Zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości do konsultacji z

Transkrypt

Zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości do konsultacji z
Ministerstwo Sprawiedliwości docenia współpracę
środowisk mediatorów i zaprasza do dialogu oraz konsultacji
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MEDIATORAMI W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
18.02.2014 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości na zaproszenie dr Marzeny Kruk
Naczelnika Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji
Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka odbyło się spotkanie nt
współpracy i integracji środowiska mediatorów i promocji mediacji.
W spotkaniu wzięli udział ze strony Ministerstwa oprócz Pani Naczelnik również:
Joanna Sauter-Kunach Sędzia Główny Specjalista i Agata Oklej, a ze strony środowisk
mediatorów:
Jerzy Śliwa Przewodniczący Konwentu ENMA, Ewa WiśniewskaSobel rzecznik prasowy
Okrągłego Stołu Organizacji Mediatorów [OSOM] i Anna Ficek koordynator Kampanii:
Pogódźmy się na Święta oraz Zgoda prezent na Dzień Dziecka.
Poruszono temat formuły Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz kontrowersyjną
sprawę tworzenia Centrów Arbitrażu i Mediacji.
Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości uznali inicjatywę Okrągłego Stołu
Organizacji Mediatorów jako budującą współpracę środowiska mediatorów. Zadeklarowali
wolę uczestnictwa w kolejnym spotkaniu Okrągłego Stołu na dzień 27 lutego br.
Ważne z punktu widzenia przyszłej współpracy są deklaracje: ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwości gotowości obejmowania patronatami i partnerstwem inicjatyw środowisk
mediatorów budujących szeroko rozumianą świadomość mediacji oraz integrujących
środowisko mediatorów.
Wspólnie określono tematy do prowadzenia dalszego dialogu i konsultacji ze
środowiskami mediatorów: Formuła Społecznej Rady ds. ADR a także Budowanie zaufania do
zawodu mediatora i współpracy z sędziami opartej na przyjmowaniu odpowiedzialności za
pracę mediatora przez organizację w której jest zrzeszony.
Kolejne spotkanie Okrągłego Stołu Organizacji Mediatorów odbędzie się w dniu 27
lutego 2014 r w formule De lege ferenda (rekomendacje zmian prawnych). Głównym
wątkiem do dyskusji jest projektowane stworzenie dwóch systemów rekomendacji
mediatorów w sprawach cywilnych. Zachęcamy do przysyłania uwag do projektowanych
zmian: www.mediacje.pl/p/kpcprojMSwsM.pdf
Więcej informacji i przyjmowanie zgłoszeń do udziału w spotkaniu 27.02.2014: Ewa
Wiśniewska-Sobel rzecznik prasowy tel. + 48 666 829 997, [email protected]