczeń wojennych. Jest również autorem serii
portretów znanych wrocławian.
Osobny nurt w twórczości stanowią fotografie z licznych podróży, pejzaże oraz
portrety.
Fotografie Stefana Arczyńskiego pokazywane były na licznych wystawach
indywidualnych1.
1
Encyklopedia Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie 2006, s. 44.