obóz– charsznica, hotel planeta

Transkrypt

obóz– charsznica, hotel planeta
OBÓZ – CHARSZNICA, HOTEL PLANETA
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
 WYJAZD I POWRÓT
 WYJAZD: poniedziałek, godz. 9:00 (parking przy Basenie Camena)
 POWRÓT: poniedziałek, ok. godz. 12:00 (parking przy Basenie Camena)
 OBOZY ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
 KADRA WYCHOWAWCZO – TRENERSKA
o Kontakty telefoniczne:
 Marcin KUFLOWSKI – kierownik wypoczynku, tel. 507.065.495 (I, II, III turnus)
 Krzysztof DURLIK – trener piłki nożnej, tel. 501.007.787 (I, III turnus)
 Artur WĄTOR – trener piłki nożnej, tel. 695.184.074 (II turnus)
 Bartłomiej ŚWIĘSZEK – instruktor piłki nożnej, tel. 504.038.529 (I, II turnus)
 Filip SEREMAK – trener piłki nożnej, tel. 505.960.348 (I turnus)
o Dodatkowy kontakt e-mail: [email protected]
 wydarzenia na obozie będą relacjonowane (w miarę możliwości – na bieżąco) za
pośrednictwem kanałów informacyjnych:
o www.PiastSkawina.pl
o www.Facebook.com/PiastSkawina
 Prosimy o unikanie kontaktu telefonicznego z dziećmi w godzinach wieczornych!
 Prosimy o zgłaszanie, konsultowanie i wyjaśnianie wszelkich zapytań i wątpliwości
– bezpośrednio z kadrą wychowawczo-trenerską!
 W przypadku chęci otrzymania rachunku za pobyt na obozie – należy poinformować
o tym fakcie, wraz z przekazaniem szczegółowych danych co do jego treści, trenera!
 Prosimy o przekazanie kieszonkowego w maksymalnej wysokości 50 zł (za każdą
wyższą kwotę kadra pedagogiczna nie bierze odpowiedzialności!)
SPONSOR GŁÓWNY
MTS PIAST SKAWINA