Misja Szkoły - smtrzciana.pl

Transkrypt

Misja Szkoły - smtrzciana.pl
MISJA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W TRZCIANIE
ROK SZKOLNY 2012/13
Misja naszej Szkoły wynika z usytuowania jej w środowisku. Głównym jej celem jest
pobudzanie i zainteresowanie muzyką i muzykowaniem wykraczającym poza działania
amatorskie. Istnienie Szkoły ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż stanowi główne lub
wręcz jedyne centrum kultury w Gminie. Kształtując uczniów
między innymi na
świadomych odbiorców muzyki docieramy do ich środowisk rodzinnych ( i nie tylko)
z dążeniem do wzbudzania zainteresowania muzyką. Realizujemy to poprzez:
- audycje klasowe i łączone
- organizowanie okolicznościowych koncertów( wieczór kolęd, Dzień
Babci. Dziadka itp.)
- współpracując z tutejszym Gimnazjum realizujemy przedstawienia
muzyczno- literackie
- wzbogacanie muzyką imprezy poświęcone rocznicom ważnych
wydarzeń
- odzew na muzyczne zapotrzebowanie środowiska; jesteśmy czujni i otwarci na wszelkie
przejawy tych oczekiwań oraz wykazujemy także inicjatywę własną, planując koncerty
i przedstawienia dla szerokiej publiczności z w wykonaniu naszych uczniów i pedagogów.
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁĄŃ NASZEJ SZKOŁY.
Wysoki poziom wiedzy i umiejętności
uczniów jest naszym głównym celem
dydaktycznym. Zamierzamy go osiągnąć poprzez różne formy pogłębiania i doskonalenia
warsztatu metodycznego nauczycieli oferując uczestniczenie w warsztatach, kursach itp.
Zewnętrznych oraz organizowanych przez naszą Szkolę. Stwarzamy warunki do konsultacji
i współpracy naszych pedagogów z Akademią Muzyczną w Krakowie. Dążąc do
maksymalnej aktywności całego grona pedagogicznego planujemy cykliczne spotkania w celu
prezentowania referatów oraz dyskusji na różne tematy muzyczne, dydaktyczne,
psychologiczne.
Zamierzamy stać się liczącą placówką dla różnych przedsięwzięć muzycznych o szerszym
zasięgu takich jak: „Konkurs „ Czytanie w Trzcianie” , który będzie miał swoją kontynuację.