Program Instytutu Badań Edukacyjnych dla gimnazjalistów

Transkrypt

Program Instytutu Badań Edukacyjnych dla gimnazjalistów
Program Instytutu Badań Edukacyjnych
dla gimnazjalistów
Akcja IBE „Narzędzia
„Narzędzia w działaniu” ma na celu upowszechnienie
ciekawych pomysłów dydaktycznych opracowanych przez praktyków i
ekspertów IBE. Przedsięwzięcie
Przedsięwzi cie jest prowadzone w ramach projektu „„Badanie
jakości i efektywności
ści
ci edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W naszym gimnazjum program został wdrożony
wdrożony przez p. Elżbietę
El
Molendę na lekcjach matematyki i przez p. Magdalenę
Magdalenę Swobod
Swobodzian na lekcjach
języka
zyka polskiego. Korzystając
Korzystaj c z tematycznych koszyków przedmiotowych
nauczycielki wykorzystują narzędzia, które pomagająą w realizacji podstawy
programowej. Wspomnieć należy, żee zadania zostały opracowane w oparciu
o raport z egzaminów
ów i okazały się
si słabą stroną gimnazjalistów.
Z każdej
dej przeprowadzonej lekcji nauczycielki bbędą
ę ą musiały napisać
napisa
szczegółowy raport, a nad ich pracą
prac będzie
dzie czuwała tzw. grupa wsparcia.
Ponadto będą mogły liczyć
liczy na fachową pomoc eksperta i wymienić
wymieni się
doświadczeniami
iadczeniami podczas profesjonalnie zorganizowanych warsztatów.
Akcji trwa do końca stycznia, a bierze w niej udział ponad 800 szkół
z całej Polski. Program sprzyja promocji i budowie pozytywnego wizerunku
szkoły.
Magdalena Swobodzian