- poznanie uroków ziemi ks. dr Jana DzierŜona,

Transkrypt

- poznanie uroków ziemi ks. dr Jana DzierŜona,
CEL TURNIEJU:
- poznanie uroków ziemi ks. dr Jana DzierŜona,
- integracja miłośników szachów.
ORGANIZATOR:
- URZĄD MIASTA W KLUCZBORKU,
- STOWARZYSZENIE SZACHOWE LZS GONIEC W KLUCZBORKU,
- PAŁAC W MACIEJOWIE.
TERMIN I MIEJSCE:
TURNIEJ zostanie rozegrany w dniu 22 maja 2010 r. od godziny 10.00 w sali balowej
Pałacu w Maciejowie k/Kluczborka.
SYSTEM ROZGRYWEK:
System Szwajcarski - 7 rund po 15 minut. Kojarzenia komputerowe. Rozgrywki w dwóch
osobnych grupach:
-uczniowie klas od I do VI
-pozostali zawodnicy.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Startować w turnieju mogą wszyscy, którzy do godz. 9.45 dokonają wpisowego w wysokości:
-seniorzy- 15 zł,
-juniorzy starsi (do 1992r.) - 8 zł,
-juniorzy klas I - VI - 5 zł
Zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 77- 4181134, 600980871, 606975066 do 18 maja br.
(Ilość miejsc ograniczona).
ORGANIZATOR zapewnia bezpłatny dojazd do Maciejowa w dniu 22 maja o godz. 8.45
autokarem obok OSiR w Kluczborku ul. Mickiewicza. Powrót o godz. 16.00
NAGRODY:
Puchary za 3 pierwsze miejsca i upominki w kategoriach:
-seniorzy: męŜczyźni i kobiety,
-juniorzy starsi (do 1992 r.): chłopcy i dziewczynki,
-uczniowie klas IV - VI: chłopcy i dziewczynki,
-uczniowie klas I - III: chłopcy i dziewczynki.
KaŜdy zawodnik otrzyma dyplom. Przewidziano nagrody specjalne dla:
-najlepszego zawodnika pow. 60 lat,
-najmłodszych zawodników.
Organizator zapewnia gorący i zimny poczęstunek, kawę oraz herbatę. Nagrody nie mogą być łączone.
Ponadto oferujemy zwiedzanie Muzeum i Komnaty Szachowej.
UWAGI KOŃCOWE:
Sprawy sporne dotyczące turnieju rozstrzyga sędzia główny i organizator.