Lista podręczników dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla

Transkrypt

Lista podręczników dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla
Lista podręczników dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolnym 2015/2016
1) Język polski
„Ponad słowami” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Część 1. M. Chmiel, E.
Kostrzewa - wydawnictwo Nowa Era
„Ponad słowami” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Część 2. M. Chmiel, A. Równy
- wydawnictwo Nowa Era
„Ponad słowami” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Część 3. M. Chmiel, R.
Pruszczyński, A.Równy - wydawnictwo Nowa Era
2) Matematyka
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Wojciech Babiański,
Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha - wydawnictwo Nowa Era
3) Geografia
„Oblicza geografii 1” R. Malarz, M. Więckowski - wydawnictwo Nowa Era „Oblicza geografii 2” T.
Rachwał - wydawnictwo Nowa Era
4) Historia i społeczeństwo
-
„Poznać przeszłość - Ojczysty Panteon i ojczyste spory” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
liceum ogólnokształcącego i technikum. - wydawnictwo Nowa Era
-
„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. I. Janicka - wydawnictwo Nowa Era
5) Język niemiecki
„Fokus 1” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. A. Kryczyńska-Pham, J. Szczęk - wydawnictwo
WSiP
6) Język angielski
Podręcznik będzie podany na pierwszych zajęciach.