Postawy wobec szkoły a wyniki z języka polskiego Dziewczynka (12%)

Transkrypt

Postawy wobec szkoły a wyniki z języka polskiego Dziewczynka (12%)
O znaczeniu pomiaru
edukacyjnego
dr Piotr Rycielski
Pracownia Szkolnych Uwarunkowań
Efektywności Kształcenia
Instytut Badań Edukacyjnych
Badania podłużne
176 szkół, 306 oddziałów, 5572 uczniów
III klasa
2010/2011
IV klasa
2011/2012
V klasa
2012/2013
VI klasa
2013/2014
I gim
2014/2015
I klasa
2012/2013
II klasa
2013/2014
III klasa
2014/2015
300 szkół, 500 oddziałów, 10 000 uczniów
Aktualny stan
badań
Badanie
Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia
Główne pytanie badawcze dotyczy
związku między cechami środowiska
szkolnego a efektywnością kształcenia w
szkołach podstawowych.
Schemat analizowanych zmiennych
Testy osiągnięć szkolnych
Wpływ wykształcenia rodziców na wyniki szkolne dzieci
Wykształcenie ojca
Wykształcenie matki
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
J Polski
Matematyka
Wyniki z języka polskiego i matematyki
a uczęszczanie do przedszkola
J Polski
Matematyka
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
nie uczeszczało w
0,05
ogóle
-0,1
0,15
-0,2
jeden rok
dwa lata
trzy lata i dłużej
Czy dziecko uczęszczało do żłobka?
Efekt niezależny od wykształcenia matek:
Frekwencja
Kwestionariusz Integracji Uczniów
Szkoła
Smutno mi, kiedy
kończą się lekcje
Szkoła
sprawia mi
frajdę
Cieszę się, że kiedyś
nie będę już musiał(a)
chodzić do szkoły
Postawy wobec szkoły a wyniki z języka polskiego
Dziewczynka (12%)
Chłopiec (16%)
Szkoła
Rówieśnicy
Nauka
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Dziewczynki
-0,1
-0,2
Chłopcy
Postawy wobec szkoły a wyniki z matematyki
Dziewczynka (13%)
Chłopiec (16%)
Szkoła
Rówieśnicy
Nauka
,500
,400
,300
,200
,100
,000
Dziewczynki
-,100
-,200
Chłopcy
Warunki do nauki
oddzielny pokój dla dziecka
biurko do nauki wyłącznie dla dziecka
spokojne miejsce do nauki dla dziecka
komputer, którego dziecko może używać do nauki
dostęp do internetu
edukacyjne programy komputerowe
encyklopedie
słowniki
atlasy
globus
model układu słonecznego
luneta
mikroskop
model anatomiczny człowieka
instrumenty muzyczne
sztalugi, palety, akcesoria do malowania
gry edukacyjne (np. scrabble), puzzle edukacyjne
szachy
kalkulator
aparat fotograficzny
telefon komórkowy dla dziecka
Dziękuję!
[email protected]
„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja
zaplecza badawczego”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty