Lorem ipsum dolor sit amet - Kształcenie zawodowe w Białymstoku

Transkrypt

Lorem ipsum dolor sit amet - Kształcenie zawodowe w Białymstoku
Konferencja Instytutu Badań Edukacyjnych
8 września 2014 r., Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5,
15-424 Białystok
Kwalifikacje dla każdego
Nowe podejście do uczenia się przez całe życie
Jeśli zatrudniasz pracowników, uczysz lub szkolisz innych, pomagasz innym w wyborze drogi zawodowej,
ta konferencja jest dla Ciebie! Przyjdź dowiedzieć się, jak nowe rozwiązania wkrótce zmienią edukację
i rynek pracy. Opowiemy o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami i uczącymi się dorosłymi,
o nowoczesnych narzędziach uczenia się przez całe życie i o tym, dlaczego inwestowanie w kompetencje
się opłaca. Wyjaśnimy, jak będzie działał zintegrowany system kwalifikacji.
Konferencja zaplanowana jest pod kątem potrzeb: pracodawców, doradców edukacyjno-zawodowych,
nauczycieli i dyrektorów szkół, trenerów, działów HR, pracowników urzędów pracy i przedstawicieli
samorządów terytorialnych.
PROGRAM KONFERENCJI
09:00–10:00
Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
10:00–10:05
Powitanie
10:05–10:15
Animacja „Edukacja nowych możliwości”
10:15–11:15
Krajowy system kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie
Europa umiejętności: kompetencje Polaków w świetle badań międzynarodowych
Instytut Badań Edukacyjnych
Beata Michalska - IBE
11:15–12:05
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – niedoceniana szansa?
Instytut Badań Edukacyjnych
12:05–12:25
Przerwa kawowa
12:25–12:35
Animacja dotycząca Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób
Dorosłych PIAAC
12:35–13:05
13:05–13:35
Krajowy system kwalifikacji jako narzędzie rozwoju regionalnego
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Ewa Bodzińska - Guzik
Narzędzia rozwoju regionalnego. Dobre praktyki z województwa podlaskiego
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w świetle badań edukacyjnych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
Marta Sosnowska, Wydział Badań i Analiz WUP w Białymstoku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku szansą na zdobycie
i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych
Mirosława Stankiewicz - nauczyciel konsultant ds. kształcenia na odległość
13:35–14:15
Dyskusja
14:15
Obiad
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 70 | [email protected] | www.ibe.edu.pl
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Konferencja organizowana jest w ramach projektu Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Opracowanie założeń
merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie”.
Patronat medialny:
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 70 | [email protected] | www.ibe.edu.pl
NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Podobne dokumenty