obozy obozy obozy obozy

Transkrypt

obozy obozy obozy obozy
K
A
U
C
J
A
ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu pobytu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
WLASNY
W wys
ok
oś
ci
30
zł/osoba obej
szkody wyrzą
muje ewentu
dzon
alne
Uwaga: pienią e przez uczestników.
dz
e
na
ka
ucję zwrotną
zbierają pier
opiekunowie
wszego dnia
poby
w ostatnim
tu
,
a
od
da
ją
dn
iu
i sprawdzeniu pobytu po wykwaterowan
iu
pokoi.
KAUCJA ZWROTNA
DOJAZD
łasnego
jazdu w
KA
adku do
GUZIAN e
W przyp
NBP
ożeni
OW
do
o przyw
0
prosimy
z. 18:0
d
o
g
bardzo
ków na
lonii
uczestni
obozu/ko :00
go dnia
09
pierwsze ie ok. godz.
ran
i odbie
azdu.
zień wyj
rano w d
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń
www.ok-tours.pl, mail: [email protected]
tel. 56 652 12 57 ,
NIP 956 165 38 04
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pod nr 226
ZA WCZESNĄ
REZERWACJĘ
S K O T
UBEZPIECZENIA
Stały Klient OK TOURS
zawarte w firmie AXA
ETAP I
SKOT mały:
50 zł rabatu
300 zł rabatu
za drugi wyjazd z OK TOURS
Ubezpieczenie OC organizatora nr 01.982.860
przy rezerwacji do 30.12.2014
Największy wybór ofert i terminów!
Dwie zmiany - gratis!
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - gratis!
SKOT duży:
100 zł rabatu
za trzeci wyjazd z OK TOURS
ETAP II
200 zł rabatu
przy rezerwacji do 30.01.2015
Dwie zmiany - gratis!
SUPER SKOT:
150 zł rabatu
za czwarty i kolejny wyjazd z OK TOURS
ETAP III
100 zł rabatu
przy rezerwacji do 31.03.2015
SKOT łączy się z Promocją
ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ,
RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE
Zalecamy ubezpieczenie się od kosztów rezygnacji
(ubezpieczenie dobrowolne, dodatkowy
koszt 3% całkowitej ceny imprezy)
W przypadku chorób przewlekłych zalecamy
doubezpieczenie w cenie 100 zł.
BAGAŻ
Jedna zmiana - gratis!
Ilość miejsc w każdej promocji jest
limitowana, co oznacza, że może zostać
wyczerpana przed upływem promocji.
W takim przypadku obowiązują warunki
kolejnego etapu promocji.
- Łączy się z promocją
SKOT, RODZEŃSTWO i PRZYJACIELE
- Zmiana – gratis!
Do 30 dni przed datą wyjazdu można
RAZ lub DWA razy zmienić swój wybór
z zachowaniem prawa do promocji
- Zaliczka 30%
(zgodnie z Warunkami Uczestnictwa)
RODZEŃSTWO
50 zł rabatu
Brat czy siostra w sezonie 2015 dostaje
dodatkowo 50 zł rabatu!
Każde z rodzeństwa jadące z nami na dowolne
obozy lub kolonie otrzymuje dodatkowe
50 zł rabatu!
Promocja nie dotyczy kuzynostwa
tj. rodzeństwa ciotecznego.
Promocja łączy się z Promocją
ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ i SKOT
Promocji tej nie można jedynie łączyć
z innymi promocjami w tym z ofertami
„last minute” i "przyjaciele".
strona 2
Ubezpieczenie KL i NNW (zawarte w cenie)
Polisa nr 112291 obejmuje:
Na obozach zagranicznych:
KL do kwoty 10 000 EUR/osoba
NNW do kwoty 2 000 EUR/osoba
Bagaż – do kwoty 200 EUR
Na koloniach i obozach krajowych:
Dodatkowe ubezpieczenie NNW
do kwoty 10 000 zł
PRZYJACIELE
50 zł rabatu
Przyjaciół musi być
minimum czworo na ten sam
wyjazd, zapisanych jednego dnia.
Przy rezerwacji należy wpisać
nazwiska przyjaciół.
Promocja łączy się z Promocją
ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ i SKOT!
Promocji tej nie można jedynie
łączyć z innymi promocjami,
w tym z promocją "rodzeństwo".
Obowiązuje tylko do 31.05.2015
Kochani - niestety bagażniki autokarów nie
są z gumy! Do autokaru można wziąć:
1 bagaż zasadniczy + bagaż podręczny.
Bagaż zasadniczy nie może przekraczać
wagi 20 kg, (wyjątek: obóz w Londynie - 15 kg)
podejrzanie duże bagaże będą mierzone i ważone
przed autokarem i w skrajnych przypadkach będziemy
zmuszeni odmówić zabrania danego bagażu,
wówczas konieczne będzie
przepakowanie
i dostarczenie
go na trasie.
Prosimy o nie zabieranie do autokaru
twardych walizek samolotowych!
KONTAKT
CAŁĄ DOBĘ
Tel. 56 652 12 58
Promocja
Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach
czynny w sezonie. Pod tym numerem nie udzielamy
nie dotyczy obozów
i kursów językowych
w Londynie i na Malcie
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
informacji na temat oferty.
Udostępniamy Państwu również telefony
do wszystkich naszych kierowników kolonii/obozów
zarówno w Polsce jak i zagranicą, podajemy je
na www.ok-tours.pl
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
i kolonie
lato 2015
Promocje.............................................................. str. 2
rozkład jazdy ODJAZDY ................................... str. 4
rozkład jazdy POWROTY ................................. str. 5
O nas ................................................................ str. 6
DĄBKI OW Duet ............................................... str. 7
JAROSŁAWIEC OW Rafa ................................ str. 8
BORY TUCHOLSKIE Tleń „Perła Borów”....... str. 9
MAZURY Ruciane OW NBP „Guzianka”....... str. 10
GÓRY Tresna k. Żywca CW „Odys” .............. str. 11
KOLONIE
7-11 lat
Dąbki
Mali Komandosi ................................................... str. 12
Mali Paintballiści .................................................. str. 12
Mali Wodniacy .................................................... str. 12
Mali Sportowcy .................................................... str. 13
Mali Artyści .......................................................... str. 13
10 Przygód w 10 dni ........................................... str. 13
Bory Tucholskie
Super kolonie ...................................................... str. 14
www.ok-tours.pl
Kolonie z językiem angielskim ............................ str. 14
Survival kids ...................................................... str. 14
Mazury
Mazurscy komandosi ......................................... str. 15
Mazurski MISZ MASZ pysznie zdrowo i wesoło... str. 15
Góry
Moja pierwsza kolonia ........................................ str. 15
lat
działalności
OK TOURS
OBOZY KRAJOWE 11-18 lat
Dąbki
Paintball young ..................................................... str. 16
Paintball ................................................................ str. 16
Extreme ................................................................. str. 16
Warsztaty taneczne ................................................ str. 17
Warsztaty aktorskie ................................................ str. 17
Warsztaty dziennikarskie ........................................ str. 17
Warsztaty Hand Made ............................................ str. 18
Obozy Windsurfingowe ......................................... str. 18
Sporty Wodne ........................................................ str. 18
Rekreacja i Sport na bogato ................................... str. 19
Street Show ......................................................... str. 19
Luz Blues ............................................................... str. 19
Jarosławiec
Paintballowo-Żeglarski ........................................... str. 20
Konie i rekreacja ..................................................... str. 20
ABC żeglarstwa ..................................................... str. 20
Warsztaty wdzięku i urody .................................... str. 21
Warsztaty fotograficzne ......................................... str. 21
Lazy Camp ............................................................ str. 21
Bory Tucholskie
Obóz survivalowy z el. paintballa .......................... str. 22
Paintball Speedball Young .................................... str. 22
Paintball Speedball ................................................ str. 22
Obóz ratowniczy WOPR ........................................ str. 23
Zumba - obóz taneczny ........................................ str. 23
Get strong Get fit ................................................... str. 23
Mazury
ASG pierwsze starcie ............................................ str. 24
ASG Fabryka Zła ................................................... str. 24
Sportowo-kondycyjny ............................................. str. 24
Mazury cud natury ................................................. str. 25
Tylko dla dziewczyn ............................................... str. 25
Rejsy ..................................................................... str. 26
Góry
Rekreacja i przygoda .............................................. str. 27
Konie – moja pasja ................................................. str. 27
Sztuka przetrwania w 4 żywiołach ......................... str. 27
OBOZY ZAGRNICZNE autokar 13-19 lat
Włochy .............................................................. str. 28-29
Bułgaria ........................................................... str. 30-31
Hiszpania ......................................................... str. 32-33
Grecja .................................................................... str. 34
Chorwacja .............................................................. str. 35
Londyn .............................................................. str. 36-37
OBOZY ZAGRNICZNE samolot 14-19 lat
Malta ..................................................................... str. 38
Hiszpania .............................................................. str. 39
Bułgaria ................................................................. str. 40
Majorka ................................................................. str. 41
OBOZY 18+ oferta na www.ok-tours.pl
Warunki uczestnictwa ............................................ str. 43
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 3
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI
LUB DOWOZU UCZESTNIKÓW BUSEM NA TRASIE W KRAJU
GODZINY ODJAZDU
KOSZTY
BYDGOSZCZ
Dw. PKS st. 18-19, ul. Jagiellońska 58
CZĘSTOCHOWA
McDonald’s, DK1, kier. W-wa lub Katowice - patrz legenda
ELBLĄG
Dw. PKP, Pl.Dworcowy
GDAŃSK
Dw. PKS st. 10, ul. 3 Maja 12
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Parking przed Dw. PKP, k. Biedronki
KATOWICE
Dw. PKS st. 1-3, ul. P. Skargi
DĄBKI, JAROSŁAWIEC
BORY TUCHOLSKIE
MAZURY
GÓRY
-
150,-
-
-
-
-
-
HISZPANIA
HISZPANIA
-
BUŁGARIA, GRECJA
CHORWACJA, WŁOCHY
BUŁGARIA, GRECJA
-
CHORWACJA, WŁOCHY
GÓRY
BIAŁYSTOK
Parking przy hotelu TURKUS, al. Jana Pawła II 54
MAZURY
Prosimy o przybycie
na miejsce zbiórki 15 min.
przed planowaną
godziną odjazdu.
DĄBKI, JAROSŁAWIEC
BORY TUCHOLSKIE
zł/os. za transport
07:00 18:00
-
100,- 100,- 150,- 100,- 100,-
15:00 15:00
13:00 05:00
08:00 19:00
14:00
200,- 200,- 100,- 50,-
-
06:30 06:30
07:30 15:30
15:30 02:30
-
150,- 100,-
-
10:30
-
15:00
12:00
-
13:00 03:00
-
-
-
-
100,- 100,- 200,- 150,- 150,-
-
200,- 200,-
50,-
150,-
-
-
-
-
06:00 17:30
-
-
-
05:00 16:00
10:00
07:00 18:00
-
17:00 04:00
09:30
50,- 150,-
04:30 04:30
05:00 05:00
-
-
14:00 01:00
-
KIELCE
Dw. PKS przyst. dla wysiadających, pod wiatą
200,-
-
-
100,-
KRAKÓW
Parking między Novotelem, a salonem Mercedesa, ul. A. Krajowej
200,-
-
-
50,- 150,-
03:00 03:00
-
-
16:00 03:30
08:00
-
100,- 50,-
10:00 10:00
08:00
-
11:00 22:00
15:00
150,- 150,- 150,- 100,- 100,-
09:00 09:00
10:00 13:30
13:00 23:55
14:00
08:30
17:00 03:00
06:00 16:00
-
15:00 02:00
11:00
06:30 17:00
-
LESZNO
Parking przed stadionem A. Smoczyka, ul. 17 Stycznia
ŁÓDŹ
Dw. PKP Łódź Kaliska, przed głównym wejściem
150,- 150,-
-
OLSZTYN
Parking na STATOIL przy Dw. PKP / PKS
150,-
50,-
OPOLE
Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4
200,-
-
OSTRÓDA
Dw. PKP, ul. Słowackiego
150,-
50,-
200,- 150,-
-
09:00
PIOTRKÓW TRYB.
Plac między Dw. PKP / PKS
150,-
-
150,- 100,-
-
08:00 08:00
-
14:30
14:00 01:00
-
PŁOCK
Parking przed Teatrem Dramatycznym
150,-
-
150,- 100,-
-
12:00 12:00
-
08:30
11:00 22:00
-
12:00 12:00
10:00
-
09:00 20:00
17:00
-
-
19:00 06:00
-
POZNAŃ
Nowy Dw. PKS st.13-19, ul. Matyi 2
PSZCZYNA
stacja BORIM, ul. Bielska 50
150,- 150,-
200,- 150,-
-
-
100,- 100,-
100,- 50,-
-
06:30 06:30
-
-
-
-
16:30 03:30
-
-
-
-
-
-
RADOM
Parking przed Dw. PKP, ul. Prażmowskiego
200,-
-
-
100,-
-
07:00 07:00
-
-
12:30 23:30
-
SKARŻYSKO - KAMIENNA
Parking MCK, ul. Słowackiego
200,-
-
-
100,-
-
06:00 06:00
-
-
13:30 00:30
-
SŁUPSK
Parking przed Dw. PKP
50,-
-
-
-
-
16:00
-
-
-
SZCZECIN
Zatoczka przy trasie Zamkowej naprzeciw Bramy Królewskiej
100,-
-
-
150,-
-
16:00
-
-
-
TORUŃ
Dw. Gł. PKP, przyst. 22 dla wysiadających
TORZYM
Zajazd Chrobry
WARSZAWA
Dw. Zach. PKS, t. 10-11, Al. Jerozolimskie 144
WŁOCŁAWEK
Parking przy Hali Mistrzów, Al. Chopina 8
WROCŁAW
Dw. PKS peron 4, ul. Sucha 2
100,- 100,- 150,- 100,- 100,-
-
-
-
150,- 100,- 150,- 100,- 150,150,-
-
200,- 200,-
McDonald’s, DK1 kier. Katowice, od Al. Woj. Polskiego
strona 4
-
150,- 100,-
-
100,- 100,-
14:00 14:00
-
14:00 06:00
-
-
09:00 09:00
-
13:00 11:30
-
-
-
05:00 16:00
-
09:00 20:00
13:00
-
-
20:00
10:30 21:30
11:00
12:00 12:00
-
07:00
10:00 21:00
-
08:00 08:00
06:00
-
13:00 23:55
13:00
McDonalds, DK1 kier. W-wa, od ul. Drogowców
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
wyjazd po północy następnego dnia
[email protected], tel. 56 652 12 57
MAZURY
GÓRY
-
-
-
-
13:00
13:00
20:30
20:30
15:00
-
12:00
13:30
-
14:00 01:00
-
-
-
-
22:00 08:00
23:00
23:00
21:00
11:00
12:00 22:00
23:30
23:00
23:00
-
-
14:00 01:00
-
01:00
01:00
-
-
13:00 23:00
01:00
KRAKÓW
Parking między Novotelem, a salonem Mercedesa, ul. A. Krajowej
17:30
17:30
19:00
-
18:00 04:00
18:00
LESZNO
Parking przed stadionem A. Smoczyka, ul. 17 Stycznia
18:00
18:00
17:00 15:00
16:00 02:00
19:00
ŁÓDŹ
Dw. PKP Łódź Kaliska, przed głównym wejściem
17:00
-
10:00 01:30
23:00 08:00
-
21:00
21:00
14:00 23:55
22:00
16:30
-
22:30 07:30
-
OSTRÓDA
Dw. PKP, ul. Słowackiego
19:00
19:00
-
14:00
15:00 01:00
-
PIOTRKÓW TRYB.
Plac między Dw. PKP / PKS
16:00
16:00
-
20:00
18:00 04:00
-
PŁOCK
Parking przed Teatrem Dramatycznym
16:00
16:00
17:00
-
20:00 06:00
16:00
-
-
-
-
11:00 21:00
-
PSZCZYNA
stacja BORIM, ul. Bielska 50
21:00
21:00
-
-
16:30 02:30
-
RADOM
Parking przed Dw. PKP, ul. Prażmowskiego
22:00
22:00
-
-
14:30 01:30
-
SKARŻYSKO - KAMIENNA
Parking MCK, ul. Słowackiego
09:30
-
-
-
-
SŁUPSK
Parking przed Dw. PKP
13:00
-
-
-
23:55 10:00
-
SZCZECIN
Zatoczka przy trasie Zamkowej naprzeciw Bramy Królewskiej
14:00
14:00
20:00 06:00
20:00
TORUŃ
Dw. Gł. PKP, przyst. 22 dla wysiadających
-
-
14:00
TORZYM
Zajazd Chrobry
19:00
19:00
19:00 04:30
21:00
WARSZAWA
Dw. Zach. PKS, t. 10-11, Al. Jerozolimskie 144
15:00
15:00
-
21:30
19:00 05:00
-
19:30
19:30
21:00
-
16:00 02:00
20:00
Obowiązkowy odbiór
młodzieży do lat 18
przez Rodziców
lub osoby upoważnione.
HISZPANIA
BUŁGARIA, GRECJA
BORY TUCHOLSKIE
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
PRZESIADKI LUB DOWOZU
UCZESTNIKÓW BUSEM
NA TRASIE W KRAJU
DĄBKI, JAROSŁAWIEC
CHORWACJA, WŁOCHY
ORIENTACYJNE
GODZINY POWROTU
BIAŁYSTOK
Parking przy hotelu TURKUS, al. Jana Pawła II 54
23:00 08:00
-
14:00 23:30
21:00 07:00
19:00
19:30 13:00
13:30 23:30
-
CZĘSTOCHOWA
McDonalds, DK1 kier. W-wa lub Katowice - patrz legenda
-
ELBLĄG
Dw. PKP, Pl.Dworcowy
-
-
-
10:30 01:00
13:00 22:30
-
-
14:00 17:00
-
-
23:55 10:00
-
-
-
McDonald’s, DK1 kier. Katowice, od Al. Woj. Polskiego
-
23:00
-
BYDGOSZCZ
Dw. PKS st. 18-19, ul. Jagiellońska 58
GDAŃSK
Dw. PKS st. 10, ul. 3 Maja 12
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Parking przed Dw. PKP, k. Biedronki
KATOWICE
Dw. PKS st. 1-3, ul. P. Skargi
KIELCE
Dw. PKS przyst. dla wysiadających, pod wiatą
OLSZTYN
Parking na STATOIL przy Dw. PKP / PKS
OPOLE
Dw. PKS, st. 12, ul. 1 Maja 4
POZNAŃ
Nowy Dw. PKS st.13-19, ul. Matyi 2
WŁOCŁAWEK
Parking przy Hali Mistrzów, Al. Chopina 8
WROCŁAW
Dw. PKS peron 4, ul. Sucha 2
McDonalds, DK1 kier. W-wa, od ul. Drogowców
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
powrót po północy następnego dnia
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 5
NAJBOGATSZA
OFERTA NA RYNKU
DOŚWIADCZENIE
W naszej ofercie znajdują się zarówno:
- kolonie dla dzieci od 7 lat
- tematyczne obozy krajowe dla nastolatków 11-18 lat
- obozy zagraniczne 13-19 lat
SPECJALIZACJA
kolonie i obozy
16 rok
działalności OK TOURS!
Pierwsze kolonie i obozy nasza firma zaczęła organizować w 1997 roku,
jako Almatur Toruń. Już w dwa lata później dzięki zdobytemu
doświadczeniu i zaufaniu Klientów podjęliśmy decyzje o rozpoczęciu
własnej działalności pod własnym szyldem OK TOURS.
WŁASNE KONTRAKTY,
AUTORSKIE PROGRAMY
Proponujemy naszym Klientom własne oferty a nie oferty innych
organizatorów (wyjątek stanowią obozy językowe). To my jesteśmy
organizatorem zawartych w naszym katalogu propozycji, które
przygotowujemy z niezwykłą starannością i dbałością, w oparciu o nasze
doświadczenie i na bazie bezpośrednich kontraktów ze sprawdzonymi
partnerami zarówno w kraju jak i zagranicą. Dzięki temu wiemy wszystko
o naszej ofercie i odpowiemy na każde najdziwniejsze pytanie.
My jesteśmy również gwarantem jakości usług.
Od początku naszej działalności zajmujemy się tylko i wyłącznie
organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Nie zajmujemy się
turystyką dla dorosłych, nie ma, zatem niebezpieczeństwa łączenia
dorosłych z grupami młodzieży.
Nastawieni jesteśmy na obsługę wymagającego klienta
indywidualnego. Nie łączymy w naszych bazach młodzieży
z kontraktów z zakładami pracy i z przetargów, nie ma równych
i równiejszych, wszystkich obowiązują te same reguły, te same prawa i
przywileje.
NASZA KADRA
Wypracowaliśmy własny, rygorystyczny system rekrutacji
wychowawców, instruktorów i ratowników. Mamy doświadczonych
kierowników.
Współpracujemy z profesjonalnymi szkołami żeglarskimi, stadninami,
szkołami tańca, szkołami sportów wodnych, firmami eventowymi.
TRANSPORT
BEZPIECZEŃSTWO
LICENCJA - OK TOURS
posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki wydany przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 226.
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
OC ORGANIZATORA
polisa wydana przez firmę AXA nr 01.982.860
PITM
biuro jest członkiem Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej, która dba o
zachowanie wysokich standardów przez jej członków.
RZETELNA FIRMA
o jakości biura świadczy także otrzymanie certyfikatu „Rzetelna firma”
przyznawanego przez Krajowy Rejestr Długów.
Na obozy autokarowe w Europie transport docelowy organizujemy
nowoczesnymi autokarami spełniającymi najwyższe standardy.
Współpracujemy z renomowaną firmą BOMATUR. Zabieramy młodzież
z większości dużych miast. Nie ma u nas niebezpieczeństwa tzw.
„antenki” i minimalnego limitu miejsc. Jeżeli na daną ofertę mamy
zaplanowany wyjazd z danego miasta to jest on gwarantowany. Zawsze
podczas transportu, dziećmi i młodzieżą opiekują się nasi wychowawcy.
UBEZPIECZENIA AXA
Każdy uczestnik ubezpieczony jest w firmie AXA
polisa KL i NNW nr 112291. Więcej na str. 2.
KONTAKT z biurem 24 h
tel. 56 652 12 58
Jest to telefon interwencyjny w ważnych sprawach, czynny w sezonie.
Pod tym numerem nie udzielamy informacji na temat oferty.
KURATORIUM OŚWIATY
wszystkie organizowane przez nas kolonie i obozy wraz z zakwalifikowaną
przez nas kadrą zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.
Po zweryfikowaniu informacji i dokumentów Kuratorium zatwierdza daną
imprezę.
Można to sprawdzić na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl
Dokumentem potwierdzającym prawidłowe dokonanie zgłoszenia jest
ZAŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU WYPOCZYNKU KURATOROWI
OŚWIATY. Każde zgłoszenie posiada swój unikatowy numer.
Wszystkie nasze zgłoszenia prezntujemy na www.ok-tours.pl
strona 6
KONTAKT BEZPOŚREDNI
DO KIEROWNIKÓW
w Polsce i zagranicą, podajemy je na www.ok-tours.pl
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
DĄBKI to nadmorska miejscowość (8 km od Darłowa, 28 km od Koszalina) położona na
mierzei między Bałtykiem, a Jeziorem Bukowo, która przyciąga co roku tysiące
turystów. Dąbki uzyskały status uzdrowiska dzięki specyficznemu mikroklimatowi,
dużemu nasłonecznieniu, ciszy, spokojowi, bogatemu w jod morskiemu powietrzu,
szerokiej piaszczystej plaży, rozległym obszarom leśnym i brakowi przemysłu.
Przymorskie Jezioro Bukowo z plażą, przystanią i szkółką windsurfingu stwarza idealne
warunki do uprawiania sportów wodnych. Obfitość sklepów, straganów i punktów
gastronomicznych to na pewno dodatkowa atrakcja Dąbek.
Ośrodek Wypoczynkowy DUET
www.duet.com.pl; tel. 94 3148123; ul. Wydmowa 6, 76-156 Dąbki
Położony jest nad samym brzegiem Bałtyku, bezpośrednio przy zejściu na plażę.
Od morza dzieli go tylko pas leśny – 50 m.
Duet ma własny duży, bezpieczny i ogrodzony teren.
Uczestnicy naszych kolonii i obozów zakwaterowani są w głównym budynku A –
w pokojach 4, 5 i 6 osobowych z łazienkami, w niektórych pokojach łóżko piętrowe.
Wszystkie pokoje posiadają TV, balkon.Ośrodek zapewnia pościel.
W tym samym budynku znajduje się recepcja, gabinet lekarski (pielęgniarka na miejscu,
lekarz dochodzący) oraz izolatka dla dzieci chorych.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej
możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej
Na terenie OW DUET znajdują się:
- darmowa sieć Wi-Fi na terenie całego
budynku
- ścianka wspinaczkowa
- żyroskop OK TOURS
- boiska z nawierzchnią syntetyczną do:
- siatkówki
- koszykówki
- piłki ręcznej
- piłki nożnej
- boisko do siatkówki plażowej
- tor przeszkód
- pająk linowy
- drewniany park zabaw
- miejsce na ognisko ze sprzętem do
pieczenia kiełbasek
- sale ze sprzętem dyskotekowym, TV, DVD
- stoły do ping ponga, bilard, piłkarzyki
- jadalnia
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do Dąbek na
kolację.
DZIEŃ 2-11:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich:
- spartakiada
- mini playback show
- Neptunalia
- kąpiele morskie, plażowanie, ogniska,
dyskoteki
DZIEŃ 12:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu
jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży przez Rodziców lub osoby
upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody
i od predyspozycji psychofizycznych
uczestników.
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 11 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
– śniadania i kolacje w formie bufetu
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do OW DUET bardzo prosimy
o
przywożenie
uczestników
na godz. 18:00 pierwszego
dnia
obozu/kolonii
i odbieranie ok. godz. 09:00
rano w dniu wyjazdu.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 7
JAROSŁAWIEC to popularna nadmorska miejscowość wypoczynkowa, którą każdego
roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów. Cechą charakterystyczną Jarosławca jest
najwyższy na polskim wybrzeżu brzeg klifowy, którego wysokość dochodzi do 45
metrów, oraz 200 letnia latarnia morska. Ląd jest wysunięty około 6 kilometrów w morze,
dzięki czemu w powietrzu niezmiennie notuje się bardzo wysoką zawartość leczniczego
jodu. W Jarosławcu znajduje się największy nad Bałtykiem AQUAPARK - Panorama
Morska z podgrzewanymi basenami zewnętrznymi.
Ośrodek Wypoczynkowy RAFA
www.owrafa.pl; tel. 59 8109415; ul. Nadmorska 1, 76-107 Jarosławiec
Kompleks budynków rozlokowanych na około 1, 5 ha, 150 m od głównego zejścia na plażę.
Warto dodać, że przy tak niewielkiej odległości od morza, ośrodek znajduje się w samym
centrum Jarosławca.
Młodzież zakwaterowana jest w jednym z trzech budynków. Pokoje 5 i 6 osobowe, łóżka
piętrowe. W każdym pokoju znajduje się łazienka i telewizor. Ośrodek zapewnia pościel.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej
możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej.
Na terenie OW RAFA znajdują się:
- kryty basen z podgrzewaną wodą
(7x14 x 1,2 m)
- darmowa sieć Wi-Fi na terenie całego
ośrodka
- sala dyskotekowa z profesjonalnym
sprzętem
- boisko z nawierzchnią syntetyczną
do koszykówki
- boisko z nawierzchnią syntetyczną
do siatkówki
- boisko do siatkówki plażowej
- stoły do tenisa
- stoły do bilardu (bezpłatne)
- piłkarzyki (bezpłatnie)
- dwie hale sportowe (taneczne)
- miejsce na ognisko i grilla
- świetlica do prowadzenia zajęć
- plac zabaw dla dzieci
- restauracja
- żyroskop OK TOURS
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4.
Przyjazd do Jarosławca na kolację.
DZIEŃ 2-11:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich:
- kryty basen w OW RAFA
- spartakiada
- mini playback show
- Neptunalia
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- plażowanie, kąpiele morskie, dyskoteki
DZIEŃ 12:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu
jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci
i młodzieży przez Rodziców
lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody
i od predyspozycji psychofizycznych
uczestników.
strona 8
CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 11 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
- śniadania i kolacje w formie bufetu
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do OW RAFA bardzo prosimy
o
przywożenie
uczestników
na godz. 18:00 pierwszego
dnia
obozu/kolonii
i odbieranie ok. godz. 09:00
rano w dniu wyjazdu.
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia pobytu,
a oddają w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
TLEŃ blisko natury, dla aktywnych, dobry nawet w niepogodę. Miejscowość bogata w
ośrodki wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty.
Bory Tucholskie to drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce, usytuowany nad
malowniczą rzeką Wdą i nad cudownym jeziorem Żurskim z szeroką piaszczystą plażą i
czystą wodą. Można tu przeżyć prawdziwą przygodę.
Ośrodek PERŁA BORÓW
www.perlaborow.pl; tel. 52 3339998; ul. Dębowa 11, 86-150 Tleń
Położony jest na terenie Parku Krajobrazowego w odległości 600 metrów od rzeki Wdy i
1,5 km od kąpieliska nad jeziorem. Obiekt całoroczny.
Nasza młodzież zakwaterowana będzie w pokojach 4 i 5 osobowych oraz studiach 2+3.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki, TV oraz balkon. Ośrodek zapewnia pościel.
Wszystko jest ogrodzone, dozorowane i monitorowane.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej
możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej.
Na terenie PERŁY BORÓW znajdują się:
- restauracja
- żyroskop OK TOURS
- miejsce na ognisko, grillowisko
- boisko do siatkówki
- labirynt medytacyjny
- sale konferencyjne
- darmową sieć WIFI (w recepcji)
- plac zabaw
- bilard, piłkarzyki
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do Tlenia
ok. godz. 17:00,
zakwaterowanie, kolacja.
DZIEŃ 2-11:
realizacja wybranego programu
oraz zajęcia wspólne dla wszystkich:
- RULEWO - wycieczka do największego parku linowego w Polsce,
znajdującego się na terenie 4*hotelu
Hanza Pałac www.hanzapalac.pl
- ŻYROSKOP (dla odważnych) –
powstał jako urządzenie treningowe
dla pilotów, kręci się we wszystkich
kierunkach, a dla Was mamy specjalną
dwuosobową wersję
- BLOB JUMP – trampolina wodna
- plażowanie i ogniska
DZIEŃ 12:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu
jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci
i młodzieży przez Rodziców
lub osoby upoważnione.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody
i od predyspozycji psychofizycznych
uczestników.
CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 11 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
- posiłki serwowane
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do
OW
PERŁA
BORÓW
bardzo prosimy o przywożenie
uczestników na godz. 18:00
pierwszego dnia obozu/kolonii
i odbieranie ok. godz. 09:00
rano w dniu wyjazdu.
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 9
RUCIANE-NIDA - to "brama Mazur", jest punktem wypadowym do żeglowania po
Wielkich Jeziorach Mazurskich, położona na skraju Puszczy Piskiej i Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, na południowym krańcu Jeziora Bełdany. W sąsiedztwie
znajduje się śluza wodna Guzianka, łącząca jezioro Bełdany z Jeziorem Nidzkim.
Szlakiem wodnym można popłynąć na północ – przez jeziora i kanały – do Mikołajek,
Giżycka i Węgorzewa, a dalej do Kaliningradu lub w kierunku południowowschodnim –
przez Śniardwy do Pisza. Warto także spróbować słynnego spływu rzeką Krutynią.
Ośrodek Wypoczynkowy NBP GUZIANKA
www.guzianka.pl; tel. 87 4240600; ul. Guzianka 7, 12-220 Ruciane-Nida
Ośrodek położony jest na obrzeżu miejscowości Ruciane-Nida, ok. 2 km od centrum
miasta, na 5 ha bardzo dobrze zagospodarowanego terenu. Jest ogrodzony, ma
całodobową recepcję, całodobową ochronę, monitoring zewnętrzny całego obiektu i
parking. Ośrodek składa się z komfortowego budynku hotelowego oraz całorocznych
murowanych domków o wysokim standardzie, w których będzie zakwaterowana nasza
młodzież. Domki 4 osobowe (parterowe) i 7 osobowe (piętrowe) z łazienką, Wi-Fi, TV-sat,
w niektórych lodówka.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej
możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej
Na terenie OW NBP GUZIANKA
znajdują się:
- klimatyzowana restauracja
- darmowa sieć Wi-Fi na plaży i przy
porcie
- salka komputerowa z Internetem
- kawiarnia z tarasem z widokiem na
jezioro
- stoły bilardowe, stoły do tenisa
- dwa korty tenisowe z nawierzchnią ze
sztucznej trawy
- akrylowe boisko do siatkówki
i koszykówki
- boisko do piłki plażowej
- ogrodzony plac zabaw dla dzieci
- wypożyczalnia rowerów górskich
i turystycznych
- zadaszony krąg ogniskowy dla 100 osób
- własna plaża ze strzeżonym
kąpieliskiem
- port żeglarski z zapleczem sanitarnym
i dźwigiem do jachtów
- wypożyczalnia sprzętu wodnego: jachty,
łódki, kajaki, rowery wodne
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do Rucianego-Nidy
ok. godz. 18:00, zakwaterowanie,
ognisko integracyjne, kolacja.
DZIEŃ 2-9:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich:
- spartakiada
- mini playback show
- wybory Miss i Mistera
- rozgrywki sportowe
- plażowanie
- ogniska
DZIEŃ 10:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży przez Rodziców lub osoby
upoważnione.
CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek - śniadania w formie bufetu
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia, a oddają w ostatnim
dniu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do
OW
NBP
GUZIANKA
bardzo prosimy o przywożenie
uczestników na godz. 18:00
pierwszego dnia obozu/kolonii
i odbieranie ok. godz. 09:00
rano w dniu wyjazdu.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody
i od predyspozycji psychofizycznych
uczestników.
strona 10
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
TRESNA to miejscowość położona w pięknym zakątku Beskidów, gdzie góry spotykają
się z taflą Jeziora Żywieckiego w zielonej dolinie Soły. Leży ona nieopodal Żywca.
Atrakcjami turystycznymi Tresnej są drewniana dzwonnica mająca ponad 80 lat oraz
Zapora Wodna, z której roztaczają się najpiękniejsze widoki na okolicę.
Centrum Wypoczynku ODYS
www.hotelodys.pl; tel. 33 866 10 76;
ul. Nad Jeziorem 99, Tresna k. Żywca, 34-311 Czernichów
Centrum Wypoczynku Odys położony jest w otoczeniu gór Beskidu Żywieckiego.
Rozciąga się na zadrzewionym terenie o powierzchni dwóch hektarów przylegającym do
brzegu Jeziora Żywieckiego na długości 280 metrów. Ośrodek otoczony jest przyrodą wodą, lasami pełnymi grzybów, polami i szlakami górskimi. Atrakcyjne położenie, ciepłe
wnętrze, wygodne i funkcjonalnie urządzone domki, urozmaicone wyposażenie ośrodka,
hala sportowa i różnorodność atrakcji okolicy gwarantują idealne wakacje. Uczestnicy
naszych kolonii i obozów zakwaterowani są w pokojach 2 i 4 osobowych w całorocznych
domkach szeregowych z łazienkami.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z programami, jeżeli nie ma takiej
możliwości to młodzież i dzieci kwaterujemy zawsze wg grupy wiekowej.
Na terenie CW ODYS
znajdują się:
- hala sportowa z zapleczem socjalnym
- boisko do siatkówki
- boisko do piłki plażowej
- 2 sale z lustrami do zajęć ruchowych
- mini siłownia i sala fitness
- kącik gier
- Park Linowy ODYSEJA
- ścianka wspinaczkowa
- plac zabaw dla dzieci
- plac z zestawem drążków do ćwiczeń
siłowych
- tor zorbingowy
- dwie polany z kręgiem ogniskowym
wyposażonym w wiaty
CENY ZAWIERAJĄ
- wszystkie koszty programowe
- 10 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie i podwieczorek
- śniadania i kolacje w formie bufetu,
obiady serwowane
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekę kadry pedagogicznej
i instruktorskiej
- opiekę ratownika
- opiekę medyczną, podstawowe leki
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- opłatę klimatyczną
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
PROGRAM RAMOWY
CENY NIE ZAWIERAJĄ
DZIEŃ 1:
wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do Tresnej na
kolację.
DZIEŃ 2-11:
realizacja wybranego programu oraz
zajęcia wspólne dla wszystkich:
- wycieczki górskie
- spartakiada
- ogniska, dyskoteki
- wyjścia na basen
DZIEŃ 12:
wyjazd po śniadaniu, powrót do
poszczególnych miast wg rozkładu
jazdy.
Obowiązkowy odbiór dzieci
i młodzieży przez Rodziców
lub osoby upoważnione.
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 30 zł/osoba obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
Harmonogram i intensywność zajęć
uzależniona jest od pogody
i od predyspozycji psychofizycznych
uczestników.
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do CW ODYS bardzo prosimy
o
przywożenie
uczestników
na godz. 18:00 pierwszego
dnia obozu/kolonii i odbieranie
ok.
godz.
09:00
rano w dniu wyjazdu.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 11
kolonie kolonie kolonie kolonie
MALI KOMANDOSI 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
linowych, budowanie wieży ze skrzynek
8. Zabawy i gry terenowe - zabawy i gry
w lesie, na plaży, na terenie ośrodka,
1. Paintball Splat Master – specjalnie
w dzień i w nocy z wykorzystaniem map,
dostosowana "broń" do najmłodszej
kompasów, wykrywacza metalu i innych
grupy wiekowej. Mniejsze i lżejsze
rekwizytów
kulki, nieduża siła uderzenia, bez bólu i 9. Jednostka Wojskowa w Dąbkach – jak
siniaków
wygląda prawdziwe wojsko (wizyta w
2. ASG – zajęcia na strzelnicy dynamicznej jednostce)
przy użyciu wiernych replik prawdziwej 10. Wodne szaleństwo - zabawa nad
broni
morzem lub jeziorem w walcu zorbing
3. Strzelectwo – strzelanie z łuku
i na trampolinie wodnej, konstruowanie
sportowego i bloczkowego, dmuchawki
własnej tratwy
sportowej, procy i wiatrówki z lunetą
Ponadto:
4. Maskowanie – "niewidzialność" to
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
podstawa
- Park Wodny JAN w Darłówku
5. Samoobrona – bądź sprytny, czyli jak
- Ścianka wspinaczkowa
wykorzystać siłę przeciwnika, co zrobić, - Żyroskop
gdy przeciwnik jest większy
- Mega piłkarze
6. Survival – budowa schronienia,
przygotowanie jedzenia nad ogniskiem, UWAGA: należy zabrać z domu buty i
całodzienna zabawa w lesie
ubrania "na zdarcie” oraz śpiwór na
7. Szkoła wspinania – na ściance
zajęcia w terenie, karimatę zapewnia OK
wspinaczkowej, pokonywanie mostów
TOURS.
PROGRAM:
MALI PAINTBALLIŚCI 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
5. Zabawy i gry terenowe - zabawy i gry
w lesie, na plaży, na terenie ośrodka,
w dzień i w nocy z wykorzystaniem map,
1. Paintball Splat Master – specjalnie
kompasów, wykrywacza metalu i innych
dostosowana "broń" do najmłodszej
rekwizytów
grupy wiekowej. Mniejsze i lżejsze kulki, Ponadto:
nieduża siła uderzenia, bez bólu
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
i siniaków: 5 bloków paintballowych
- Park Wodny JAN w Darłówku
2. Strzelectwo – strzelanie z łuku
- Ścianka wspinaczkowa
sportowego i bloczkowego, dmuchawki - Żyroskop
sportowej, procy i wiatrówki z lunetą
- Mega piłkarze
3. Wodne szaleństwo - zabawa nad
morzem lub jeziorem w walcu zorbing
i na trampolinie wodnej, konstruowanie UWAGA: należy zabrać z domu buty
własnej tratwy
i ubrania "na zdarcie”.
4. Szkoła wspinania – na ściance
Zapewniamy:
wspinaczkowej, pokonywanie mostów
- sprzęt do gry w paintball Splat Master
linowych, budowanie wieży ze skrzynek - 500 kul na osobę
PROGRAM:
MALI WODNIACY 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez instruktorów szkoły sportów wodnych
JOT-2 należącej do międzynarodowego zrzeszenia szkół windsurfingowych VDWS.
Zajęcia są prowadzone na bezpiecznym, płytkim jeziorze Bukowo.
PROGRAM:
1. Windsurfing – szkolenie podstawowe –
6 x 1,5 godz.
2. Skimbord – ślizganie się na desce po
płaskiej wodzie – 1 x 1,5 godz.
3. Kajaki – nauka wiosłowania i mini
wyprawa – 2 x 1,5 godz.
4. Mini kit – nauka sterowania latawcem 2
linkowym o powierzchni 0,8-3 m2
(podstawy kitesurfingu) – 1 x 1,5 godz.
5. Banan za motorówką
6. Rejs po jeziorze Bukowo
7. Wodne Szaleństwo na trampolinie i
walcu
strona 12
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
Zapewniamy:
- kamizelkę asekuracyjną
- piankę neoprenową
- niezbędny sprzęt
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
kolonie kolonie kolonie kolonie
MALI SPORTOWCY 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
1. Piłka koszykowa – żonglerka i
kozłowanie, nauka podań, chwytów i
rzutów, nauka gry w mini koszykówkę,
zabawy z elementami piłki koszykowej,
zapoznanie z przepisami gry
2. Piłka siatkowa – nauka odbić piłki
sposobem górnym i dolnym, zagrywka,
gry i zabawy z elementami piłki
siatkowej, zapoznanie z przepisami gry
3. Piłka nożna – prowadzenie piłki po
prostej i ze zmianą kierunku, nauka
podań, przyjęć, strzału na bramkę, gry i
zabawy wspomagające naukę techniki,
zapoznanie z przepisami gry
4. Piłka ręczna – nauka kozłowania, podań
w miejscu i w ruchu, rzutu na bramkę,
nauka gry w mini piłkę ręczną, gry
i zabawy wspomagające naukę gry w
piłkę ręczną, zapoznanie z przepisami gry
5. Tenis stołowy – ćwiczenia z rakietką
i piłeczką, sposoby trzymania rakietki,
pozycje oraz poruszanie się przy stole,
nauka serwisu, uderzenia z forhendu i
bekhendu, nauka gry rekreacyjnej
6. Unihoc – nauka posługiwania się kijem
do gry, strzały na bramkę z miejsca i
biegu, nauka prowadzenia piłki, przyjęć i
podań, zapoznanie z przepisami gry
7. Ringo – nauka rzutów i chwytów ringo,
zapoznanie z podstawowymi zasadami
MALI
7-11 lat
PROGRAM:
ARTYŚCI
gry, kształtowanie szybkości, zwinności i
koordynacji ruchowej, gry i zabawy z
elementami ringo
8. Gimnastyka na plaży
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Trampolina wodna
- Walec zorbing
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
1. Malowanie koszulek – białe,
bawełniane koszulki, dzięki farbom do
tkanin, zmieniają się w bajecznie
kolorowe dzieła sztuki. Każdy stworzy
dla siebie oryginalną koszulkę
2. Biżuteria – ozdoby, które powstają z
pociętych, kolorowych kawałków
papieru, koralików, kamyczków. Idealne
dla dziewczynek, ale i chłopcy tworzą
samochody, potworki i inne postacie
3. Papier czerpany – tworzenie
elementów do scrapbookingu lub
samodzielnych ozdób (np. zakładki) z
papieru czerpanego uzyskanego np. z
pojemników na jajka
4. Laleczki wełniane – oryginalne ozdoby
tworzone z drutu i kolorowej wełny. W
czasie zajęć będzie można stworzyć
breloczki lub małe maskotki
5. Filcowa twórczość – oryginalne ozdoby
tworzone z filcu. Wykorzystana zostanie
technika filcowania na mokro, dzięki
czemu będzie można tworzyć różne
kształty np. breloczki-laleczki, ozdoby do
włosów, biżuterię, itp.
6. Scrapbooking – tworzenie kartek
wakacyjnych z wykorzystaniem
klasycznych materiałów: kartek,
kartonów, pieczątek, piasku i muszelek
7. Decoupage – tworzenie ozdoby z
wykorzystaniem techniki serwetkowej
Uczestnicy stworzą oryginalną ramkę na
zdjęcia albo zawieszkę – wizytówkę na
drzwi
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
Na zakończenie każdego turnusu odbędzie
się wernisaż. Ostatnia noc to „Noc
czeladnika” – uroczyste zakończenie zajęć
połączone z wręczaniem dyplomów,
porządkowaniem pracowni ze swoich prac,
przygotowywaniem niespodzianek dla
kolejnego turnusu.
Warsztaty prowadzone są przez
instruktorów http://www.luna-art.eu.
10 przygód w 10 dni 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
1. Sporty wodne – zabawy nad jeziorem
lub morzem w walcu zorbing i na
trampolinie wodnej, oraz dla chętnych
banan za motorówką na jeziorze
Bukowo
2. Przygoda z tańcem - zajęcia taneczne
z instruktorem. Hip Hop , Salsa, a może
Walc? Może prosty dyskotekowy układ
taneczny? Przekonamy się
3. Przygoda z painball’em - zabawa z
zastosowaniem specjalnych markerów
Paintball Splat Master – sprzęt różniący
się od tradycyjnych markerów
paintballowych - dostosowany do
młodszej grupy wiekowej. Mniejsze
i lżejsze kulki, nieduża siła uderzenia,
bez bólu i siniaków
4. Dzień w pracowni plastycznej kreatywne zajęcia pod okiem instruktora
5. Dzień gier - planszowych,
komputerowych i na X BOXA. Któż tego
nie lubi! Cały dzień gramy! Wymieniamy
się rotacyjnie przy poszczególnych
stanowiskach
6. Wycieczka autokarowa do Darłowa lub
Darłówka. Zapoznanie się z lokalnymi
atrakcjami i miejscami godnymi
obejrzenia. Na zakończenie wycieczki
wspaniała zabawa w PARKU WODNYM
JAN w Darłówku
7. Dzień extremalny - tego dnia wspinamy
się pod okiem instruktora na ściance
wspinaczkowej i kręcimy we wszystkie
strony w Żyroskopie – urządzeniu
treningowym dla pilotów
8. Dzień sportowy na serio trenujemy
zawodowo koszykówkę , piłkę nożna,
unihoc i ringo
9. Sport na wesoło - piłka nożna na
specjalnym wielkim dmuchanym boisku
gdzie sami jesteśmy piłkarzykami, na
zakończenie dnia spartakiada na plaży
10. Dzień psikusów
PROMOCJE
C E N Y
szczególy str.2
TURNUS
Mali
komandosi
Mali
paintballiści
Mali
wodniacy
Mali
sportowcy
Mali
artyści
10 przygód
w 10 dni
1. 30.06 - 11.07
1545
1545
1545
1545
1345
1695
1695
1695
1695
1495
1695
1695
1695
1695
1495
1445
1445
1445
1445
1245
1545
1545
1545
1545
1345
1495
1495
1495
1495
1295
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 - 04.08
4. 05.08 - 16.08
5. 17.08 - 28.08
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 13
kolonie kolonie kolonie kolonie
SUPER KOLONIE 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE:
Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
1. Zamek do skakania (na terenie
naszego ośrodka Perła Borów)
2. Wieloosobowe narty, szczudła,
spodnie klowna
3. Kajaki – nauka wiosłowania, zachowania się w kajaku i podstawowych
manewrów
4. Zabawy z zastosowaniem kuli wodnej
5. Plażowanie i kąpiele
6. Bitwa wodna z użyciem wodnych katapult
7. Zabawa „hydraulik”
8. Zabawy chustą animacyjną
9. Wata cukrowa – sami ją zrobimy!
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Blob jump
KOLONIE z językiem angielskim 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
Korzystając z uroków Borów
Tucholskich realizujemy bogaty
program rekreacyjny z
jednoczesną przygodą językową.
Nie piszemy! Nie wyznaczamy
godzin na zajęcia, w końcu są
wakacje! Bawimy się i miło
spędzamy czas, a w międzyczasie
utrwalamy język i oswajamy się z
nim. Poznajemy nowe słowa w
czasie zabawy. Uczymy się
piosenek i zabaw w języku
angielskim.
1. Zamek do skakania (na terenie naszego
ośrodka Perła Borów)
2. Wieloosobowe narty, szczudła, spodnie
klowna
3. Kajaki – nauka wiosłowania, zachowania
się w kajaku i podstawowych manewrów
4. Zabawy z zastosowaniem kuli wodnej
5. Plażowanie i kąpiele
6. Bitwa wodna z użyciem wodnych katapult
7. Zabawa „hydraulik”
8. Zabawy chustą animacyjną
9. Wata cukrowa – sami ją zrobimy!
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Blob jump
SURVIVAL KIDS 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
1. Paintball – podstawowe rozgrywki
wprowadzające uczestników w świat
paintballa (100 kul)
2. ASG – blok wprowadzający w
podstawowe zagadnienia dotyczące
zabawy z replikami broni ASG
3. Kajaki – nauka wiosłowania,
zachowania się w kajaku i
podstawowych manewrów
4. Wycieczka rowerowa – ciekawa
wyprawa po Parku Krajobrazowym
5. Podstawy survivalu, czyli jak pozyskać
wodę, ogień i jak zachować się w lesie,
jak w nim przetrwać
6. Sztuka kamuflażu
7. Podstawy pierwszej pomocy, czyli co
zrobi żeby nie zaszkodzić i jak
prawidłowo wezwać pomocy
8. Łuki, broń pneumatyczna – strzelanie
do celu pod okiem instruktora
strzelectwa sportowego
9. Most linowy – przeprawa nad rzeką
10. Budowanie wieży ze skrzynek
11. Nauka chodzenia na szczudłach
12. Biegi w wieloosobowych nartach
13. Budowa własnej tratwy
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Blob jump
UWAGA: należy zabrać z domu buty i
ubrania "na zdarcie”.
PROMOCJE
C E N Y
szczególy str.2
TURNUS
Super
kolonie
Kolonie z
angielskim
Survival
kids
1. 30.06 - 11.07
1395
1395
1395
1395
1195
1395
1395
1395
1395
1195
1495
1495
1495
1495
1295
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 - 04.08
4. 05.08 - 16.08
5. 17.08 - 28.08
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
strona 14
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
kolonie kolonie kolonie kolonie kolonie
MAZURSCY KOMANDOSI 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
w maskowanie, budowa szałasu,
przygotowanie pysznego jedzenia nad
ogniskiem
1. Wodne szaleństwo – zabawa nad
5. Survival – przygodowy spływ pontonowy
jeziorem na dżungli wodnej - systemie
rzeką Krutynią, budowa schronienia,
dmuchanych rur zakończonych
przygotowanie jedzenia nad ogniskiem,
zjeżdżalnią, na bączku wodnym,
całodzienna zabawa survivalowa
nurkowanie przy użyciu sprzętu
w lesie, budowa i wodowanie
nurkowego, rowery wodne, kajaki
survivalowego kajaku
2. ASG – strzelnica dynamiczna przy
użyciu wiernych replik prawdziwej broni. 6. Wspinanie – wchodzenie po drzewie
wspinaczkowym, pokonywanie mostów
Strzelanie z pozycji leżącej, klęczącej
linowych, gigantyczna huśtawka
i stojącej, strzelanie w ruchu
7. Poszukiwanie skarbu – z mapą,
3. Strzelanie – strzelać będziemy z łuku
kompasem, wykrywaczem metalu
sportowego i bloczkowego, dmuchawki
sportowej, procy, wiatrówki z lunetą
Ponadto:
i strzelanie kulami paintballowymi
Park Wodny TROPIKANA w Hotelu
z własnoręcznie zrobionej procy
Gołębiewski w Mikołajkach.
4. Wojsko – musztra na wesoło, zabawa
PROGRAM:
MAZURSKI MISZ MASZ – PYSZNIE, ZDROWO i WESOŁO!
7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
PROGRAM:
1. Bezpiecznie nad wodą – zabawy
uczące bezpiecznego zachowania
nad wodą i na jachcie
2. Wodne szaleństwo – zabawa nad
jeziorem na dżungli wodnej, na bączku
wodnym, nurkowanie przy użyciu
sprzętu nurkowego
3. Dzień na komfortowym jachcie TES 32
DREAMER – podstawowe pojęcia i
zasady żeglowania, warsztaty
węzełkowe ósemki, knagi i węzły
cumownicze
4. Kajaki – nauka wiosłowania
i zachowania się w kajaku oraz na
wodnym rowerze
5. Wycieczki rowerowe po okolicy
6. Warsztaty kulinarne – zdrowo nie
znaczy niesmacznie! Nauczymy się
przyrządzać smaczne i zdrowe desery,
przekąski i sałatki
7. Szkoła savoir vivru przy stole
Ponadto:
Park Wodny TROPIKANA
w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach
MOJA PIERWSZA KOLONIA 7-11 lat
ZAKWATEROWANIE: Góry CW ODYS str. 11
Bogata oferta zajęć oparta na zabawie.
PROGRAM:
1. Zorbing – dobra zabawa z kulą
zorbingową
2. Gimnastyka korekcyjna
3. Rejs motorówką
4. Nauka pływania kajakiem
5. Dmuchańce – zamek dmuchany
i zjeżdżalnia
6. Zwinnościowy tor przeszkód
7. Basen – nauka pływania
8. Mały kucharz – pieczenie pizzy
i przygotowanie deserów
9. Zajęcia plastyczne – origami, zabawy
z gliną, malowanie na promenadzie,
malowanie twarzy
10. Karaoke
11. Wyprawa w poszukiwaniu ukrytego
skarbu
12. Rejs statkiem – zwiedzanie zapory
13. Wycieczki piesze w góry
C E N Y
TURNUS
1. 01.07 - 11.07
2. 12.07 - 22.07
3. 23.07 - 02.08
4. 03.08 - 13.08
5. 14.08 - 24.08
Mazurscy Mazurski
komandosi Misz-Masz
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
TURNUS
1. 27.06 – 07.07
2. 08.07 – 18.07
3. 19.07 – 29.07
4. 30.07 – 09.08
5. 10.08 – 20.08
Moja
pierwsza
kolonia
1545
1545
1545
1545
1445
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy
z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 15
obozy
obozy
obozy
obozy
PAINTBALL YOUNG 11-14 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str.7
PROGRAM:
1. Paintball leśny – z wykorzystaniem
maskowania osobistego i broni
2. Paintball Speedball – dynamiczne
rozgrywki na specjalnie wyposażonym
polu gry
3. Militarny paintball – przy użyciu
środków pozoracji walki, z elementami
udzielania pomocy przedmedycznej
4. Paintball pojedynki – pojedynczo,
w parach i drużynowo
5. Paintball na wesoło – zakręcone
scenariusze, których głównym zadaniem
będzie wywołanie uśmiechu na twarzach
graczy
6. Survival – budowa schronienia,
przygotowanie pysznego jedzenia nad
ogniskiem, całonocne wyjście do lasu
7. Techniki linowe – wiązanie przydatnych
węzłów i zakładanie stanowisk linowych,
techniki wchodzenia po linie zawieszonej
pionowo, konstruowanie i pokonywanie
mostów linowych
8. Strzelectwo – strzelać będziemy z łuku
sportowego i bloczkowego, dmuchawki
sportowej, procy i wiatrówki z lunetą
9. Trampolina wodna i walec zorbing –
zabawa nad morzem lub nad jeziorem
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa, budowanie
wieży ze skrzynek
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
Zapewniamy:
należy zabrać z domu buty
A: i ubrania "na zdarcie” oraz
śpiwór na zajęcia w terenie.
G
WA
U
- specjalistyczny sprzęt
- kombinezony ochronne
- karimaty
- 1000 kul na osobę, istnieje możliwość
dokupienia kul: 100 szt. – 15 zł
PAINTBALL 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str.7
terenie leśnym, zdobywanie pożywienia
i wody, rozpalanie ognia różnymi
1. Paintball leśny – z wykorzystaniem
metodami, budowa schronienia
maskowania osobistego i broni, gdzie
i bytowanie z nocowaniem w lesie
jednym ze scenariuszy będzie zajęcie
7. Techniki linowe – wiązanie przydatnych
stanowiska z ciężkim karabinem
węzłów i zakładanie stanowisk linowych,
maszynowym (marker strzelający serią)
konstruowanie i pokonywanie mostów
2. Paintball Speedball – dynamiczne
linowych
rozgrywki na specjalnie wyposażonym
8. Strzelectwo – strzelać będziemy z łuku
polu
sportowego i bloczkowego, dmuchawki
3. Militarny paintball – przy użyciu
sportowej, procy i wiatrówki z lunetą
środków pozoracji walki, z elementami
9. Trampolina wodna i walec zorbing –
udzielania pomocy przedmedycznej
zabawa nad morzem lub nad jeziorem
4. Paintball nocny – przy użyciu latarek, Ponadto:
kamizelek odblaskowych, stroboskopów - Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
i klimatycznej muzyki
- Park Wodny JAN w Darłówku
5. Paintball na wesoło – zakręcone
- Ścianka wspinaczkowa, budowanie
scenariusze, których głównym zadaniem
wieży ze skrzynek
będzie wywołanie uśmiechu na twarzach - Żyroskop
graczy
- Mega piłkarze
6. Survival – techniki przetrwania w
- Walki w strojach sumo
PROGRAM:
A:
AG
UW
należy zabrać z domu buty
i ubrania "na zdarcie” oraz
śpiwór na zajęcia w terenie.
Zapewniamy:
- specjalistyczny sprzęt
- kombinezony ochronne
- karimaty
- 1000 kul na osobę, istnieje możliwość
dokupienia kul: 100 szt. – 15 zł
EXTREME 13-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str.7
7. Strzelanie z łuku i karabinku pneumatycznego
8. Nocleg w terenie. Samodzielne przygotowanie
miejsca noclegowego i posiłków
Zajęcia prowadzone przez byłych żołnierzy
9. Rozniecanie ognia na różne sposoby np. bez
jednostek specjalnych GROM, AT i innych
zapałek i z mokrego drewna
1. Team Building, zjazd amerykański, zjazd
10. Pierwsza pomoc w sytuacjach extremalnych
na linie z budynku, most tyrolski
(bez apteczki) i w trudnym terenie
2. Nurkowanie z akwalungiem (z aparatem
nurkowym i z butlą), podstawy i pierwsze 11. Tropinie zwierząt, jak odżywiać się owadami,
jak złowić rybę
kroki nurkowania
12. Musztra, komendy, marsz w kolumnie
3. Paintball – całodniowy blok, kilka
13. Przejście toru komandosa w terenie
scenariuszy ( 200 kul)
extremalnym – po drodze wykonywanie zadań
4. ASG – całodniowy blok, różne symulacje
z wykorzystaniem wcześniej nabytych
militarne
umiejętności
5. Zasady antyterrorystyczne,
odbijanie zakładników, zajęcia z użyciem 14. Odnajdywanie się w trudnym terenie podstawy topografii z wykorzystaniem znaków
noktowizora
terenowych i kompasu
6. Samoobrona
PROGRAM:
A:
AG
UW
należy zabrać z domu buty i ubrania "na zdarcie”
oraz śpiwór na zajęcia w terenie.
strona 16
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa, budowanie
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
wieży ze skrzynek
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
WARSZTATY TANECZNE 11-14 lat; 15-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
9. Flash mob taneczny w Dąbkach
10. Zabawa w choreografa, czyli tworzenie
swoich autorskich układów
11. Animacje taneczne na dyskotekach
12. Projekcje filmowe
Na zakończenie obozu specjalny pokaz
taneczny.
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
Warsztaty taneczne w trakcie, których
doświadczymy różnych technik
1. Street dance – hip-hop, house
2. Taniec jazzowy – old school, pop,
broadway, modern i afro jazz
3. Taniec współczesny
4. Salsa i bachata
5. Streching z elementami jogi dla
tancerzy
6. Elementy teatru tańca – improwizacja
7. Nocny trening, czyli dobry tancerz jest
zawsze gotowy
8. Treningi na plaży
WARSZTATY AKTORSKIE 13-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
1. Działania teatralno-integracyjne
rozwijające ruch, gest, wyobraźnię,
przełamujące wstyd, strach, niepewność
2. Teatr w teorii – jak stworzyć scenariusz,
scenografię, przedstawienie
3. Praca nad dykcją, emisja głosu,
czytanie trudnych łamańców językowych
4. Świadomość ciała – praca nad ruchem
scenicznym, przełamywanie barier
podczas kontaktu z drugą osobą na
scenie
5. Uruchamianie wyobraźni w dziedzinie
grania przedmiotem i z przedmiotem
(rekwizytem)
6. Performance – zagadnienia oraz
pokazy na terenie miasta i plaży
7. Odgrywanie ról, udział w scenach
improwizacyjnych
Na zakończenie turnusu specjalny
spektakl.
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
Pod patronatem magazynu TERAZ KOSZALIN
oraz portalu Moje Miasto KOSZALIN.
PROGRAM:
7. Praktyczne wykorzystanie zdobytej
11. Redagowanie obozowej gazetki
wiedzy przy redagowaniu artykułów
12. Prowadzenie obozowego BLOGA
1. Kształtowanie umiejętności
8. Dziennikarstwo radiowe i jego
zdobywania informacji
Ponadto:
specyfika
2. Metody selekcji zgromadzonego
9. Przygotowanie wypowiedzi radiowej, - Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
materiału
czyli jak w kilkunastusekundowym
- Park Wodny JAN w Darłówku
3. Bogacenie słownictwa i kształtowanie
wystąpieniu, zawrzeć wszystkie ważne
- Ścianka wspinaczkowa
poprawności językowej
informacje
- Żyroskop
4. Poznanie gatunków dziennikarskich
10. PHOTO SERVICE – dokumentacja
- Mega piłkarze
5. Etyka dziennikarska i obiektywizm
zdjęciowa (koniecznie weźcie aparaty
- Walki w strojach sumo
6. Poznanie pracy dziennikarzy i
fotograficzne!)
sposobu tworzenia gazety
Na portalu MM KOSZALIN nasi młodzi dziennikarze będą mieli udostępnioną swoją zakładkę.
W programie są również warsztaty z zawodowymi dziennikarzami:
- RADIA Koszalin połączone z wycieczką i zwiedzaniem RADIA Koszalin;
- magazynu TERAZ KOSZALIN, gdzie opublikujemy ciekawe teksty prasowe.
CENY
TURNUS
1. 30.06 - 11.07
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 - 04.08
4. 05.08 - 16.08
5. 17.08 - 28.08
Paintball
Young
Paintball
1695
1695
1695
1695
1495
1695
1695
1695
1695
1495
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
Extreme
Warsztaty
taneczne
Warsztaty
aktorskie
Warsztaty
dziennikarskie
1695
1695
1695
1695
1495
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
1595
1595
1595
1595
1395
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 17
obozy
obozy
obozy
obozy
REKREACJA i SPORT na bogato 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
Codziennie zajęcia i rozgrywki sportowe
1. Koszykówka
2. Piłka nożna
3. Plażowa piłka siatkowa
4. Tenis stołowy
5. Unihoc
6. Zajęcia FIT i kondycyjne
Dodatkowo do wyboru 3 atrakcje
z niżej wymienionych (decyzja na miejscu
lub w karcie kwalifikacyjnej):
- Lekcja jazdy na nartach wodnych lub
na wakeboardzie
- Lekcja windsurfingu
- Lekcja żeglarstwa
- Paintball
- ASG
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia plastyczne (malowanie koszulki
lub kubka)
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
STREET SHOW survival miejski 13-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
1. Żywe rzeźby
2. Balans - chodzenie na szczudłach,
slackline, rola-bola, monocykl
3. Pantomima, klaunada
4. Gigantyczne bańki mydlane, również
kwadratowe
5. Modelowanie z balonów
6. Fire Show – taniec z „ogniem” przy użyciu
poi, kija, dwóch kijów z linami
Tę technikę finalnie z ogniem ćwiczyć będą
tylko wybrane przez instruktora osoby,
pozostałe osoby ćwiczą przy użyciu świateł
ledowych.
7. Elementy happeningu i performance
8. Żonglerka i sztuki magiczne
Uwieńczeniem zdobytych technik
i sprawności będzie happening
na terenie Dąbek.
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
LUZ BLUES 11-14 lat; 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str. 7
PROGRAM:
Wszystkie grupy starsze 14-18 lat
w DĄBKACH:
JAN
- Zamiast wycieczki do Parku wodnego
wnie
naty
alter
może
zież
młod
owa,
i Darł
wybrać wyjazd na profesjonalną
dyskotekę ALGA w Darłówku..
Decyzja na miejscu lub w karcie
kwalifikacyjnej.
wa
- Cisza poobiednia nie jest obowiązko
- Gaszenie świateł o 24:00
(grupy młodsze 23:00, kolonie o 22:00)
1. Codziennie luuuuz, codziennie
bluuuues – słońce, plaża, muzyka,
dyskoteki, leżenie bykiem na plaży
2. A z nudów do wyboru:
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia sportowe
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
Uwaga! Na tym profilu gimnastyka
poranna tylko dla chętnych!
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Walki w strojach sumo
C
E
N
Y
TURNUS
Warsztaty
hand made
1. 30.06 - 11.07
1645
1645
1645
1645
1445
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 - 04.08
4. 05.08 - 16.08
5. 17.08 - 28.08
Windsurfing
początku- zaawanso
wani
jący
1695
1695
1695
1695
1495
1895
1895
1895
1895
1695
PROMOCJE
Sporty
wodne
Rekreacja
i sport
Street
show
Luz
blues
1795
1795
1795
1795
1595
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
1445
1445
1445
1445
1245
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY ZAWIERAJĄ
CENY NIE ZAWIERAJĄ
transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
WSZYSTKIE ZAJĘCIA -- kosztów
prowiantu w drodze na wakacje
PROGRAMOWE
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 19
obozy
obozy
obozy
obozy
WARSZTATY HAND MADE 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str.7
PROGRAM:
1. Malowanie koszulek – białe,
bawełniane koszulki, dzięki farbom do
tkanin, zmieniają się w bajecznie
kolorowe dzieła sztuki
2. Biżuteria – ozdoby, które powstają
z pociętych, kolorowych kawałków
papieru, koralików, kamyczków
3. Malowanie kubków ceramicznych
4. Rzeźba z tkaniny – tworzenie rzeźby
przy użyciu materiału, folii aluminiowej
i specjalnego utwardzającego preparatu
5. Filcowa twórczość – oryginalne ozdoby
tworzone z filcu. Wykorzystana zostanie
technika filcowania na mokro, dzięki
czemu będzie można tworzyć różne
kształty np. breloczki-laleczki, ozdoby
do włosów, biżuterię itp.
6. Scrapbooking – tworzenie kartek
wakacyjnych z wykorzystaniem
klasycznych materiałów: kartek,
kartonów, dziurkaczy, pieczątek,
rysunków oraz z dodaniem elementów
związanych z miejscem pobytu: rośliny,
piasek, muszelki, itp.
7. Decoupage – tworzenie ozdoby
z wykorzystaniem techniki serwetkowej,
polegającej na ozdabianiu serwetkami
różnych przedmiotów i tworzeniu z nich
niepowtarzalnych ozdób
8. Papier czerpany – tworzenie elementów
do scrapbookingu lub samodzielnych
ozdób (np. zakładki) z papieru czerpanego
uzyskanego np. z pojemników na jajka,
serwetek i innych papierowych elementów
Ponadto:
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
Na zakończenie każdego turnusu wernisaż,
na który zaproszeni zostaną inni obozowicze.
W ostatnią noc – „Noc czeladnika”. Uroczyste
zakończenie zajęć połączone z wręczaniem
dyplomów, porządkowaniem pracowni ze
swoich prac, przygotowywaniem
niespodzianek dla kolejnego turnusu.
Warsztaty prowadzone są przez
instruktorów http://www.luna-art.eu
OBOZY WINDSURFINGOWE 11-14 lat; 15-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Dąbki OW DUET str.7
PROGRAM:
Zajęcia odbywają się na bezpiecznym,
płytkim i wietrznym jeziorze Bukowo.
Dla początkujących 10x1,5 godz.
1. Budowa sprzętu windsurfingowego
(deska, żagiel)
2. Zasady bezpieczeństwa na wodzie
3. Teoria żeglowania
4. Nauka pływania na wiatr, pływania
z wiatrem, pływania w półwietrze
5. Zwroty na wiatr (sztag), zwroty
z wiatrem (rufa)
6. Pływanie na kursie
7. Na koniec szkolenia regaty
windsurfingowe
Dla zaawansowanych 10x3 godz.
1. Zajęcia na sprzęcie fun-bordowym
2. Nauka pływania w trapezie
3. Pływanie ślizgowe
4. Manewry Freestyle
5. Start z wody
Ponadto:
- Banan za motorówką
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Żyroskop
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
Zapewniamy: - zestaw windsurfingowy dla każdego uczestnika
- piankę neoprenową
- kamizelkę asekuracyjną
SPORTY WODNE 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE:
Dąbki OW DUET str.7
UWAGA:
PROGRAM:
Zajęcia odbywają się na bezpiecznym,
płytkim i wietrznym jeziorze Bukowo.
1. Narty wodne lub wakeboard (do
wyboru) 3 szkolenia – jedno szkolenie to
wypłynięcie motorówką 5-6 uczestników
z instruktorem na ok. 1 godzinę
2. Windsurfing szkolenie 3 x 1,5 godz. –
dla początkujących: budowa, zasady
bezpieczeństwa, nauka pływania,
dla zaawansowanych: pływanie w
trapezie, ślizgowe, freestyle
3. Żeglarstwo szkolenie 3 godz. –
szkolenie na żaglówkach typu Omega,
teoria i podstawy żeglowania i
sterowania żaglówką
strona 18
Ponadto:
- Banan za motorówką
- Wycieczka do Darłowa lub Darłówka
- Park Wodny JAN w Darłówku
- Ścianka wspinaczkowa
- Mega piłkarze
- Walki w strojach sumo
Zapewniamy:
- niezbędny sprzęt
- piankę neoprenową
- kamizelkę asekuracyjną
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
PAINTBALLOWO-ŻEGLARSKI 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
PROGRAM:
1. Paintball – 5 zajęć, 5 scenariuszy,
na które przeznaczamy po 100 kul
na uczestnika. Rozgrywki
prowadzone są w wydzielonej siatką
części lasu z przygotowanymi
dodatkowymi atrakcyjnymi
i przeszkodami
2. Żagle – 10 godzin żeglarstwa.
Zajęcia teoretyczne
z bezpieczeństwa nad wodą i na
wodzie, przepisy i budowa jachtów
Praktyczne zajęcia z obsługi jachtu,
manewrowania. Nie jest wymagane
doświadczenie w żegludze!
3. Survival – sztuka przetrwania.
Gry terenowe i taktyczne prowadzone
przez instruktorów SERE i byłych
żołnierzy zawodowych
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
KONIE i rekreacja 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
Stadnina konna "U SOŁTYSA” w Jarosławcu położona jest w odległości
ok. 700 m od OW RAFA. Na terenie stadniny znajduje się padok, stajnia
z wydzielonymi boksami oraz siodlarnia.
PROGRAM:
1. 7 wizyt w stadninie po 1,5 godziny:
- 30 min. jazda
- 30 min. zajęcia w stajni: karmienie,
czyszczenie, siodłanie
- 30 min. teoria
W zależności od stopnia zaawansowania
lekcje są zróżnicowane: jazda na lonży,
samodzielna jazda na padoku lub jazda
w terenie. Na jazdę w terenie kwalifikują
się tylko osoby galopujące.
Należy zabrać strój odpowiedni do jazdy
konnej.
2. Rejs rekreacyjny łodzią żaglową po
jeziorze Wicko
3. Zajęcia i animacje na kajakach na
jeziorze Wicko
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
ABC ŻEGLARSTWA 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
PROGRAM:
Zajęcia prowadzone są przez Szkołę
Żeglarstwa ISSA MAGOLA
na przybrzeżnym jeziorze Wicko
1. 20 godzin zajęć na różnych typach
jachtów np. Omega, Conrad, Dezeta.
Wszystkie jednostki znajujące się na
wodzie wyposażone są w łączność
radiową z bazą i łodzią ratunkową
2. Zajęcia teoretyczne z bezpieczeństwa
nad wodą i na wodzie
3. Przepisy i budowa jachtów
4. Praktyczne zajęcia z obsługi jachtu,
manewrowania
5. Zajęcia w roli załoganta jachtu
6. Zajęcia na kajakach
7. Poznanie walorów okolicy, fauny i
flory jeziora Wicko
Nie jest wymagane doświadczenie w
żegludze!
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
strona 20
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
WARSZTATY WDZIĘKU i URODY 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
PROGRAM:
1. Jak cię widzą tak cię piszą - mowa ciała
2. Sztuka autoprezentacji
3. Modelowanie sylwetki poprzez gimnastykę
i taniec
4. Zasady mądrego odżywiania
5. Stylizacja, sztuka doboru ubioru
6. Style we współczesnej modzie
7. Style w makijażu
8. Kosmetyka, manicure, pedicure
9. Pielęgnacja ciała, dłoni, stóp
10. Rejs rekreacyjny łodzią żaglową
po jeziorze Wicko
11. Zajęcia i animacje na kajakach na
jeziorze Wicko
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
PROGRAM:
Teraz zdjęcie może zrobić każdy i wszędzie,
niekoniecznie aparatem
fotograficznym. Warto poznać podstawowe
zasady, jakie mają wpływ na to,
czy fotografia jest dobra czy zła.
1. Kompozycja obrazu
2. Obowiązujące zasady przy fotografii
pejzażu, architektury czy portretu
3. Techniczne aspekty fotografii
4. Plenery fotograficzne
5. Cyfrowa obróbka, komputerowe prezentacje
6. Drukowanie fotografii na drukarce
7. Wystawa zdjęć
8. Rejs rekreacyjny łodzią żaglową po
jeziorze Wicko
9. Zajęcia i animacje na kajakach na
jeziorze Wicko
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
Zabierz aparat,
jaki masz i latarkę.
LAZY CAMP obóz rekreacyjny 11-17 lat
ZAKWATEROWANIE: Jarosławiec OW RAFA str. 8
PROGRAM:
1. Rekreacja, leniuchowanie, wdychanie
jodu, buszowanie po mieście
2. Paintball – nie tylko dla chłopców –
1 zajęcia 100 kul na osobę
3. Rejs rekreacyjny łodzią żaglową po
jeziorze Wicko
4. Zajęcia i animacje na kajakach na
jeziorze Wicko
Ponadto:
- AQUAPARK Panorama Morska
- LATARNIA MORSKA
- ŻYROSKOP
- KRYTY BASEN w OW RAFA
UWAGA: na tym obozie gimnastyka poranna tylko dla chętnych!
C E N Y
TURNUS
1. 30.06 -11.07
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 -04.08
4. 05.08 -16.08
5. 17.08 -28.08
Paintballowo
- żeglarski
Konie
i rekreacja
ABC
Żeglarstwa
Warsztaty
wdzięku
i urody
Warsztaty
fotograficzne
Lazy camp
1695
1695
1695
1695
1495
1695
1695
1695
1695
1495
1695
1695
1695
1695
1495
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
1445
1445
1445
1445
1245
CENY ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROGRAMOWE
PROMOCJE
szczególy str.2
CENY NIE ZAWIERAJĄ
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona!:
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
- do 30.12.2014 – 300 zł SKOT mały – 50 zł Rodzeństwo – 50 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł SKOT duży – 100 zł Przyjaciele – 50 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł Super SKOT – 150 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 21
obozy
obozy
obozy
obozy
OBÓZ SURVIVALOWY
z ELEMENTAMI PAINTBALLA 11-14 lat
ZAKWATEROWANIE:
Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
samodzielnie obranym szlakiem,
pokonywanie przeszkód terenowych o
1. Trawersowanie bagien – pokonywanie
dużym nachyleniu, podchodzenie za
podmokłych terenów, które lubią wciągać pomocą przyrządów zaciskowych
2. Paintball leśny – minimum 4 bloki
6. Most linowy – przeprawa nad rwącą
zajęciowe – łącznie 500 kul
rzeką
3. Sztuka maskowania na polu walki –
7. Budowanie wieży ze skrzynek
scenariusze promujące spryt
8. Ścianka wspinaczkowa
i przystosowanie do zastałych warunków
9. Pierwsza pomoc – podstawowe
4. Szałasy i nie tylko – jak bezpiecznie
zagadnienia, by każdy uczestnik wiedział
spędzić noc w terenie, rozpalić ogień
jak nieść pomoc w sytuacji zagrożenia
środkami chemicznymi, naturalnymi i
tymi, które będą pod ręką, jak
Ponadto:
prawidłowo uzdatnić wodę i przygotować
- Wycieczka do Rulewa
ją do spożycia, kuchnia polowa,
- Żyroskop
awaryjne sposoby zdobywania
- Blob jump
pożywienia, nauczymy się, co i jak
gotować
UWAGA: należy zabrać z domu buty i
5. Orientering – jak odnajdować północ,
ubrania "na zdarcie” oraz śpiwór i
czytanie mapy, podróż do serca borów
karimatę na zajęcia w terenie.
PAINTBALL – SPEEDBALL YOUNG 1000 kul 11-14 lat
ZAKWATEROWANIE:
Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
Obóz dla wszystkich, którzy chcą poznać
PAINTBALL w lesie i SPEEDBALL
w terenie ze specjalnymi przeszkodami
charakterystycznymi dla tej dyscypliny
sportowej. Przygotowaliśmy odpowiednie
scenariusze, strategie i taktyki
dostosowane do Waszego wieku, aby
zapewnić Wam jak najlepszą zabawę!
1. Omówienie różnic w sprzęcie leśnym i
speedowym
2. Zajęcia z paintballa leśnego i
speedballa
3. Maskowanie przydatne podczas gier
leśnych
4. Mini liga speedballowa.
5. Przykładowy trening drużyny
speedballowej
6. Ścianka wspinaczkowa
7. ITT – Indywidualny Trening Taktyczny z
wykorzystaniem platformy PS4
8. Zajęcia strzeleckie, łuki, wiatrówki
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Żyroskop
- Blob jump
UWAGA: należy zabrać z domu buty
i ubrania "na zdarcie”.
Zapewniamy:
- markery do paintballa leśnego
- markery speedballowe
- maski
- kombinezony ochronne
- łuki, wiatrówki
- 1000 kul na osobę (istnieje możliwość
dokupienia kul: 100 sztuk - 15 zł)
PAINTBALL – SPEEDBALL 1500 kul 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
przygotowanym polu z profesjonalnymi
przeszkodami
Propozycja dla wszystkich, którzy są
3. Przykładowy trening drużyny
miłośnikami PAINTBALLA w lesie oraz
speedballa
SPEEDBALLA w terenie ze specjalnymi
przeszkodami charakterystycznymi dla tej 4. Maskowanie przydatne podczas gier
leśnych
dyscypliny sportowej. Obóz nie będzie
5. ITT – Indywidualny Trening Taktyczny z
miał charakteru typowo wojskowego.
wykorzystaniem platformy PS4
Zapewnimy Wam przygodę pełną zabawy,
6. Mini liga speedballowa
śmiechu i adrenaliny wywołanej nie tylko
7. Podstawy sędziowania podczas
na strzelankach paintballowych i
zawodów paintballowych
speedballowych.
8. Omówienie różnic w sprzęcie leśnym i
speedowym
1. Paintball – zajęcia na wyznaczonym
9. Paintball nocą
terenie leśnym
10. Łuki, wiatrówki
2. Speedball – turniejowa forma gry w
11. Ścianka wspinaczkowa
paintball rozgrywana na specjalnie
strona 22
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Żyroskop
- Blob jump
UWAGA: należy zabrać z domu buty
i ubrania "na zdarcie” oraz śpiwór i
karimatę na zajęcia w terenie.
Zapewniamy:
- markery do paintballa leśnego
- markery speedballowe
- maski
- kombinezony ochronne
- łuki, wiatrówki
- 1500 kul na osobę (istnieje możliwość
dokupienia kul: 100 sztuk - 15 zł)
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
OBÓZ RATOWNICZY WOPR 12-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
W trakcie obozu odbywa się Kurs na Młodszego Ratownika WOPR (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Szkolenie
organizowane jest przez Chełmiński WOPR z ramienia Zarządu Głównego WOPR. Wymagane jest ukończenie 12 lat przed
rozpoczęciem obozu i Karta Pływacka (można wyrobić ją na obozie – koszt 25 zł). Dzięki udziałowi w kursie na Młodszego
Ratownika WOPR poznasz trudną sztukę ratowania innych i postawisz swoje pierwsze kroki na kąpielisku, jako Młodszy
Ratownik. Kurs na Młodszego Ratownika obejmuje 24 godziny zajęć (po 45 minut).
Wymagane dokumenty do wydania
Karty Młodszego Ratownika WOPR:
- 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
8. Postępowanie w zdarzeniach:
1. Doskonalenie techniki
- pisemna zgoda rodziców lub
skaleczenia, krwotoki, urazy narządu
pływania
opiekunów prawnych na uczestnictwo
ruchu, nadmierne oziębienie organizmu,
2. Sposoby utrzymywania się na
w kursie – wystarczy prawidłowo
udar słoneczny, poparzenie
powierzchni wody i pozycje w
wypełniona Karty Kwalifikacyjna
przypadku kurczy mięśni: stopy, 9. Pozycja bezpieczna (boczna)
Uczestnika Obozu
brzucha, grzbietu, ramion, krtani 10. Podstawy nurkowania
11. Ewakuacja na lądzie – chwyt
3. Wypływanie z wodorostów
Na zakończenie obozu:
Rauteka, deska
4. Wykonywanie skoków
SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI
ratunkowych i innych sposobów 12. Posługiwanie się sprzętem
MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR
ratunkowym – pas, boja, żerdź, rzutka
bezpiecznego wejścia do wody
Uczestnicy otrzymują legitymację
rękawowa, koło, lina
5. Zakładanie kamizelek
WOPR oraz uprawnienia Junior
asekuracyjnych i ratunkowych w 13. Symulowane akcje ratunkowe z
Lifesaver Międzynarodowej Organiwykorzystaniem podręcznego sprzętu
wodzie
zacji Ratownictwa Wodnego ILSF
6. Podstawy i sposoby holowania 14. Podstawowe prace bosmańskie
(Interniational Life Saving Federation).
Ponadto:
w wodzie
Karta WOPR (plastik) jest dosyłana
- Wycieczka do Rulewa
pocztą.
7. Pierwsza pomoc niezbędna w
ratownictwie wodnym, działania - Żyroskop
- Blob jump
BLS i WBLS
PROGRAM i TEMATYKA ZAJĘĆ:
ZUMBA - OBÓZ TANECZNY
13-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
PROGRAM:
Zumba to taniec zainspirowany połączeniem
elementów różnych tańców oraz elementów
fitness.
Choreografia Zumby łączy style: hip-hop,
soca, samba, salsa, merengue, mambo, rock
and roll, sztuki walki, a nawet elementy
Bollywood i tańca brzucha. Wykorzystywane
są także elementy treningu siłowego.
Połączenie fitness i tańca jest o tyle dobre,
że mogą je uprawiać wszyscy: młodsi
i starsi, dziewczęta i chłopcy.
Co daje Zumba?
- ujędrnienie, modelowanie wszystkich
partii ciała
- utrata zbędnych kilogramów
- świetnie wpływa na samopoczucie,
wyzwala pozytywną energię i poprawia
humor
Zajęcia odbywają się codziennie minimum 3 godziny w specjalnej Sali
z lustrami lub w plenerze.
Niezbędne jest wygodne sportowe
obuwie. Poza nim – ogromna
dowolność w doborze stroju.
Mega zabawa, sama pozytywna
energia i mnóstwo
spalonych kalorii.
Ponadto:
- Wycieczka do Rulewa
- Żyroskop
- Blob jump
GET STRONG GET FIT 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Bory Tucholskie PERŁA BORÓW str. 9
Chcesz aktywnie spędzić czas, poznać trening w innym wydaniu z dala od ciasnych pomieszczeń? Spróbować aktywności z użyciem
nowinek sprzętowych w świecie fitnessu? Zadbać o wakacyjną formę, a może zrzucić kilka kilogramów? Ten obóz jest dla Ciebie!
Zapraszamy dziewczyny i chłopaków!
ogólnorozwojowe budujące siłę,
3. Streching i ćwiczenia wspomagające
koordynację i wytrzymałość
ruchomość z pomocą Roller'ów
4. Trening z linami, wykorzystywanymi przez 10. Tabata - krótki i intensywny trening
interwałowy przyspieszający metabolizm
Autorem programu i prowadzącym jest
zawodników mieszanych sportów walki
11. Różne formy gier i zabaw sportowych
zawodowy koszykarz Karol Michałek.
(MMA)
5. Trening oporowy w wodzie
Ponadto:
1. Trening z użyciem systemu TRX
6. Zajęcia Pilatess
- Wycieczka do Rulewa
2. Ćwiczenia z wykorzystaniem gum
7. Ćwiczenia z piłkami gimnastycznymi
oporowych typu Power Band i Thera Band 8. Ćwiczenia na drabince koordynacyjnej - Żyroskop
- Blob jump
9. Cross training - ćwiczenia
PROGRAM:
C E N Y
TURNUS
1. 30.06 - 11.07
2. 12.07 - 23.07
3. 24.07 - 04.08
4. 05.08 - 16.08
5. 17.08 - 28.08
Survival z Paintball Paintball Ratowniczy
elementami Speedball
- Speedball
WOPR
paintballa
Young
1595
1595
1595
1595
1395
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
1645
1645
1645
1645
1445
1695
1695
1695
1695
1495
1795
1795
1795
1795
1595
PROMOCJE
ZUMBA
Obóz
Taneczny
Get Strong
Get Fit
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
CENY NIE ZAWIERAJĄ
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 23
obozy
ASG PIERWSZE STARCIE
obozy
obozy
obozy
11-14 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
PROGRAM:
1. ASG bezpieczeństwo - zasady
bezpiecznego użytkowania sprzętu ASG,
obsługa i podstawowy serwis, zasady gry
fair play
2. ASG strzelanki - dynamiczne rozgrywki
ASG na różnym terenie: las, teren
zurbanizowany, teren podmokły, killing
house, kilkugodzinna symulacja militarna
na bazie trafień CCS
3. ASG taktyka - szyki bojowe i zasady
pracy w drużynach i parach, maskowanie
osobiste i sprzętu
4. Techniki linowe – drzewo wspinaczkowe,
most linowy, zjazdy pionowe, próba siły,
szybkości i determinacji
5. Spływ pontonowy - połączony z
desantem wodnym i maskowaniem
pontonów
6. Walka wręcz na bazie takich systemów
jak Combat 56, Systema. Posługiwanie się
nożem, walka w sytuacji zagrożenia
7. Taktyka czerwona - zasady udzielania
pomocy na polu walki w teorii i praktyce
przy użyciu środków pozoracji walki
8. Kształtowanie sprawności i tężyzny
fizycznej – zaprawy poranne, manewry
nocne, biegi na orientację
czytaj! dotyczy obozów ASG
ASG
FABRYKA ZŁA
14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
PROGRAM:
1. ASG teoria - zasady działania sprzętu
ASG, bezpieczne użytkowanie,
podstawowe serwisowanie
2. ASG praktyka - symulacje militarne i
krótkie rozgrywki w różnym terenie: las,
teren zurbanizowany, teren podmokły,
killing house, całodzienna symulacja
militarna na bazie trafień CCS
3. ASG ćwiczenia - trening strzelecki na
strzelnicy dynamicznej, zasady
strzelania bojowego, szyki bojowe,
działania zaczepne i odwrót,
współdziałanie w sytuacjach
"wysokiego zagrożenia życia", trening
sniperski
4. ASG zabawa - krótkie strzelanki o
charakterze sportowym
5. Techniki linowe – zakładanie stanowisk
linowych i omówienie sprzętu
asekuracyjnego, drzewo wspinaczkowe,
most linowy, zjazdy pionowe, próba siły,
szybkości i determinacji
6. Spływ pontonowy - połączony z desantem
wodnym i maskowaniem pontonów
7. Walka wręcz na bazie takich systemów jak
Combat 56, Systema. Posługiwanie się
nożem, walka w sytuacji zagrożenia życia
8. S.E.R.E. - poziom A - Survival-UnikanieOpór-Ewakuacja
9. Kształtowanie sprawności i tężyzny
fizycznej – zaprawy poranne, manewry
nocne, biegi na orientację
Osobą prowadzącą zajęcia jest Marcin Osiński wieloletni organizator MilSimów,
instruktor o dużym bagażu doświadczeń, aktywny członek jednostki paramilitarnej SPAT,
uczestnik wielu szkoleń skierowanych do służb mundurowych: AT, CQB, techniki
interwencyjne, techniki linowe i walka wręcz.
Uwaga: należy zabrać ze sobą buty ponad kostkę i ubranie „na zdarcie”, śpiwór
i karimatę na zajęcia w terenie, mały plecak, nóż (zabieramy i wydajemy tylko na
zajęcia).
Mile widziane: oporządzenie taktyczne, ubranie w kamuflażu, własna replika ASG
(należy jej pilnować jak oka w głowie), zabieramy Wam jedynie magazynki i wydajemy na
czas zajęć.
SPORTOWO-KONDYCYJNY
14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
PROGRAM:
3. Treningi teoria i praktyka - tabata/HIIT
(high intesity interval training), fitness,
aerobox (fitness z elementami sztuk walk),
Autorem programu i prowadzącym jest trener
CrossFit (podstawowe elementy,
personalny Kamil Zieliński tzw. ZIELAK
programowanie treningu), trening
funkcjonalny z wykorzystaniem ciężaru
1. Warsztaty zdrowego trybu życia własnego ciała, pływanie (trening
podstawy dietetyki i suplementacji, wady i
szybkości, wytrzymałości, pływanie na
zalety popularnych diet, układanie
wodach otwartych)
jadłospisów, obliczanie zapotrzebowania
kalorycznego, żywienie przed, w trakcie i 4. Po treningu – rekreacyjne zajęcia, sporty
wodne w oparciu o dżunglę wodną,
po treningu
wodnego bączka i sprzęt nurkowy,
2. Przed treningiem - rozgrzewka i jej
siatkówka plażowa, tenis ziemny, gry
aspekty w treningu oraz streetching
terenowe nocne i dzienne
(wyciszenie oraz rozciąganie po treningu)
strona 24
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
MAZURY CUD NATURY 11-16 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
5. Dżungla wodna i bączek wodny
6. Wyprawy rowerami wodnymi
7. Wyjazd do Parku Wodnego
Aktywny odpoczynek i zasmakowanie
TROPIKANA w Hotelu Gołębiewski
Mazurskich Cudów Natury poprzez:
w Mikołajkach
1. Spływ Krutynią pontonami lub kajakami Ponadto:
- Kąpiele, plażowanie, w kosza i
2. Dzień na komfortowym jachcie TES
siatkówkę granie
32 – podstawowe pojęcia i zasady
- Relaksowanie, kontemplowanie,
żeglowania
przyjemne czasu spędzanie
3. Wycieczki rowerowe po Parku
- Obozowe imprezowanie
Krajobrazowym po wytyczonych
- Po Rucianem-Nidzie spacerowanie
szlakach rowerowych
- W zabawach i grach terenowych
4. Eskapady kajakowe
integrowanie
PROGRAM:
FAKULTATYWNIE dla chętnych
Zajęcia prowadzone będą w czasie
przeznaczonym na plażowanie.
1. NARTY WODNE
LUB WAKEBORD 400 zł
5 szkoleń - jedno szkolenie
to wypłynięcie motorówką 5-6
uczestników z instruktorem
na ok. 1 godz.
2. KURS NA PATENT STERNIKA
MOTOROWODNEGO 400 zł
Dodatkowo egzamin płatny gotówką na
miejscu: 125 zł + 25zł (wydanie patentu).
Kurs dla osób od 14 roku zycia.
W programie zajęcia teoretyczne oraz
manewry 2 godziny.
Część teoretyczną można odbyć
wcześniej przez Internet. Przed kursem
nadamy dostęp do portalu edukacyjnego
TYLKO DLA DZIEWCZYN 13-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Mazury OW NBP GUZIANKA str. 10
PROGRAM:
8. Ćwiczenia fitness, modelowanie
sylwetki.
9. Przegląd prasy dziewczęcej i kobiecej
1. Moda, modowe blogi
10. Poplotkujemy o chłopakach - męski
2. Odkrywanie własnych atutów
i żeński profil psychologiczny
i talentów
11. Wyjazd do Parku Wodnego
3. Sztuka autoprezentacji
TROPIKANA w Hotelu Gołębiewski
4. Warsztaty artystyczne na wesoło
w Mikołajkach
(taneczne, teatralne, wokalne)
Ponadto
5. Poradnik kosmetyczny
- Kąpiele, plażowanie
6. Jak jeść zdrowo i dietetycznie.
- Wyprawy rowerami wodnymi i kajakami
Przegląd słynnych diet, które są zdrowe, - Relaksowanie, miłe czasu spędzanie
a które szkodliwe
- Obozowe imprezowanie
7. Warsztaty kulinarne - smaczne i zdrowe - Przyjaźni zawieranie
dania fit
C E N Y :
TURNUS
1. 01.07 - 11.07
2. 12.07 - 22.07
3. 23.07 - 02.08
4. 03.08 - 13.08
5. 14.08 - 24.08
ASG
Pierwsze
Starcie
ASG
Fabryka
Zła
Sportowo
Kondycyjny
Mazury Cud
Natury
Tylko
dla
dziewczyn
1795
1795
1795
1795
1595
1795
1795
1795
1795
1595
1545
1545
1545
1545
1345
1545
1545
1545
1545
1345
1445
1445
1445
1445
1245
CENY ZAWIERAJĄ
WSZYSTKIE ZAJĘCIA
PROGRAMOWE
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztów transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 25
MAZURY REJSY ŻEGLARSKIE
Rejsy żeglarskie to obozy podczas których mieszkamy na jachtach i żeglujemy po Wielkich Jeziorach
Mazurskich: Śniardwy, Niegocin, Mamry, Tałty, Mikołajskie, Bełdany. Trasy rejsów uzależnione są w dużej
mierze od warunków atmosferycznych, jednakże przy sprzyjających okolicznościach przybijemy do Sztynortu,
Węgorzewa, Mikołajek, Rynu, Giżycka i innych. Odwiedzimy również urokliwe, mało uczęszczane akweny.
UWAGA – ZARAŻAMY PASJĄ ŻEGLARSTWA NA CAŁE ŻYCIE !
Na każdym jachcie okrętujemy załogę i SKIPPER'a – Instruktora Żeglarstwa. Nasza kadra posiada stosowne
uprawnienia żeglarskie, doświadczenie oraz uprawnienia wychowawcy. Instruktor podczas całego rejsu
czuwa nad bezpieczeństwem swojej załogi, przekazując jednocześnie wiedzę i umiejętności niezbędne do
doskonalenia trudnej sztuki żeglarstwa.
Wyżywienie w czasie rejsu (3 x dziennie) przygotowywane jest na jachtach przez załogę pod nadzorem
Skipper'a. Każdy jacht wyposażony jest w KAMBUZ (segment kuchenny).
W każdym rejsie uczestniczy ponadto ratownik WOPR.
REJS ŻEGLARSKI SZKOLENIOWY 14-18 lat
Realizowany na bezpiecznych
i komfortowych jachtach klasy TWISTER 26
Wszystkie nasze jachty posiadają bogate i komfortowe wyposażenie bez dodatkowych dopłat.
Uczestnictwo w tym rejsie umożliwia zdobycie patentu żeglarza jachtowego. Patent ten uprawnia do
prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń. Natomiast na morzu do 2 Mm
od brzegu pozwala żeglować jachtami o długości do 12 m.
Oferta również dla osób, które pierwszy raz wsiądą na jacht.
Żeglarski Rejs Szkoleniowy, to sposób na przeżycie wspaniałej przygody, pełen atrakcji letni wypoczynek w
czasie którego, poza sztuką żeglowania, uczestnicy poznają zasady żeglarskiej etykiety, uczą się
zdroworozsądkowej samodzielności, koleżeństwa, pracy i funkcjonowania w grupie.
Nasi Klienci otrzymają dostęp do platformy e-learningowej i materiałów szkoleniowych z którymi trzeba
się zapoznać rozwiązując testy – przed obozem. Dzięki temu uczestnicy nie tracą czasu na naukę teorii w
czasie rejsu, a tylko ją utrwalają. W czasie rejsu kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne.
PROGRAM RAMOWY REJSU:
DZIEŃ 1:
- Wyjazd autokaru, zgodnie z rozkładem jazdy –
patrz str. 4, przyjazd do OW NBP GUZIANKA;
ul. Guzianka 7, 12-220 Ruciane Nida;
około godz. 18:00
- Podział uczestników na wachty, zaokrętowanie
na jachtach (w grupach wiekowych), zasady
bezpieczeństwa podczas cumowania/postoju
jachtu w porcie
- Ognisko integracyjne połączone z kolacją
DZIEŃ 2-9:
Program Rejsu Szkoleniowego: w trakcie rejsu po
Wielkich Jeziorach Mazurskich odbywa się szkolenie
praktyczne i teoretyczne na stopień żeglarza
jachtowego prowadzone według programu Polskiego
Związku Żeglarskiego i zakończone egzaminem –
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra
Sportu i Turystyki
Wymagania egzaminacyjne:
- ukończone 14 lat
- opłaty: 125 zł opłata egzaminacyjna + 25 zł patent
- ważna legitymacja szkolna
Wymagane dokumenty do wydania patentu
żeglarza jachtowego:
- zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu – wzór określa
załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 09.04.2013 w sprawie uprawiania
turystyki wodnej
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
na uprawianie turystyki wodnej – w przypadku
osoby niepełnoletniej (wystarczy prawidłowe
wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika)
DZIEŃ 10:
- Powrót do Rucianego Nidy – OW NBP GUZIANKA
- Chrzest żeglarski – pasowanie na żeglarza przez
Neptuna władcę mórz i oceanów
- Dla każdego uczestnika dyplom z żeglarskim
imieniem
DZIEŃ 11:
- Klar na jachtach, wyokrętowanie uczestników
- Wyjazd autokarami po śniadaniu, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy
C E N Y
TURNUS
1. 01.07 - 11.07
2. 12.07 - 22.07
3. 23.07 - 02.08
4. 03.08 - 13.08
5. 14.08 - 24.08
UW
AG
A:
Dla osób niezainteresowanych rejsem szkoleniowym, możliwość skorzystania z rejsu rekreacyjnego na
bezpiecznych i komfortowych jachtach TWISTER 26.
Szczegółowy opis rejsu znajduje się na stronie www.ok-tours.pl
Niezbędne oraz zalecane wyposażenie uczestnika rejsu - opis na stronie www.ok-tours.pl
strona 26
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
DOJAZD WLASNY
W przypadku dojazdu własnego
do OW NBP GUZIANKA bardzo prosimy
o przywożenie uczestników na godz. 18:00
pierwszego dnia obozu/kolonii i odbieranie
ok. godz. 09:00 rano w dniu wyjazdu.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
1345
1345
1345
1345
1145
CENY NIE ZAWIERAJĄ
na rejs nie należy zabierać twardych walizek lotniczych oraz plecaków ze stelażem, ze
względu na ograniczoną powierzchnię jachtu. Wskazane jest, aby zabrać worek żeglarski,
miękką torbę lub ewentualnie plecak bez stelażu. Po jachcie nie wolno się poruszać w
obuwiu typu glany lub szpilki!!!
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
1345
1345
1345
1345
1145
CENY ZAWIERAJĄ
Obowiązkowy odbiór dzieci i młodzieży
przez Rodziców lub osoby upoważnione.
str.2
REJS
REKREACYJNY
- wszystkie zajęcia programowe (oprócz
kosztów egzaminacyjnych na Rejsie
Szkoleniowym)
- 10 noclegów na jachtach
- opłaty portowe, paliwo
- suchy prowiant na drogę powrotną
- dodatkowe ubezpieczenie NNW
- opiekę wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej i wychowawczej
- opiekę ratownika
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety
REJS REKREACYJNY 12-18 lat
PROMOCJE szczególy
REJS
ŻEGLARSKI
SZKOLENIOWY
- transportu (autokary lub busy
z klimatyzacja) – rozkład jazdy str. 4
- prowiantu w drodze na wakacje
- opłaty za prysznice i WC w portach
lub na przystaniach ok. 100-150 zł
- obowiązkowej składki 180 zł do kasy
jachtowej w dniu przyjazdu przeznaczonej na wyżywienie 3 x dziennie
(prowiantowanie i przygotowywanie
posiłków to zadanie załogi pod
nadzorem Skipper'a)
- podręcznika "Żeglarz Jachtowy"
A. Kolaszewski, P. Świdwiński – 60 zł
(zalecany)
[email protected], tel. 56 652 12 57
obozy
obozy
obozy
obozy
obozy
REKREACJA I PRZYGODA 11-15 lat
ZAKWATEROWANIE: Góry CW ODYS
PROGRAM:
1. Dzień przygody z survivalem –
trekking górski z zadaniami
2. Park linowy
3. Wycieczki kajakowe
4. Zabawy zespołowe: narty Małysza,
wieloosobowe spodnie, wyścigi na
szczudłach i w workach
str. 11
5. Wyjście na basen
6. Unihoc
7. Wizyta na lotnisku – Góra Żar i zbiornik
elektrowni na szczycie, tor saneczkowy
8. Wycieczka do Żywca – wizyta
w muzeum Browaru
9. Wycieczka na zaporę wodną
w Czernichowie
KONIE – MOJA PASJA
11-13 lat; 14-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Góry CW ODYS
str. 11
6. Nauka półsiadu w skokach przez
cavaletti – dla początkujących
7. Praca z przeszkodami, ujeżdżanie do
1. 7 zajęć z instruktorami po 3 godz.
skoków, pokonywanie toru przeszkód
prowadzone przez wykwalifikowanych
– dla średnio i zaawansowanych
i uprawnionych instruktorów
8. Korekcja postawy w skoku
2. Psychologia konia i podstawy
Ponadto:
pielęgnacji
3. Podstawy dosiadu w stępie i kłusie – - Basen
- Wycieczka do Żywca – wizyta
lonża dla początkujących
4. Ćwiczenia rozluźniające, poprawiające w muzeum Browaru
- Wycieczka piesza na zaporę wodną
równowagę w siodle
w Czernichowie
5. ABC dresażu – dla średniozaawanso- Wycieczki piesze w góry – Czupel,
wanych i zaawansowawnych
Magurka
PROGRAM:
SZTUKA PRZETRWANIA W 4 ŻYWIOŁACH 11-18 lat
ZAKWATEROWANIE: Góry CW ODYS
PROGRAM:
1. Powietrze:
- Podstawy spadachroniarstwa
i paralotniarstwa
- Orienteering – marsze na orientację
z zadaniami
- Przetrwanie w górach – burza, upał
i niskie temperatury
2. Woda:
- Sytuacje ekstremalne – człowiek za burtą
- Kajaki, pontony i canoe
- Uwalnianianie się z ubrania w wodzie
- Przeprawa linowa nad wodą
- Jak znaleźć wodę? – poszukiwania
w górach i lesie
3. Ogień:
- Survivalowe techniki rozpalania ognia –
krzesiwo, krzesiwo magnesowe, łuk
ogniowy
str. 11
- Pożar, burza ogniowa – trening zachowań
4. Ziemia:
- Gry wojenne – elementy taktyki
- Nocne biwaki
- Budowanie schronień
- Techniki maskowania
Ponadto:
- Park linowy
- Ścianka wspinaczkowa
- Wycieczka do Żywca – wizyta w muzeum
Browaru
- Ognisko
- Basen
Uwaga: należy zabrać ze sobą buty (trapery,
tenisówki i klapki), pelerynę (ponczo), polar,
ciepły sweter, plecak min 30l lub większy,
śpiwór i karimatę.
C E N Y
TURNUS
1. 27.06 – 07.07
2. 08.07 – 18.07
3. 19.07 – 29.07
5. 10.08 – 20.08
Konie
– moja pasja
Sztuka
przetrwania
w 4 żywiołach
1495
1495
1495
1495
1395
1845
1845
1845
1845
1745
1645
1645
1645
1645
1545
PROMOCJE
szczególy str.2
,
4. 30.07 – 09.08
Rekreacja
i przygoda
www.ok-tours.pl
CENY ZAWIERAJĄ
CENY NIE ZAWIERAJĄ
transportu (autokary lub busy z klimatyzacją) - rozkład jazdy str. 4
WSZYSTKIE ZAJĘCIA -- kosztów
prowiantu w drodze na wakacje
PROGRAMOWE
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 30 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
strona 27
Rimini – ciepłe morze, gorące słońce, szeroka piaszczysta plaża tętniąca życiem.
Mnóstwo pizzerii, pubów, dyskotek i roztańczonych plaż wabiących turystów na nocne
FESTY w rytmach różnej muzyki. Rimini to również miasto z piękną starówką. W pobliżu
San Marino - jedno z najmniejszych państw świata. Obydwa nasze hotele znajdują się w
dzielnicy Rivazzurra leżącej w części południowej Rimini, dzielnicy znanej, jako DANCE
PARTY RIMNI. Tu się bawi młodzież z całej Europy! W bliskiej odległości od naszych
hoteli znajduje się słynna dyskoteka Carnaby. Każdy Klient OK TOURS otrzymuje
karnet sponsorowany przez Carnaby uprawniający do zniżek w okolicznych
lodziarniach, barach, sklepach i pizzeriach.
Uwaga: Wszystkie dyskoteki we Włoszech dostępne są dla młodzieży od 16 lat, nie ma
obowiązku legitymowania się przy wejściu.
Vilae Mantova 4, 47037 RIMINI Rivvazzurra
http://www.hotelcornodoro.it tel. 0039 054139 054172309
grupy wiekowe: 13-16 lat; 16-19 lat
Hotel położony w dzielnicy Rivazzurra, 150 m od morza. Do dyspozycji gości jest
recepcja, bezpłatne WiFi, klimatyzowana restauracja. Pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe
z łazienkami typu włoskiego (z otwartym prysznicem). Pokoje wyposażone w TV
plazmowe oraz klimatyzację (klimatyzacja dodatkowo płatna 2,5 Ä za pokój za dobę).
W niektórych pokojach znajduje się łóżko piętrowe. Część pokoi posiada balkon.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie: śniadanie – bufet, lunch – jednodaniowy,
obiadokolacja – dwa dania serwowane + bufet sałatkowy, woda.
Hotel ***
CA VANNI
Vilae Mantova 1, 47037 RIMINI Rivvazzurra
http://www .hotelcavanni.com tel. 0039 0541372171
grupa wiekowa: 16-19 lat
Hotel położony w dzielnicy Rivazzurra, 150 m od morza, vis a vis hotelu Corno d’Oro.
Do dyspozycji gości jest recepcja, bezpłatne WiFi, klimatyzowana restauracja.
Pokoje 4 osobowe z łazienkami. Pokoje wyposażone w TV oraz klimatyzację
(klimatyzacja dodatkowo płatna 2,5 Ä za pokój za dobę).
W niektórych pokojach znajduje się łóżko piętrowe. Część pokoi posiada balkon.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie: śniadanie - bufet, lunch - 2 daniowy + owoc,
obiadokolacja - 2 daniowa + bufet sałatkowy.
strona 28
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po
rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd
nocny przez Czechy, Austrię.
DZIEŃ 2: Zwiedzanie Wenecji
- przyjazd do Wenecji w godzinach porannych
- przygodę rozpoczynamy rejsem statkiem do placu św. Marka, który znajduje się w
najstarszej części Wenecji i jest jej sercem skupiającym najważniejsze zabytki
(obowiązkowa opłata 90 zł lub 20 Ä)
- na placu św. Marka zwiedzamy Bazylikę św. Marka najcenniejszego i najwspanialszego
zabytku sakralnego w Wenecji
- obejrzymy Pałac Dożów, wspaniałą siedzibę dożów i najwyższych organów władzy
Republiki stanowiący wybitne arcydzieło weneckiego gotyku
- Na Placu św. Marka znajduje się również najwyższa budowla Wenecji - Dzwonnica św.
Marka, jest to potężna budowla wykonana z cegły, prosta i wytworna w linii o wysokości
98m
- z lewej strony placu wznosi się Torre dell Orologia, czyli Wieża Zegarowa – wspaniała
renesansowa budowla z 1499r.
- zobaczymy również najbardziej romantyczny most w Wenecji zwany Mostem Westchnień
- oraz przespacerujemy do najstarszego mostu weneckiego nad Kanałem Grande, czyli
Ponte Rialto
Zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, w formie spaceru z przewodnikiem.
Po zakończeniu zwiedzania – czas wolny.
Powrót na parking do autokaru odbywa się również kanałami na pokładzie statku.
- przyjazd do hotelu w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek
kolacja.
DZIEŃ 3-9: pobyt, plażowanie, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazd autobusem miejskim
do centrum Rimini, shopping, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie
polegające na zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych zadań),
realizacja programu i wycieczek fakultatywnych oraz dyskoteki dla grupy od 16 lat.
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, w godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy.
DZIEŃ 11: Przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast
zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY ZAWIERAJĄ
- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) – patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 noclegów
- wyżywienie 3 razy dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- zwiedzanie Wenecji zgodnie
z programem
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY
NIE ZAWIERAJĄ
- dopłaty do transportu – patrz
rozkład jazdy str. 4
- obowiązkowej opłaty za rejs
statkiem w Wenecji –90 zł lub 20 Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej:
Hotel 3* Ca Vanni - 12 Ä
Hotel 2* Corno d'Oro – 5,60 Ä
- suchego prowiantu w drodze do Włoch
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
CENY
TURNUS
1. 29.06 - 09.07
2. 07.07 - 17.07
3. 15.07 - 25.07
4. 23.07 - 02.08
5. 31.07 - 10.08
6. 08.08 - 18.08
7. 16.08 - 26.08
CORNO
D’ORO
CA VANNI
1695
1695
1695
1695
1695
1595
1495
1795
1795
1795
1795
1795
1695
1595
W celu usprawnienia
formalności związanych z
leczeniem poza granicami,
zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ
KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
wypoczynek/informacje-ogolne)
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
WYCIECZKI
WENECJA – statek (obowiązkowo)
90 zł
ok. 20 Ä
RZYM – wycieczka autokarowa
250 zł
ok. 55 Ä
140 zł
ok. 30 Ä
MIRABILANDIA
ok. 20 Ä
90 zł
SAN MARINO – wycieczka autokarowa
ok. 55 Ä
FLORENCJA – wycieczka autokarowa
ok. 28 Ä
AQUAFUN – park wodny
ok. 20 Ä
DYSKOTEKA CARNABY – karnet na 3 wejścia
90 zł
ok. 10 Ä
DYSKOTEKI: Carnaby, Altromondo, Blow Up – wstęp
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną
i opłatę klimatyczną opiekunowie zbierają już
w autokarze, a kaucję oddają w ostatnim dniu
po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 29
Złote Piaski w Bułgarii są jak Lloret de Mar w Hiszpanii, czy Rimini we Włoszech! Są to
młodzieżowe mekki, do których zjeżdżają się tysiące młodych ludzi z całej Europy.
Czekają na Was hotele: DANA PALACE, MAK i ZDRAVETS, wszystkie zlokalizowane w
centrum Złotych Piasków, oddalone są od siebie o ok. 100 m.
Hotel *** DANA PALACE
www.goldensands.bg/dana; tel. 00359.52383838
grupa wiekowa: 16-19 lat
Od kilku sezonów hotel jest wakacyjnym, młodzieżowym centrum z programem i
animacjami przygotowanymi wyłącznie pod ich kątem: zajęcia sportowe, aqua aerobic,
wieczorem dyskoteki, również w formie poolparty. Oddalony od plaży ok. 350 m.
Do dyspozycji gości jest recepcja, restauracja, duży basen, bar przy basenie, lobby bar,
sklepik, kantor oraz dodatkowo płatna sauna.
Przy hotelu znajduje się boisko do siatkówki plażowej.
Pokoje 4 osobowe z łazienkami oraz apartamenty dwupokojowe dla 6 osób z łazienką.
W pokojach: TV, telefon, lodówka, klimatyzator – klimatyzacja centralnie sterowana.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu z napojami: śniadanie, lunch,
obiadokolacja lub ALL INCLUSIVE (dla chętnych, dopłata przy rezerwacji 100 zł)
- 3 posiłki dziennie z napojami + przekąska popołudniowa, a w godz. 10:30 - 22:00
w barze napoje bezalkoholowe
Hotel **** MAK
www.hotelmak.com; tel. 00359.52388666
grupy wiekowe: 14-16 lat; 16-19 lat
Hotel sześciopiętrowy położony w odległości 300 m od piaszczystej plaży. Otoczony jest
parkiem, który sprawia, iż wypoczynek w tym miejscu jest spokojny, a jednocześnie
obfitujący w wiele atrakcji dostępnych w zasięgu ręki. Hotel w tym sezonie przeszedł
gruntowną renowację recepcji, restauracji, otoczenia i części pokoi oraz zmienił
kategoryzację z 3 na 4 gwiazdki.
MAK
Do dyspozycji gości jest całodobowa recepcja, Wi-Fi, kącik z TV-sat, restauracja z tarasem
wśród zieleni, lobby bar, basen z parasolami, zacieniony bar przy basenie, kantor wymiany
walut, SKY-BAR na ostatnim piętrze z otwartym tarasem, z którego można podziwiać
rozciągający się wokół widok na morze i kurort.
Animacje w ciągu dnia organizujemy w sąsiednim hotelu DANA PALACE.
Pokoje 4, 5-osobowe z łazienkami oraz apartamenty dwupokojowe dla 6 osób z łazienką.
W pokojach: balkon, klimatyzacja, lodówka, TV-sat.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
Hotel oferuje za opłatą: mini sejf, bilard, tenis stołowy.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu: śniadanie, lunch, obiadokolacja,
woda do lunchu i obiadokolacji.
Hotel **** ZDRAVETS
Golden Sands, 9007 Varna; tel. 00359.52355570
grupa wiekowa: 16-19 lat
Hotel pięciopiętrowy, odświeżony i wyremontowany w 2012 roku, otoczony malowniczą
zielenią parkową, położony ok. 200 m od plaży i nadmorskiej promenady.
Do dyspozycji gości jest całodobowa recepcja, lobby z Wi-Fi oraz TV, restauracja, basen,
bar przy basenie, lobby bar, kantor, mini market oraz dodatkowo płatny sejf i kącik
internetowy.
Pokoje 4 osobowe z łazienkami i balkonami (4 łóżka oddzielnie lub 3 łóżka + 1 fotel
rozsuwany), dwupoziomowe apartamenty z dwiema łazienkami przeznaczone dla 6-7
osób.
W każdym pokoju: TV-sat, telefon, lodówka, klimatyzacja indywidualnie sterowana.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
WYŻYWIENIE: All Inclusive w formie oddzielnego bufetu dla młodzieży – 3 posiłki
dziennie z napojami + przekąska popołudniowa, a w godz. 10:30-22:00 w barze napoje
bezalkoholowe
strona 30
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!).
DZIEŃ 2: wyjazd z kraju we wczesnych godzinach porannych po rozdzieleniu kierunków:
Bułgaria i Grecja w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd przez Słowację, Węgry,
Serbię.
DZIEŃ 3: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, pierwszy posiłek – lunch,
zakwaterowanie od godz. 14:00.
DZIEŃ 4-10: pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, animacje, kąpiele
morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie polegające na
zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych zadań), wycieczki
fakultatywne, dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką
wychowawców).
DZIEŃ 11: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjście do Parku Wodnego (obowiązkowy
dodatkowy koszt 110 zł lub 25 Ä). Po kolacji w hotelu wyjazd do Polski, przejazd przez
Serbię.
DZIEŃ 12: przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach wieczornych przyjazd
do Pszczyny. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Uwaga! Do większości miast powrót nastąpi po północy następnego dnia!
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY
NIE ZAWIERAJĄ
CENY ZAWIERAJĄ
- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) – patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 noclegów
- wyżywienie zgodnie z ofertą, patrz
opis hotelu
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
Dana Palace
- dopłaty do transportu – patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do Bułgarii
- obowiązkowej opłaty za wstęp do Parku
Wodnego ostatniego dnia pobytu
(110 zł lub 25 Ä)
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej 6 Ä
- opcji ALL INCLUSIVE w hotelu DANA
PALACE – 100 zł
CENY
TURNUS
DANA
PALACE FB
MAK FB
ZDRAVETS
ALL
1695
1695
1695
1695
1695
1595
1495
1745
1745
1745
1745
1745
1645
1545
1845
1845
1845
1845
1845
1745
1645
1. 02.07 - 13.07
2. 10.07 - 21.07
3. 18.07 - 29.07
4. 26.07 - 06.08
5. 03.08 - 14.08
6. 11.08 - 22.08
7. 19.08 - 30.08
WYCIECZKI
wykupiona
przy rezerwacji
wykupiona
w autokarze
PARK WODNY w Złotych Piaskach - obowiązkowo
110 zł
ok. 25 Ä
BAŁCZIK, KALIAKRA – zwiedzanie + kolacja z dyskoteką
130 zł
ok. 30 Ä
ok. 12 Ä
ZATOCZKI – plażowanie
55 zł
ok. 10 Ä
VARNA TOUR – spacer i zakupy (autokar)
45 zł
ok. 70 Ä
ISTAMBUŁ – wycieczka autokarowa (dodatkowo wiza 16 Ä)
ok. 28 Ä
QUAD SAFARI
ok. 28 Ä
JEEP SAFARI
ok. 5 lv
DYSKOTEKA w Złotych Piaskach
W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 lv = ok. 0,5 Ä)
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
KAUCJA ZWROTNA
PROMOCJE
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną
i opłatę klimatyczną opiekunowie zbierają już
w autokarze, a kaucję oddają w ostatnim dniu
po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 31
Lloret de Mar to największe centrum turystyczne na Costa Brava –
najlepsze dyskoteki w Europie, niezliczona ilość sklepów, sklepików,
restauracji, barów, kawiarni i różnorodnej rozrywki dla młodszych
i starszych. Wakacyjne miejsce uwielbiane przez młodzież z całej
Europy. Piękne plaże, czyste morze – czegóż chcieć więcej?
Hotel ***+ HAWAI / MONTEVISTA
z sieci Evenia
http://www.eveniahotels.com/hotelhawai; tel. 0034.972365216
http://www.eveniahotels.com/hotelmontevista; tel. 0034.972365208
grupy wiekowe: 14-16 lat; 16-19 lat
Hiszpańska sieć hotelowa Evenia to głównie hotele czterogwiazdkowe i nieliczne
trzygwiazdkowe. W Lloret de Mar w odległości ok. 400 m od centrum i ok. 400 m od plaży
zlokalizowane są dwa hotele trzygwiazdkowe tej sieci położone obok siebie: HAWAI i
MONTEVISTA. W jednym z nich zakwaterowana będzie nasza młodzież.
Do dyspozycji gości jest recepcja, restauracja, bar, basen.
Pokoje 3 osobowe z łazienkami (pokoje 2 osobowe z dostawką).
W pokojach balkon, klimatyzacja, TV, suszarka do włosów, sejf.
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 Ä za leżak.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji
Hotel *** FRIGOLA
AVD.JUST MARLES, LLORET DE MAR, SPAIN, 17310 tel. 0034.972364358
grupa wiekowa: 16-19 lat
Położony jest w samym sercu Lloret de Mar przy głównej promenadzie w odległości ok.
100 m od dyskoteki TROPICS i ok. 100 m od plaży. W pobliżu znajdują się liczne
restauracje, sklepiki i inne dyskoteki.
Do dyspozycji gości jest recepcja, klimatyzowana restauracja, basen.
Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami i balkonami (pokoje 2-osobowe z jedną lub dwoma
dostawkami).
Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
Za dodatkową opłatą: Internet, sejf w recepcji, bilard, automaty do gier.
Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 Ä za leżak.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną,
bilety i opłatę klimatyczną opiekunowie zbierają
już w autokarze, a kaucję oddają w ostatnim
dniu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
W celu usprawnienia
formalności związanych z
leczeniem poza granicami,
zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ
KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
wypoczynek/informacje-ogolne)
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
strona 32
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo paszport lub dowód osobisty!),
przejazd przez Niemcy do Francji.
DZIEŃ 2: Zwiedzanie Paryża:
Całodzienne zwiedzanie „stolicy świata”, w programie m.in.:
- spacer najstarszą częścią miasta Ile de La Cité
- zobaczymy gargulce na gotyckiej katedrze Notre Dame
- przejdziemy obok Conciergerie – dawnej rezydencji strażnika dworu królewskiego
- dotrzemy do Pałacu Sprawiedliwości i św. Kaplicy
- idąc brzegiem Sekwany, miniemy bukinistów i najstarszy most Paryża – Pont Neuf
- dojdziemy do Luwru – największego w świecie muzeum dzieł malarstwa, do którego
prowadzi otwarta w 1989 roku Szklana Piramida, zaprojektowana przez Pei Minga
- miniemy Arc de Triumphe du Carrousel, by dotrzeć do ogrodów Tuileries stworzonych
w stylu włoskim w 1564 roku, jako część Pałacu Tuileries
- znajdziemy się na Placu Zgody i Polach Elizejskich, którymi dojdziemy do Placu Charles
de Gaulle – nazywanego Placem Gwiazdy, ze względu na wzór z wieloramiennymi
gwiazdami na kamiennej powierzchni wokół Łuku Triumfalnego
Zwiedzanie obiektów odbywa się z zewnątrz, w formie spaceru z przewodnikiem.
- na zakończenie zwiedzania dla chętnych wjazd na Wieżę Eiffla (na II poziom – ok. 10Ä
/osoba; na III poziom – ok. 15 Ä/osoba).
- dla chętnych możliwość odwiedzenia Musée Grévin – Muzeum Figur Woskowych (ok.
20Ä/osoba) to obecnie jedno z najatrakcyjniejszych i najchętniej oglądanych muzeów w
Paryżu. W tym najstarszym muzeum figur woskowych w Europie można stanąć oko w
oko z Barackiem Obamą, podziwiać z bliska Monicę Belluci, Brada Pitta, Georga
Clooneya, Celine Dion czy Lady Gagę. Fani postaci historycznych będą mogli sprawdzić
ile naprawdę wzrostu miał Napoleon, a fani kreskówek spotkają tu nawet Obelixa. Co
ważne, z każdą ulubioną postacią można zrobić sobie zdjęcie.
W trakcie zwiedzania czas na obiadokolację ( koszt ok. 8 Ä)
- nocny przejazd do Hiszpanii.
DZIEŃ 3: przyjazd do hotelu rano, lunch, zakwaterowanie od godz.14:00.
DZIEŃ 4-9: pobyt, zajęcia rekreacyjno-sportowe, turniej siatkówki plażowej, city games
(scenariuszowe, integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu
najdziwniejszych i przezabawnych zadań), realizacja programu oraz wycieczek
fakultatywnych, plażowanie, dyskoteki (od 16 lat)
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie, czas wolny, lunch, realizacja programu, po
kolacji wyjazd w drogę powrotną, nocny przejazd przez Francję do Monaco.
DZIEŃ 11: zwiedzanie Lazurowego Wybrzeża Monaco i Monte Carlo:
- Pałac Książęcy – obronna twierdza, będąca aktualnie siedzibą panującego w Monako
rodu Grimaldich,
- zmiana warty na Placu Pałacowym (wstęp ok. 4 Ä);
- Katedra Monako – kościół w stylu neoromańskim z grobowcami książąt;
- Muzeum Oceanograficzne ze słynnym żółtym batyskafem (wstęp ok. 9 Ä);
- Grand Casino w Monte Carlo – dzielnica hazardu i rozrywki;
- La Condamine – luksusowy port jachtowy; tor wyścigowy Formuły 1.
Dla zmęczonych zwiedzaniem – leniwe plażowanie na jednej z najpiękniejszych
europejskich plaż Lazurowego Wybrzeża – Larvotto.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Włochy, Szwajcarię, Niemcy.
DZIEŃ 12: przyjazd do kraju zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY
CENY ZAWIERAJĄ
TURNUS
- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) - patrz rozkład jazdy str. 4
- 7 noclegów w hotelu
- wyżywienie 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- zwiedzanie Paryża i Lazurowego
Wybrzeża zgodnie z programem
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
8. 18.08 - 29.08
CENY
NIE ZAWIERAJĄ
WYCIECZKI
- dopłaty do transportu - patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze
do Hiszpanii
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej 4 Ä
- opłaty za metro w Paryżu - 4 Ä Ä
1. 30.06 - 11.07
2. 07.07 - 18.07
3. 14.07 - 25.07
4. 21.07 - 01.08
5. 28.07 - 08.08
6. 04.08 - 15.08
7. 11.08 - 22.08
HAWAI
MONTEVISTA
FRIGOLA
2095
2095
2095
2095
2095
2095
1995
1895
2095
2095
2095
2095
2095
2095
1995
1895
wykupiona przy
rezerwacji
BARCELONA – wycieczka autokarowa
REJS STATKIEM, zwiedzanie Tossy de Mar
LA SIESTA – hiszpański wieczór z muzyką i tańcem
WATER WORLD – park wodny
Mecz BARCY na Camp Nou – przejazd + bilet
DYSKOTEKA TROPICS – karnet tygodniowy
160 zł
100 zł
115 zł
wykupiona
w autokarze
ok. 35 Ä
ok. 22 Ä
ok. 26 Ä
ok. 30 Ä
70 - 130 Ä
ok. 25 Ä
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 33
Riwiera Olimpijska to położony nad Morzem Egejskim region słynący z przepięknych,
piaszczystych plaż i wspaniałego, ciepłego morza. Wysokie Góry Olimpu skutecznie
zatrzymują masy chłodnego, kontynentalnego powietrza, dzięki czemu słoneczna
pogoda jest tutaj pewna.
Leptokaria to popularny kurort wczasowy, miasto znane z pięknej piaszczystej
i piaszczysto-kamyczkowej plaży (wejście do morza kamieniste). W Leptokarii znajdują
się wszystkie rodzaje greckich restauracji, klubów i dyskotek: tawerny, skewer tawerny,
patizzerie, ouzeri, disco, buzuki, night cluby itp. Wieczorem miasto zmienia oblicze
z wakacyjno-plażowego na tętniące życiem centrum handlowo-rozrywkowe.
Hotel *** FILOXENIA BEACH
www.filoxenia-hotel.gr; tel. 0030.2352032411
grupy wiekowe: 13-16 lat; 16-19 lat
Hotel o wysokim standardzie, położony w Leptokarii ok. 5 min spacerem od plaży i 3 min od
centrum miasta. Filoxenia Beach powstał w 2004 roku, jest bardzo dobrze i nowocześnie
urządzony.
Do dyspozycji gości jest całodobowa recepcja, restauracja i winda.
Pokoje 4 i 5 osobowe z łazienkami. W pokojach Wi-Fi, TV-sat, lodówka, klimatyzacja
i balkon z widokiem na Olimp. Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie – śniadanie bufet, lunch i obiadokolacja serwowane,
bufet sałatkowy, woda
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!).
DZIEŃ 2: wyjazd z kraju we wczesnych godzinach porannych, po rozdzieleniu kierunków:
Bułgaria i Grecja w bazie przesiadkowej w Pszczynie. Przejazd przez Słowację, Węgry,
Serbię, Macedonię.
DZIEŃ 3: przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, pierwszy posiłek – lunch,
zakwaterowanie od godz. 14:00.
DZIEŃ 4-10: pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, kąpiele morskie,
plażowanie, wypoczynek, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie
polegające na zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych zadań),
wycieczki fakultatywne, dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod
opieką wychowawców).
DZIEŃ 11: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd z bagażami do parku wodnego Water
Land w Salonikach (obowiązkowa opłata 90 zł lub 20 Ä), posiłek w Salonikach, wieczorem
wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Macedonię i Serbię.
DZIEŃ 12: przejazd przez Węgry i Słowację. W późnych godzinach wieczornych przyjazd
do Pszczyny. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
UWAGA! Do większości miast powrót nastąpi po północy następnego dnia!
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY
CENY ZAWIERAJĄ
TURNUS
- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) – patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 noclegów w hotelu
- wyżywienie: 3 x dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
1. 02.07 - 13.07
CENY
NIE ZAWIERAJĄ
- dopłaty do transportu – patrz rozkład
jazdy str. 4
- opłaty za park wodny i posiłek
w Salonikach - 90 zł lub 20 Ä
- suchego prowiantu w drodze do Grecji
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
strona 34
2. 10.07 - 21.07
3. 18.07 - 29.07
4. 26.07 - 06.08
5. 03.08 - 14.08
6. 11.08 - 22.08
7. 19.08 - 30.08
FILOXENIA
BEACH
1795
1795
1795
1795
1795
1695
1595
WYCIECZKI
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
Park wodny Water Land SALONIKI - obowiązkowo
90 zł
METEORY – wycieczka autokarowa (dodatkowy wstęp 3 Ä) 160 zł
REJS WYSPĘ SKIATHOS – rejs statkiem
200 zł
ATENY – wycieczka autokarowa + wstęp 12 EURO
200 zł
PAKIET: ATENY, METEORY, SKIATHOS
450 zł
OLIMP – wycieczka autokarowa
90 zł
WIECZÓR GRECKI
110 zł
DYSKOTEKI
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok.
ok. 20 Ä
ok. 35 Ä
ok. 45 Ä
ok. 45 Ä
ok. 100 Ä
ok. 20 Ä
ok. 25 Ä
ok. 4-5 Ä
100 Ä
Należy zabrać legitymację szkolną.
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną
i opłatę klimatyczną opiekunowie zbierają już
w autokarze, a kaucję oddają w ostatnim
dniu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
www.ok-tours.pl
[email protected], tel. 56 652 12 57
Zadar – stolica Dalmacji, wymieniana, jako trzecie najciekawsze miasto w Chorwacji,
po Dubrowniku i Splicie. Miasto o 3000-letniej historii i niezwykle cennym dziedzictwie
kulturowym. „Guardian” nazywa Zadar nową chorwacką stolicą, natomiast wg „London
Times” Zadar to centrum rozrywki nad Adriatykiem.
Archipelag wysp znajdujący się na wysokości Zadaru to Kornati. Wg Orsona Welles'a
dzięki nim zachody słońca są tutaj najpiękniejsze na świecie.
Oprócz zabytków w Zadarze znajduje się mnóstwo osiągnięć współczesnej
architektury, do najsłynniejszych należą pierwsze na świecie morskie organy, gdzie
organistą jest wyłącznie natura oraz instalacja „Pozdrowienia dla Słońca”.
Niesamowitości tych zjawisk nie da się opowiedzieć, trzeba ich doświadczyć osobiście!
Każdego roku miasto Zadar oferuje swoim gościom „zadarskie lato“ różnorodny
program rozrywkowy oraz wielką zabawę dla turystów „Noce pełnego księżyca“ w lipcu,
kiedy to zabawa trwa do rana na miejskich placach i ulicach.
YOUTH HOSTEL ZADAR
www.hfhs.hr; tel. 00385.23331145
grupy wiekowe: 14-16 lat; 16-19 lat
Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe w Zadarze, zlokalizowane jest w dzielnicy
turystycznej Zadaru – Borik. Od historycznego centrum dzieli go odległość ok. 5 km.
Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się 50 m od hotelu, koszt biletu 10kn – ok. 1,3 Ä.
Do dyspozycji gości jest recepcja, Wi-Fi, taras z barem, restauracja, dyskoteka, boiska do
piłki nożnej, koszykówki i piłki ręcznej.
Plaża znajduje się naprzeciwko hostelu, centrum sportów wodnych – 500 m (windsurfing,
banan, spadochrony skutery i narty wodne) – dodatkowo płatne.
Pokoje 3, 4, 5 i 6 osobowe z łazienkami. W pokojach łóżka piętrowe.
Hostel zapewnia pościel, natomiast nie zapewnia ręczników.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie - serwowane
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: wyjazd z poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!). Wyjazd z kraju w godzinach popołudniowych po
rozdzieleniu kierunków: Chorwacja i Włochy w bazie przesiadkowej w Pszczynie.
Przejazd nocny przez Czechy, Austrię, Słowenię.
DZIEŃ 2: przyjazd do hostelu w godzinach porannych, pierwszy posiłek lunch, zakwaterowanie od godz.14:00.
DZIEŃ 3-9: pobyt, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plażowanie, city games (scenariuszowe,
integracyjne gry miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i
przezabawnych zadań), realizacja programu, wycieczki i dyskoteki (grupa bawi się na
dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wychowawców).
DZIEŃ 10: po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Parku Narodowego PLITVICKIE
JEZIORA (obowiązkowa opłata 90 zł lub 20 Ä), zwiedzanie parku, w międzyczasie lunch,
nocny przejazd przez Słowenię, Austrię, Czechy.
Dzień 11: przyjazd do Pszczyny około południa. Powrót do poszczególnych miast zgodnie
z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY
CENY ZAWIERAJĄ
- transport autokarem LUX (AC, WC,
DVD) – patrz rozkład jazdy str. 4
- 8 noclegów
- zwiedzanie ZADARU z przewodnikiem
- wyżywienie 3 razy dziennie
- suchy prowiant na drogę powrotną
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
TURNUS
1. 29.06 - 09.07
2. 07.07 - 17.07
3. 15.07 - 25.07
4. 23.07 - 02.08
5. 31.07 - 10.08
6. 08.08 - 18.08
7. 16.08 - 26.08
YOUTH HOSTEL
ZADAR
1595
1595
1595
1595
1595
1495
1395
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- dopłaty do transportu – patrz rozkład
jazdy str. 4
- suchego prowiantu w drodze do Chorwacji
- obowiązkowej dopłaty za wstęp do Parku
Narodowego PLITVICKIE JEZIORA
- 90 zł lub 20 Ä,
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej 4 Ä
- depozytu 6Ä na komunikację miejską
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
WYCIECZKI
PLITVICKIE JEZIORA – obowiązkowo
RAFTING lub KAYAK SAFARI
KORNATI – rejs statkiem na archipelag Kornati
PAKLENICA – wycieczka autokarem do Parku Narod.
90 zł
180 zł
-
ok. 20 Ä
ok. 60 Ä
ok. 40 Ä
ok. 30 Ä
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
KAUCJA ZWROTNA
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję zwrotną,
depozyt i opłatę klimatyczną opiekunowie
zbierają już w autokarze, a kaucję oddają
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu
i sprawdzeniu pokoi.
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 35
organizator
ATAS
Sp. z o.o.
OBÓZ
JĘZYKOWY
Obóz językowy w Londynie to doskonałe połączenie wyjazdu turystycznego z bogatym
programem zwiedzania i nauki języka angielskiego w praktyce. W trakcie trwania obozu
proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. Uczestnicy
realizują zadania w formie „project in English” zdobywając informacje podczas zwiedzania
obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim
przeprowadzonych z osobami zatrudnionymi w muzeach i rodzinami.
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
grupa wiekowa: 13-18 lat
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii.
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu u rodzin z klasy średniej,
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież mieszka w pokojach 2-4 osobowych.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie – płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata
lub kawa, lunch (w formie suchego prowiantu) – 2 kanapki, owoc batonik, chipsy, napój,
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
PROGRAM
DZIEŃ 1: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu (obowiązkowo paszport lub dowód osobisty!), przejazd
nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
DZIEŃ 2: Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania). Ćwiczenia
językowe podczas zwiedzania:
DOVER – białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover
LONDYN/GREENWICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, widok Londynu
ze wzgórza Greenwich.
DZIEŃ 3: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania:
LONDYN/WESTMINSTER – spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big
Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, London Eye (panorama Londynu z wysokości
135 metrów), Muzeum Historii Naturalnej.
DZIEŃ 4: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania:
LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud's, Oxford
Street, Hyde Park, Speaker's Corner, Łuk Marmurowy.
Pokazowa lekcja języka angielskiego z native speakerami w szkole angielskiej.
DZIEŃ 5: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania:
LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Kościół Św.
Marcina, Plac Leicester, Covent Garden, Soho, Regent Street, Plac Piccadilly.
Opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób nie zainteresowanych spektaklem zwiedzanie
Narodowej Galerii Portretu.
DZIEŃ 6: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania:
LONDYN – ekskluzywne dzielnice Knightsbridge i South Kensington, Pomnik Księcia Alberta,
Royal Albert Hall, Muzeum Nauki, Muzeum Victorii i Alberta, przejazd obok Harrods'a –
najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego, Katedra Św. Pawła.
DZIEŃ 7: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania
ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „najbardziej uroczego zamku świata”, ogrodów, labiryntu,
ptaszarni, powrót do Londynu.
DZIEŃ 8: Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania:
LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod
Emirates Flyover i Tower Bridge, zwiedzanie z przewodnikiem Teatru Shakespeare'a (the
Globe), Galeria Tate Modern, Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London.
Ciepły lunch przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, wyjazd do
Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais
(Francja).
DZIEŃ 9: Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
CENY
TURNUS
1700 zł
+ 400 zł
2.
07.07 - 15.07
1700 zł
+ 400 zł
3.
14.07 - 22.07
1700 zł
+ 400 zł
4. 21.07 – 29.07
1650 zł
+ 400 zł
5.
28.07 - 05.08
1650 zł
+ 400 zł
6.
04.08 - 12.08
1650 zł
+ 400 zł
7.
14.08 - 19.08
1600 zł
+ 400 zł
8.
18.08 - 26.08
1600 zł
+ 400 zł
Miejsce zbiórki
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI
LUB DOWOZU UCZESTNIKÓW NP. BUSEM
godzina
odjazdu
* BYDGOSZCZ – Dw. PKS st. 18, ul. Jagiellońska 58
! CZĘSTOCHOWA – Parking przy McDonald’s, ul. Drogowców 1
* GDAŃSK – Parking przy Dw. Gł. PKP, ul. Podwale Grodzkie 2G
KATOWICE – Dw. PKS ul. Piotra Skargi 1
! KIELCE – Dw. PKS, ul. Czarnowska 12
KRAKÓW – parking przy stadionie WISŁY, ul. Reymonta 22
! LUBLIN – Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B. Prusa 8
ŁÓDŹ – Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32
OPOLE – Dw. PKS, ul. 1 Maja 4
POZNAŃ – Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, ul. Matyi 2
! SZCZECIN – Parking pod trasą zamkową, obok Baszty Siedmiu Płaszczy
* TORUŃ – Pl. 18 Stycznia, przed Dw. PKP Toruń-Miasto
TORZYM – Zajazd CHROBRY, Warszawska 19
WARSZAWA – Dw. Zach. PKS st. 10, Al. Jerozolimskie 144
WROCŁAW – Dw. PKS peron 4, ul. Sucha 2
strona 36
14:30
11:15
11:30
12:45
10:30
11:15
08:30
13:45
15:00
17:15
18:00
13:30
21:00
12:00
16:15
orientacyjna
godz. powrotu
14:15
18:00
17:15
16:30
18:00
18:00
19:30
14:45
14:30
11:30
12:00
15:15
09:30
16:30
13:00
PROMOCJA:
+ autokar
30.06 - 08.07
1.
Poszczególne punkty obu programów mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
ROZKŁAD JAZDY
obóz
do 15.04.2015
–100zł
Sugerowane kieszonkowe
ok. 10 GBP/dzień i ok. 5Ä
na toalety w Niemczech
CENY ZAWIERAJĄ
- 6 noclegów u rodzin brytyjskich, - ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- wyżywienie: 3 × dziennie
- bogaty program zwiedzania,
- ćwiczenia i konwersacje w języku - materiały dydaktyczne – zeszyt
angielskim,
ćwiczeń w języku angielskim.
- opiekę pilota i wychowawców,
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztu wstępów i realizacji programu
(płatne na miejscu w Londynie, wiek
liczony wg roczników:
- 90 GBP dla osób, które urodziły
się po roku 1999
- 105 GBP dla osób, które urodziły
się w roku 1999 i wcześniej
- 25 GBP dla osób zainteresowanych
wyjściem do teatru
- suchego prowiantu w drodze
do Londynu
- 50 zł na obiad przed granicą
polsko-niemiecką i śniadanie
w drodze powrotnej
- ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji patrz str 2
- ubepieczenie od chorób
przewlekłych - 150 zł
- gwarancje niezmienności
ceny - 80 zł
Wyjazdy z poszczególnych miast realizowane będą przy min. 6 osobach
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
* wyjazdy tylko w turnusie 1, 3, 5, 7
! wyjazdy tylko w turnusie 2, 6
[email protected], tel. 56 652 12 57
KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
60 LEKCJI
KURS STANDARDOWY
grupa wiekowa 13-18 lat
Nauka Języka
organizator
ATAS
Sp. z o.o.
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest wg innowacyjnego programu nauczania
języka – w klasach oraz podczas interesującego programu zwiedzania poprzez
praktyczne ćwiczenia językowe, wszystko pod stałą opieką wychowawców. Lekcje w
klasach prowadzone są przez native speaker`ów. Nauczanie odbywa się na różnych
poziomach zaawansowania od lower-intermediate do upper-intermediate. Kurs
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia języka potocznego. Zwracamy szczególną
uwagę na umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na
podstawie testów kwalifikacyjnych. Na kursie możliwy jest udział uczestników z zagranicy.
Program składa się z dwóch elementów – łącznie 30 lekcji/tydz.:
15 lekcji/tydz. w klasach, lekcja trwa 45 minut - grupy językowe 12-16 osobowe.
15 godz./tydz. zajęć w terenie, uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w
formie „project in English”, podczas programu turystycznego, zdobywając informacje w
trakcie zwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w
języku angielskim z osobami zatrudnionymi w muzeach i rodzinami goszczącymi.
ZAKWATEROWANIE
Zakwaterowanie u rodzin brytyjskich stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących
w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z
Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu u rodzin z klasy średniej,
zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież mieszka w pokojach 2-4 osobowych.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie, śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok,
herbata, lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie
suchego prowiantu) obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
TURNUS
RAMOWY PROGRAM TURYSTYCZNY
1 DZIEŃ: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu (obowiązkowo paszport lub dowód osobisty!), przejazd
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ: Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania). Przyjazd do
Brighton i do Londynu. Rozkwaterowanie uczestników u rodzin.
3 DZIEŃ: LONDYN: przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a,
Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham
4 DZIEŃ: LONDYN: Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie
5 DZIEŃ: LONDYN: Zakupy w Centrum Handlowym Westfiled Stradford
6 DZIEŃ: LONDYN: London Eye, wyjście na MUSICAL
7 DZIEŃ: LONDYN: Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym), Plac
Trafalgar, Leicester Square, Chinatown
8 DZIEŃ: OXFORD: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów,
Bodleian Library, Teatr Scheldonian, St. John's College (zwiedzanie miasta z przewodnikiem
anglojęzycznym)
9 DZIEŃ: LONGLEAT SAFARI PARK: najpopularniejszy park safari w UK
10 DZIEŃ: LONDYN: zwiedzanie Harry Potter Studio – studio filmowe Warner Bros, w którym
powstawały filmy o przygodach Harrego Pottera
11 DZIEŃ: LONDYN: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's
12 DZIEŃ: LONDYN: Muzeum Brytyjskie, Covent Garden
13 DZIEŃ: BRIGHTON: spacer po mieście, molo, przejście obok Royal Pawilion, powrót do
Londynu
14 DZIEŃ: LONDYN: Muzeum Historii Naturalnej, Harrods
15 DZIEŃ: Wyjazd do Polski, przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais
(Francja).
16 DZIEŃ: Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty obu programów mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program turystyczny prowadzony jest częściowo w języku angielskim.
ROZKŁAD
JAZDY
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZESIADKI
LUB DOWOZU UCZESTNIKÓW NP. BUSEM
Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony
na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów.
Miejsce zbiórki
* BYDGOSZCZ – Dw. PKS st. 18, ul. Jagiellońska 58
* GDAŃSK – Parking przy Dw. Gł. PKP, ul. Podwale Grodzkie 2G
KATOWICE – Dw. PKS ul. Piotra Skargi
KRAKÓW – parking przy stadionie WISŁY, ul. Reymonta 22
ŁÓDŹ – Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32
OPOLE – Dw. PKS, ul. 1 Maja 4
POZNAŃ – Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, ul. Matyi 2
* TORUŃ – Pl. 18 Stycznia, przed Dw. PKP Toruń-Miasto
TORZYM – Zajazd CHROBRY, Warszawska 19
WARSZAWA – Dw. Zach. PKS st. 10, Al. Jerozolimskie 144
WROCŁAW – Dw. PKS peron 4, ul. Sucha 2
CENY
godzina orientacyjna
odjazdu godz. powrotu
14:30
11:30
12:45
11:15
13:45
15:00
17:15
13:30
21:00
12:00
16:15
14:15
17:15
16:30
18:00
14:45
14:30
11:30
15:15
09:30
16:30
13:00
Wyjazdy z poszczególnych miast realizowane będą przy min. 6 osobach
* wyjazdy tylko w turnusie 1,2
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
kurs + autokar
1. 04.07 - 19.07
4400
+ 400
2. 18.07 - 02.08
4400
+ 400
3.* 18.07 - 02.08
4450
+ 400
4. 01.08 - 16.08
4400
+ 400
5. 15.08 - 30.08
4400
+ 400
* W tym terminie odbędą się również (oprócz kursu standardowego) kursy
przygotowujące do zdawania egzaminów dla gimnazjalistów oraz maturzystów:
KURS GIMNAZJALNY
grupa wiekowa 14-15 lat
Przygotowanie uczestników do pisemnego egzaminu gimnazjalnego. Kurs jest wzbogacony
o wybrane zagadnienia gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o repetytorium, które
będzie wykorzystane częściowo. Dodatkowo zadaniem native speaker`ów jest doskonalenie
umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Program turystyczny realizowany jest
wspólnie z kursem standardowym.
KURS MATURALNY
grupa wiekowa 16-19 lat
Przygotowanie uczestników do matury na poziomie rozszerzonym do części ustnej, jak
również pisemnej w zakresie pisania tekstów. Kurs jest wzbogacony o wybrane zagadnienia
gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o repetytorium, które będzie wykorzystane
częściowo. Zadaniem native speaker`ów jest doskonalenie umiejętności porozumiewania
się w języku angielskim. Program turystyczny realizowany jest wspólnie z kursem
standardowym.
Sugerowane kieszonkowe ok. 10 GBP/dzień i ok. 5 Ä na toalety w Niemczech
CENY ZAWIERAJĄ
- 13 noclegów u rodzin brytyjskich
- 60 lekcji: 30 zajęć w klasach,
- wyżywienie: 3 × dziennie - świadczenia 30 zajęć w terenie
rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia - opieka i prowadzenie programu
(niedziela), kończą śniadaniem
przez rezydenta, wychowawców
i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota) - materiały dydaktyczne
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- AXA
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- kosztu wstępów i realizacji programu
(płatne na miejscu w Londynie, wiek
liczony jest wg roczników)
130 GBP dla osób, które urodziły się
po roku 1999
150 GBP dla osób, które urodziły się
w roku 1999 i wcześniej
- suchego prowiantu w drodze do Londynu
- 50 zł na obiad przed granicą
polsko-niemiecką i śniadanie
w drodze powrotnej
- ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji patrz str 2
- ubezpieczenie od chorób
przewlekłych - 175 zł
- gwarancje niezmienności ceny
- 120 zł
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 37
organizator
ATAS
Sp. z o.o.
Obóz z nauką
języka angielskiego
Malta zachwyca śródziemnomorskim klimatem i krystalicznie czystą wodą, a także
śladami burzliwej i skomplikowanej historii w postaci zapierających dech w piersiach
budowli i dzieł sztuki umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Nasz obóz łączy ze sobą letni wypoczynek z doskonaleniem znajomości języka
angielskiego. Młodzież ma zarówno zajęcia w klasach, prowadzone przez native
speakerów w międzynarodowej szkole językowej, jak i ćwiczenia językowe w terenie
rozbudzające w uczestnikach potrzebę używania języka w codziennych sytuacjach. W
czasie pozalekcyjnym proponujemy zwiedzanie największych atrakcji Malty,
odpoczynek, plażowanie i zabawy integracyjne.
Zakwaterowanie u rodzin maltańskich
grupa wiekowa: 12-18 lat
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do bezpośredniego kontaktu z językiem
angielskim, kulturą i życiem codziennym maltańczyków. Rodziny goszczące są
sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie: śniadanie – płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata
lub kawa, lunch (w formie suchego prowiantu) – kanapka, owoc, woda, obiadokolacja –
jednodaniowy ciepły posiłek, deser, woda
PROGRAM RAMOWY „A”
Dzień 1: Wylot na Maltę w godzinach
wieczornych, transfer z lotniska do rodzin
goszczących, zakwaterowanie
w godzinach nocnych.
Dzień 2: Wycieczka na wyspę Comino,
plażowanie na malowniczej „Błękitnej
Lagunie”.
Dzień 3: Zajęcia językowe w klasach, gra
terenowa „treasure hunt”, projekcja filmu
w języku angielskim i dyskusja – ćwiczenia
językowe, wieczorem: dyskoteka.
Dzień 4: Zajęcia językowe w klasach,
wycieczka do Valletty – stolicy Malty;
zwiedzanie m.in. Katedry Św. Jana oraz
muzeum katedralnego, w którym można
obejrzeć dzieła Caravaggia, ćwiczenia
językowe w trakcie zwiedzania, wieczór
integracyjny.
Dzień 5: Zajęcia językowe w klasach,
pobyt na piaszczystej plaży. Wieczorem:
spacer i plażowanie.
Dzień 6: Zajęcia językowe w klasach,
następnie warsztaty językowe –
dodatkowe zajęcia językowe na wybrany
temat, potem wyjazd do Mdiny – dawna
stolica Malty i Rabatu – zwiedzanie
Kościoła Św. Pawła, ćwiczenia językowe
w trakcie zwiedzania, wieczorem: gry
i zabawy.
Dzień 7: Wizyta w Sliemie – jednym
z głównych nadmorskich kurortów Malty,
centrum handlowym i rozrywkowym wyspy,
plażowanie.
Dzień 8: Ostatnie zakupy, plażowanie
i czas na pożegnanie z rodziną goszczącą,
wykwaterowanie, transfer na lotnisko,
wylot. Przylot do Polski wg rozkładu.
PROGRAM RAMOWY „B”
Dzień 1: Wylot na Maltę w godzinach
wieczornych, transfer z lotniska do rodzin
goszczących, zakwaterowanie
w godzinach nocnych
Dzień 2: Wycieczka na piaszczystą
plażę.
Dzień 3: Zajęcia językowe w klasach, gra
terenowa „treasure hunt”, projekcja filmu
w języku angielskim i dyskusja –
ćwiczenia językowe, wieczorem:
dyskoteka.
Dzień 4: Zajęcia językowe w klasach,
następnie warsztaty językowe –
dodatkowe zajęcia językowe na wybrany
temat. Po południu – plażowanie,
wieczorem – wyjazd do Mdiny, dawnej
stolicy Malty, ćwiczenia językowe
w trakcie zwiedzania.
Dzień 5: Zajęcia językowe w klasach,
następnie wyjazd do Sliemy i spacer po
Valletcie, ćwiczenia językowe w trakcie
zwiedzania. Wieczorem: gry i zabawy.
Dzień 6: Zajęcia językowe w klasach,
następnie wyjazd do Trzech Miast
(Vittoriosa, Cospicua i Senglea),
ćwiczenia językowe w trakcie zwiedzania.
Wieczorem: integracja na plaży.
Dzień 7: Wyjazd na Gozo: Dwejra –
widok na malownicze Azure Window,
zwiedzanie Victorii, stolicy Gozo, relaks
w Xlendi Bay, ćwiczenia językowe
w trakcie zwiedzania. Wieczorem: spacer
i plażowanie.
Dzień 8: Ostatnie zakupy, plażowanie
i czas na pożegnanie z rodziną
goszczącą, wykwaterowanie, transfer
na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg
rozkładu.
Poszczególne punkty obu programów mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE: DODATKOWA OPŁATA
Nauka języka odbywa się w renomowanej
maltańskiej szkole językowej Link School
of English, w grupach międzynarodowych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada
akredytację FELTOM (Federation of
English Language Teaching Organisations
Malta). Ośrodek nauczania znajduje się w
miejscowości Swieqi.
NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:
- ważny paszport lub dowód osobisty
- legitymację szkolną
strona 38
190Ä ZAWIERA:
-16 lekcji języka angielskiego w klasach,
każda lekcja trwa 45 minut
- test kwalifikacyjny
- materiały do nauki
- certyfikat ukończenia kursu
- transfer z lotniska na Malcie
(w dniu przylotu i wylotu)
- koszt wstępów i realizacji programu
zwiedzania
CENY ZAWIERAJĄ
CENY
- przelot samolotem na trasie
Warszawa-Malta-Warszawa
- 7 noclegów u rodzin maltańskich
- wyżywienie: 3 x dziennie
- ćwiczenia językowe w trakcie
zwiedzania
- opiekę wychowawców
- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż
TURNUS
1. 27.06 – 04.07
2. 04.07 – 11.07
3. 11.07 – 18.07
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- dodatkowej opłaty 190 Ä
- kosztu wypożyczenia leżaka
i parasola: Program „A” - 16 Ä,
Program „B” - 8 Ä
www.ok-tours.pl
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
wariant OBÓZ
4. 18.07 – 25.07
5. 25.07 – 01.08
6. 01.08 – 08.08
7. 08.08 – 15.08
8. 15.08 – 22.08
9. 22.08 – 29.08
A
A
B
A
B
A
B
A
A
1990
2040
2090
2040
2090
2040
2090
1990
1890
[email protected], tel. 56 652 12 57
Lloret de Mar to największe centrum turystyczne na Costa Brava – najlepsze dyskoteki
w Europie, niezliczona ilość sklepów, sklepików, restauracji, barów, kawiarni i
różnorodnej rozrywki dla młodszych i starszych.
Hotel *** FRIGOLA
AVD.JUST MARLES, LLORET DE MAR, SPAIN, 17310 tel. 0034.972364358
grupa wiekowa: 16-19 lat
Położony jest w samym sercu Lloret de Mar przy głównej promenadzie w odległości ok.
100 m od dyskoteki TROPICS i ok. 100 m od plaży. W pobliżu znajdują się liczne
restauracje, sklepiki i inne dyskoteki.
Do dyspozycji gości jest recepcja, klimatyzowana restauracja, basen.
Pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami i balkonami (pokoje 2-osobowe z jedną lub dwoma
dostawkami). Hotel zapewnia pościel i ręczniki.
Za dodatkową opłatą: Internet, sejf w recepcji, bilard, automaty do gier.
Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 6 Ä za leżak.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda mineralna do lunchu i kolacji
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: zbiórka w Warszawie na lotnisku OKĘCIE w Miejscu spotkań (Meeting Point) –
punkt między strefą odpraw D-E– na 2 godziny przed planowanym odlotem (obowiązkowo
paszport lub dowód osobisty!).
DZIEŃ 1-8: pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, animacje, kąpiele
morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie polegające na
zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych zadań), wycieczki,
dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wychowawców).
DZIEŃ 8: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
W celu usprawnienia
formalności związanych
z leczeniem poza granicami,
zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ
KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
wypoczynek/informacje-ogolne)
CENY
TURNUS
FRIGOLA
1. 30.06 - 07.07
2895
2895
2895
2895
2895
2895
2895
2795
2. 07.07 - 14.07
3. 14.07 - 21.07
4. 21.07 - 28.07
5. 28.07 - 04.08
6. 04.08 - 11.08
7. 11.08 - 18.08
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
K A U C J A Z W R OT N A
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję
zwrotną i opłatę klimatyczną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia,
a kaucję oddają w ostatnim dniu
po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
8. 18.08 - 25.08
UWAGA:
Na dwa dni przed wylotem należy sprawdzić,
czy nie ma zmian w rozkładzie lotów.
CENY ZAWIERAJĄ
- przelot samolotem Warszawa
– Barcelona – Warszawa
- opłaty lotniskowe
- transfery lotnisko – hotel - lotnisko
- 7 noclegów
- wyżywienie 3 x dziennie
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
WYCIECZKI
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
BARCELONA – wycieczka autokarowa
REJS STATKIEM zwiedzanie Tossy de Mar
LA SIESTA – hiszpański wieczór z muzyką i tańcem
WATER WORLD – park wodny
Mecz BARCY na Camp Nou – przejazd + bilet
DYSKOTEKA TROPICS – karnet tygodniowy
160 zł
100 zł
115 zł
ok. 35 Ä
ok. 22 Ä
ok. 26 Ä
ok. 30 Ä
70 - 130 Ä
ok. 25 Ä
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej 4 Ä
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 39
Złote Piaski w Bułgarii są jak Lloret de Mar w Hiszpanii, czy Rimini we Włoszech!
Czekają na Was hotele: MAK, DANA PALACE i ZDRAVETS, wszystkie zlokalizowane w
centrum Złotych Piasków, oddalone są od siebie o ok. 100 m.
Hotel *** DANA PALACE
www.goldensands.bg/dana; tel. 00359.52383838
grupa wiekowa: 16-19 lat
Oddalony od plaży ok. 400 m. Do dyspozycji gości jest recepcja, restauracja, basen, bar
przy basenie, lobby bar, kantor oraz dodatkowo płatna sauna.
Pokoje 4 osobowe z łazienkami oraz apartamenty dwupokojowe dla 6 osób z łazienką.
W pokojach: TV, telefon, lodówka, klimatyzator – klimatyzacja centralnie sterowana.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu z napojami lub ALL INCLUSIVE (dla
chętnych dopłata przy rezerwacji 130 zł) 3 posiłki dziennie w formie bufetu z napojami +
przekąska popołudniowa, w godz. 10:30 – 22:00 w barze – napoje bezalkoholowe
Hotel **** MAK
www.hotelmak.com; tel. 00359.52388666
grupy wiekowe: 14-16 lat; 16-19 lat
Położony 300 m od piaszczystej plaży w otoczeniu zieleni. Hotel w tym sezonie przeszedł
gruntowną renowację i zmienił kategoryzację z 3 na 4 gwiazdki. Do dyspozycji gości jest
recepcja, Wi-Fi, kącik z TV-sat, restauracja z tarasem wśród zieleni, lobby bar, basen z
parasolami, zacieniony bar przy basenie, kantor wymiany walut, SKY-BAR na ostatnim
piętrze z otwartym tarasem.
Pokoje 4, 5-osobowe z łazienkami oraz apartamenty dwupokojowe dla 6 osób z łazienką.
W pokojach: balkon, klimatyzacja, lodówka, TV-sat. Hotel oferuje za opłatą: mini sejf,
bilard, tenis stołowy, saunę, fitness, masaż, fryzjer, manicure, pedicure, pralnię, mini
market.
WYŻYWIENIE: FB 3 posiłki dziennie w formie bufetu, woda do lunchu i obiadokolacji.
Hotel **** ZDRAVETS
Golden Sands, 9007 Varna; tel. 00359.52355570
grupa wiekowa: 16-19 lat
Położony ok. 200 m od plaży i nadmorskiej promenady, w otoczeniu zieleni. Do dyspozycji
gości jest całodobowa recepcja, lobby z Wi-Fi oraz TV, restauracja, basen, bar przy
basenie, lobby bar, kantor, mini market oraz dodatkowo płatny sejf i kącik internetowy.
Pokoje 4 osobowe z łazienkami i balkonami.
W każdym pokoju: TV sat, telefon, lodówka, klimatyzacja indywidualnie sterowana.
WYŻYWIENIE: ALL INCLUSIVE - oddzielny bufetu dla młodzieży – 3 posiłki dziennie z
napojami + przekąska popołudniowa, a w godz. 10:30-22:00 w barze napoje
bezalkoholowe
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: zbiórka w Warszawie na lotnisku OKĘCIE w Miejscu spotkań (Meeting Point) –
punkt między strefą odpraw D-E lub w Katowicach na lotnisku PYRZOWICE przy
informacji – na 2 godziny przed planowanym odlotem (obowiązkowo paszport lub dowód
osobisty!)
DZIEŃ 1-11(#) lub 1-12(*): pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego,
animacje, kąpiele morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry
miejskie polegające na zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych
zadań), wycieczki, dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką
wychowawców).
DZIEŃ 11(#) lub 12(*): zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie lub w Katowicach.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
PARK WODNY w Złotych Piaskach
110 zł
BAŁCZIK, KALIAKRA - zwiedzanie + kolacja z dyskoteką 130 zł
ZATOCZKI - plażowanie
55 zł
VARNA TOUR - spacer i zakupy (autokar)
45 zł
ISTAMBUŁ - wycieczka autokarowa (dodatkowo wiza 16 Ä)
QUAD SAFARI
JEEP SAFARI
DYSKOTEKA w Złotych Piaskach
W Bułgarii obowiązują lewa bułgarskie (1 lv = ok. 0,5 Ä)
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
strona 40
TURNUS
DANA
PALACE FB
MAK FB
ZDRAVETS
ALL
2295
2295
2295
2295
2195
2395
2395
2395
2395
2295
2495
2495
2495
2495
2395
1.* 02.07 - 13.07
2.# 13.07 - 23.07
3.* 23.07 - 03.08
4.# 03.08 - 13.08
Szczegółowe opisy hoteli – patrz str. 30
WYCIECZKI
CENY
ok. 25 Ä
ok. 30 Ä
ok. 12 Ä
ok. 10 Ä
ok. 70 Ä
ok. 28 Ä
ok. 28 Ä
ok. 5 lv
5.* 13.08 - 24.08
UWAGI
1. Turnusy 10 noclegów (#) lub 11 noclegów (*)
2. Na dwa dni przed wylotem należy sprawdzić, czy nie ma zmian w rozkładzie lotów.
PROMOCJE
CENY ZAWIERAJĄ
- przelot samolotem Warszawa
lub Katowice – Varna – Warszawa
lub Katowice
- opłaty lotniskowe
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko
- 10 noclegów (#) lub 11 noclegów (*)
- wyżywienie FB lub All Inclusive
(opis przy hotelach)
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY NIE ZAWIERAJĄ
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
- obowiązkowej opłaty klimatycznej 6 Ä
- opcji ALL INCLUSIVE w hotelu
DANA PALACE dopłata 130 zł
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
K A U C J A Z W R OT N A
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników.
Uwaga: pieniądze na wycieczki, kaucję
zwrotną i opłatę klimatyczną opiekunowie
zbierają pierwszego dnia, a kaucję oddają
w ostatnim dniu pobytu po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
[email protected], tel. 56 652 12 57
El Arenal to miejscowość wypoczynkowa położona przy najpopularniejszej na Majorce
plaży Playa de Palma. Główne atuty to ciepłe morze, złocisty, delikatny piasek i
nadmorska, wysadzana palmami promenada, łącząca pobliskie miejscowości, przy
której ulokowały się liczne dyskoteki, bary i restauracje tętniące życiem dniem i nocą. To
miejsce upodobali sobie młodzi turyści z całej Europy. W El Arenalu zlokalizowane są
dwa największe i najciekawsze parki wodne na Majorce – Marineland i Aquacity – ilość
oferowanych tam basenów, gigantycznych zjeżdżalni i atrakcji zachwyci wszystkich
spragnionych rozrywki i zabawy. Tu każdy znajdzie coś dla siebie!
Hotel ** PALMA MAZAS
www.hotelpalmamazas.com, tel. 0034 971441862
grupa wiekowa: 16-19 lat
Niewielki hotel położony w spokojnej części miejscowości El Arenal, z bliskim dostępem do
tętniącego życiem centrum, w którym znajduje się mnóstwo restauracji, barów oraz
klubów. Odległość od plaży wynosi ok. 700m, od centrum ok. 500m. Do dyspozycji gości
jest klimatyzowana restauracja, bary, płatny sejf oraz mały basen z tarasem słonecznym.
Pokoje 3-4 osobowe (2 osobowe z dostawkami) posiadają łazienkę, telefon, TV sat,
balkon, suszarkę do włosów. W niektórych pokojach możliwe łóżka piętrowe.
Leżaki do opalania i parasole na plaży są płatne (leżak 6 Ä, parasol 10 Ä).
WYŻYWIENIE: HB 2 posiłki dziennie w formie bufetu, woda do obiadokolacji
PROGRAM RAMOWY
DZIEŃ 1: zbiórka w Warszawie na lotnisku MODLIN w hali głównej na 2 godziny przed
planowanym odlotem (obowiązkowo paszport lub dowód osobisty!).
DZIEŃ 1-8: pobyt, realizacja programu rekreacyjno-sportowego, animacje, kąpiele
morskie, plażowanie, city games (scenariuszowe, integracyjne gry miejskie polegające na
zespołowym wykonywaniu najdziwniejszych i przezabawnych zadań), wycieczki,
dyskoteki (grupa bawi się na dyskotekach i wraca zawsze pod opieką wychowawców).
DZIEŃ 8: zakończenie obozu na lotnisku w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez Rodziców lub osoby upoważnione.
W celu usprawnienia
formalności związanych z
leczeniem poza granicami,
zalecamy dodatkowo zabranie
karty EKUZ – EUROPEJSKIEJ
KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO
(szczegóły na stronie
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
wypoczynek/informacje-ogolne)
CENY
TURNUS
PLAMA MAZAS
1. 01.07 - 08.07
2995
2995
2995
2995
2995
2995
2995
2895
2. 08.07 - 15.07
3. 15.07 - 22.07
4. 22.07 - 29.07
5. 29.07 - 05.08
6. 05.08 - 12.08
CENY ZAWIERAJĄ
- przelot samolotem Warszawa
– Palma de Mallorca – Warszawa
- opłaty lotniskowe
- transfery lotnisko – hotel - lotnisko
- 7 noclegów
- wyżywienie HB (2 x dziennie)
- opiekunów OK TOURS
- ratownika OK TOURS
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu
- CD ze zdjęciami z turnusu
- pamiątkowe gadżety od OK TOURS
CENY
NIE ZAWIERAJĄ
- obowiązkowej kaucji zwrotnej 25 Ä
,
wiecej na
www.ok-tours.pl
7. 12.08 - 19.08
8. 19.08 - 26.08
UWAGA:
Na dwa dni przed wylotem należy sprawdzić,
czy nie ma zmian w rozkładzie lotów.
PROMOCJE
szczególy str.2
Za wczesną rezerwację
UWAGA! Ilość miejsc w promocji
jest ograniczona!:
- do 30.12.2014 – 300 zł
- do 30.01.2015 – 200 zł
- do 31.03.2015 – 100 zł
SKOT mały – 50 zł
SKOT duży – 100 zł
Super SKOT – 150 zł
Rodzeństwo – 50 zł
Przyjaciele – 50 zł
K A U C J A Z W R OT N A
W wysokości 25 Ä obejmuje ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki i kaucję zwrotną
opiekunowie zbierają pierwszego dnia, a kaucję oddają w ostatnim
dniu, po wykwaterowaniu i sprawdzeniu pokoi.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
WYCIECZKI
VUELTA ISLA – dookoła wyspy
VALDEMOSSA – śladami Chopina
MAGIC – REJS KATAMARANEM
JASKINIA SMOKA
AQUACITY
MARINELAND
wykupiona przy wykupiona
rezerwacji
w autokarze
315 zł
-
ok. 70 Ä
ok. 35 Ä
ok. 58 Ä
ok. 45 Ä
ok. 24 Ä
ok. 30 Ä
Sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 100 Ä
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 41
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
OK TOURS
w imprezach turystycznych organizowanych przez OK TOURS
I. ZAWARCIE UMOWY
II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie
turystycznej organizowanej przez OK TOURS
następuje z chwilą:
a) sprzedaży bezpośredniej – podpisania druku
Umowa-Zgłoszenie przez osobę zgłaszającą
udział w imprezie turystycznej w obecności
przedstawiciela biura podróży sprzedającego
imprezę oraz wpłacenia zaliczki minimum
30% ceny od osoby.
b) sprzedaży internetowej – potwierdzenia przez
OK TOURS drogą mailową otrzymania
rezerwacji internetowej oraz dokonania przez
Klienta należnej wpłaty najpóźniej następnego
dnia roboczego.
2. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę
do 100% najpóźniej w terminie 30 dni przed
datą wyjazdu.
3. Uczestnik, który zawarł Umowę w terminie
30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy
jest zobowiązany do pełnej wpłaty za imprezę
przy podpisaniu umowy.
4. Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do
100% w oznaczonym terminie powoduje
rezygnację Uczestnika oraz wszystkich osób
zgłoszonych w umowie i rozwiązanie umowy.
Biuro nie ma obowiązku zawiadomienia
Uczestników o rozwiązaniu umowy.
5. OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany
ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów
transportu, podatku lub wzrostu kursu walut
mających miejsce przed rozpoczęciem
imprezy. Zmiana taka może nastąpić
najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia
podróży.
6. OK TOURS zastrzega sobie prawo odwołania
danej imprezy z przyczyn od siebie
niezależnych wynikających z działania siły
wyższej.
7. W przypadku braku wymaganego minimum
uczestników (50%) OK TOURS zastrzega
sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na
7 dni przed datą jej rozpoczęcia.
8. W razie odwołania imprezy, OK TOURS
proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej
o tym samym lub wyższym standardzie, a w
przypadku rezygnacji Uczestnika, OK TOURS
gwarantuje zwrot wniesionych wpłat.
9. OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany
rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotów
z przyczyn od siebie niezależnych.
OK TOURS niezwłocznie poinformuje
Klientów o zmianach w rozkładzie. Jeżeli
Klient nie zaakceptuje wprowadzonych zmian,
przysługuje mu prawo bezkosztowego
odstąpienia od umowy.
1. W przypadku rezygnacji z imprezy przez
Uczestnika skutkującej rozwiązaniem umowy
wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Uczestnik, jest on
zobowiązany do zapłaty pełnej szkody, jaką
poniosło biuro podróży OK TOURS – na
zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego. OK
TOURS podaje jedynie w celach
informacyjnych, w oparciu o dotychczasowe
doświadczenie, że średnie koszty związane
z organizacją mogą wynosić:
- do 10% do 30 dni przed rozpoczęciem
imprezy
- do 50% od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem
imprezy
- do 70% od 14 do 3 dni przed rozpoczęciem
imprezy
- do 90% na 2 dni przed rozpoczęciem
imprezy i później
2. OKTOURS informuje o możliwości wykupienia
dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej na
pokrycie kosztów odstąpienia Klienta od
umowy.
8. OK TOURS informuje o możliwości
rozszerzenia ubezpieczenia poprzez:
- wykupienie ubezpieczenia od chorób
przewlekłych;
- zwiększenie sum ubezpieczenia KL, NNW
oraz bagażu.
9. W trakcie imprezy OK TOURS jest
zobowiązane pomóc Uczestnikowi w realizacji
świadczeń wynikających z ubezpieczenia.
10. Niniejsze Warunki Uczestnictwa oraz oferta
stanowią integralną część umowy.
11. Program dodatkowy na poszczególnych
imprezach realizowany jest pod warunkiem
zebrania minimum uczestników określonego
przez kontrahenta zagranicznego.
12. Pełnoletni uczestnicy podlegają
regulaminowi i opiece wychowawców na
jednakowych zasadach z pozostałymi
uczestnikami, zobowiązani są również do
wypełnienia karty kwalifikacyjnej i podpisania
regulaminu. W przypadku rażącego
naruszenia regulaminu uczestnik może
zostać dyscyplinarnie usunięty z obozu,
w takiej sytuacji OKTOURS nie zapewnia
powrotu do miejsca zamieszkania.
III. REALIZACJA UMOWY
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien
posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty
upoważniające do przekraczania granic
krajów objętych programem imprezy.
2. Obcokrajowcy biorący udział w naszych
imprezach zobowiązani są do posiadania
ważnej wizy do kraju docelowego i krajów
tranzytowych.
3. OK TOURS jest odpowiedzialny za przebieg
imprezy zgodny z programem oraz za
umówioną jakość świadczeń. Ewentualne
reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej
w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy.
4. OK TOURS jest zobowiązane do rozpatrzenia
reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi
odpowiedzi listem poleconym najpóźniej w
ciągu 30 dni.
5. OK TOURS ma obowiązek dokonania zwrotu
wymagalnych i uzasadnionych roszczeń
Uczestnika najpóźniej w terminie 7 dni od daty
uznania reklamacji.
6. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia
kosztów wyrządzonych przez siebie szkód.
7. Uczestnicy ubezpieczeni są w zakresie KL
i NNW oraz utraty bagażu (szczegóły
ubezpieczenia zawarte są w ofercie
katalogowej).
1. OK TOURS oświadcza, że posiada:
a) Zezwolenie nr 226 w zakresie organizowania
imprez turystycznych w kraju i w krajach
europejskich, wydane przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
b) UMOWĘ UBEZPIECZENIA pokrycia kosztów
powrotu Klientów do kraju, w przypadku, gdy
Ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie
zapewnia tego powrotu oraz pokrycia zwrotu
wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę
turystyczną. Upoważnienie do dysponowania
środkami z w/w polisy ubezpieczeniowej
organizatora posiada Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych UmowąZgłoszeniem z Uczestnikiem zastosowanie
mają odpowiednio: Ustawa o usługach
turystycznych z dnia 29.08.1997 oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
OK TOURS, ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń, www.ok-tours.pl, mail:
[email protected], tel. 56 652 12 57
strona 43
ZIELONE SZKOŁY
w kraju i zagranicą
Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień
Atrakcyjne programy! Sprawdzone ośrodki! Niskie ceny!
Możliwość indywidualnego dostosowania programu
do zainteresowań i wymagań grupy.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą
na naszej stronie www.ok-tours.pl