Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Nie żyje Donka Madej W poniedziałek 3 lutego 2014 r. zmarła Donka Madej, członkini Sekcji F ? Autorów
Dzieł Literackich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, do którego przystąpiła w 1963 roku.
Donka Szabanow była Bułgarką. Urodzona w 1934 roku w Sofii, w rodzinie wrogów klasowych, jak sama
później mówiła, nie miała szans na znalezienie pracy w teatrze, co było jej marzeniem. W studium teatralnym
poradzono jej, by spróbowała poza rodzinnym krajem. Trafiła do Polski; zanim ukończyła reżyserię na
warszawskiej PWST imała się różnych prac w teatrach: była suflerką, szyła kostiumy, pomocnikiem
reżysera. Razem z mężem Andrzejem Madejem zajmowała się opracowaniami dramaturgicznymi sztuk
teatralnych, jak również przekładami utworów scenicznych bułgarskich i polskich. Do 1974 roku jej dorobek
objął ponad 20 przekładów z j. bułgarskiego, granych zarówno w teatrach dramatycznych, jak i w radiowym i
telewizyjnym, drukowanych w ,,Dialogu'' i publikowanych w antologiach.
Donka Madej miała jeszcze jedną, kto wie czy nie ważniejszą pasję : ezoterykę. Interesowała ją astrologia,
numerologia, medycyna niekonwencjonalna. W jednym z ostatnich wywiadów opowiadała, że za czasów jej
młodości w Bułgarii medycyna naturalna była stosowana na co dzień nawet w szpitalach publicznych, jako
równoległy sposób leczenia. W Polsce rozwijała i pogłębiała swe zainteresowania, zdobywała dalszą wiedzę
ezoteryczną, m.in. na temat Tarota. Współpracowała ściśle z sofijskim Instytutem Sugestologii i
Sugestopedii, stworzonym przez psychologa i neurologa prof. Georgija Łozanowa. Wraz z Lechem Emfazym
Stefańskim, autorem książek z dziedziny parapsychologii, uczestniczyła w pracach Towarzystwa
Radiestetów, istniejącego do dziś pod nazwą Towarzystwa Psychotronicznego. Wszyscy, którzy się z Donką
Madej zetknęli, wspominają ją jako osobę o wielkiej wrażliwości okazywanej drugiemu człowiekowi, dobroci,
wewnętrznym spokoju i ogromnej wiedzy, przekazywanej uczniom jasno i przystępnie. [zdsk]
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 08.03.2017 13:05:15
PDF ze strony: http://zaiks.org.pl/750,0,nie_zyje_donka_madej
1/1