regulamin 2015.cdr

Transkrypt

regulamin 2015.cdr
Organizatorzy:
TARNOBRZESKI DOM KULTURY
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH „WORD” w TARNOBRZEGU
Współorganizatorzy:
SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY w STALOWEJ WOLI
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY w MIELCU
MIEJSKI DOM KULTURY w RADYMNIE
Cele Konkursu:
Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, popularyzacja śpiewania piosenek, poznawanie języka angielskiego poprzez śpiew.
Uczestnicy:
Soliści, zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne (do 8 osób)
Kategorie wiekowe:
I kategoria – szkoły podstawowe: klasy I – III
II kategoria – szkoły podstawowe: klasy IV – VI
III kategoria – klasy gimnazjalne
IV kategoria – klasy ponadgimnazjalne
4. Organizatorzy eliminacji wstępnych:
Radymno
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu jarosławskiego, Przeworska, Przemyśla, Rzeszowa jest Miejski Dom Kultury w Radymnie, ul. Lwowska 16, 37-550 Radymno, tel. 16 628 14 11.
termin eliminacji – 13 kwietnia 2015 r., godz. 11.00, próby od godz. 8.00
Mielec
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu mieleckiego jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 7,
39-300 Mielec, tel. 17 583 56 39.
termin eliminacji – 14 kwietnia 2015 r., godz. 10.00, próby od godz. 8.00
Stalowa Wola
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego jest Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli,
ul. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 23 22.
termin eliminacji – 16 kwietnia 2015 r., godz. 11.00, próby od godz. 8.00
Tarnobrzeg
ORGANIZATOREM eliminacji wstępnych dla uczestników z powiatu tarnobrzeskiego jest Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział ARA, ul. Słowackiego 2,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 21 10 w. 24, www.tdk.tarnobrzeg.pl
termin eliminacji – 18 kwietnia 2015 r., godz. 11.00, próby od godz. 9.00
Warunki udziału w konkursie:
KARTY ZGŁOSZENIA należy przesłać do Organizatorów eliminacji wstępnych w Stalowej Woli, Mielcu, Radymnie i Tarnobrzegu do 7 kwietnia 2015 r.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i wysłanie jej na adres organizatora eliminacji wstępnych.
5. Laureaci eliminacji wstępnych wezmą udział w finałowych prezentacjach konkursowych.
2. Każdy wykonawca biorący udział w eliminacjach wstępnych prezentuje
jedną piosenkę w języku angielskim z dowolnym akompaniamentem
(akompaniator, półplayback, zespół muzyczny).
Dopuszczalna jest własna twórczość. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać
tekst prezentowanego utworu, w formie wydruku komputerowego.
6. FINAŁ odbędzie się w Tarnobrzeskim Domu Kultury 25 kwietnia 2015 r.
od godz. 8.30 – próby
godz. 11.00 – Prezentacje konkursowe
– Koncert Laureatów
3. Członkowie zespołów wokalnych i chórków nie mogą występować w charakterze solisty.
7. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
8. Organizatorzy eliminacji wstępnych i finału zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz fortepian lub pianino.
9. Wykonawcy nie mogą prezentować repertuaru, który wykonywali podczas
Konkursu w 2014 roku.
Tarnobrzeski Dom Kultury
Szkoła Języków Obcych WORD
w Tarnobrzegu
10. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix poprzednich edycji.
Kryteria oceny:
1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do
wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których prezentacje (stylistyka, natężenie dźwięku) uniemożliwią ocenę walorów językowych wokalistów.
Nagrody:
1. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz
nagrodę główną – Grand Prix dla najlepszego wykonawcy w kwocie 600 zł.
4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym uzgodnieniu, którego należy dokonać do 31 maja 2015 r. Po tym terminie nagrody pozostają do dyspozycji organizatorów.
Przepisy ogólne:
1. Organizator może dopuścić do udziału w Konkursie uczestników z innych
powiatów.
2. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Uczestnik potwierdza znajomość regulaminu czytelnym podpisem na karcie
zgłoszenia.
4. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych
konkursu, informacji osobowych zawartych w karcie.
XV KONKURS
PIOSENKI
ANGIELSKIEJ
TARNOBRZEG 2015
REGULAMIN