Lista podręczników do kl. 3 - rok szkolny 2016/2017

Transkrypt

Lista podręczników do kl. 3 - rok szkolny 2016/2017
Lista podręczników do kl. 3 - rok szkolny 2016/2017
Typ szkoły:
Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców
Pijarów w Krakowie
Przedmiot
Klasa
Biologia
III
Chemia
Zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 zatwierdzony w dniu 24.06.2016 r.
Tytuł
Wydawca
Nr dopuszczenia
Kłyś M., Kornaś A.,
Ryszkiewicz M.
Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. 3 +
ćwiczenia
Nowa Era
92/3/2011
III
Hanna Gulińska, Janina
Smolińska
Ciekawa chemia 3.
WSiP S.A.
40/3/2009
Fizyka
III
Saganowska B.
"Świat fizyki" Podręcznik dla uczniów gimnazjum,
cz. 3
Zamkor
11/3/2010
Geografia
III
Malarz R.
"Puls Ziemi". Podręcznik do geografii dla klasy III
gimnazjum.
Nowa Era
5/3/2010
Historia
III
Chachaj J., Drob J.
Historia. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa III.
Wydawnictwa
Szkolne PWN
129/3/2015/z1
Chmiel M., Herman W.,
Pomirska Z.,
Doroszewski P.
"Słowa na czasie" Podręcznik do kształcenia
literackiego i kulturowego dla III klasy gimn.
Nowa Era
95/5/2010
Herman W.
"Słowa na czasie" Podręcznik do kształcenia
językowego z ćwiczeniami dla III klasy gimn.
Nowa Era
95/6/2010
Język polski
III
Autor
Matematyka
III
Praca zbiorowa
Matematyka 2001. Gimnazjum. Podręcznik dla
klasy 3 + ćwiczenia cz. 1
WSiP S.A.
39/3/2009
WOS
III
Janicka J., Janicki A.,
Kucia A., Maćkowski T.
Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik
z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 2
Nowa Era
77/2/2010
Religia
III
red. P. Mąkosa
Żyję Twoją miłością
Gaudium
AZ-33-01/10-LU-1/14

Podobne dokumenty