Dowództwo Garnizonu Warszawa Plac Marszałka Józefa

Transkrypt

Dowództwo Garnizonu Warszawa Plac Marszałka Józefa
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00 - 909 Warszawa
tel. (22) 68 79 115 lub (22) 68 79 603
fax. (22) 68 73 259
FORMULARZ REZERWACJI ZWIEDZANIA SALI TRADYCJI DGW
Warunkiem rezerwacji zwiedzania Sali Tradycji DGW im. gen. broni Henryka MINKIEWICZA
jest przesłanie niniejszego, wypełnionego formularza na numer fax.: (22) 68 73 259
DANE REZERWUJĄCEGO
1. Nazwa Instytucji:
a) adres: ……………………………………………………………………………………
b) telefon i fax:……………………………………………………………………………
c) e-mail:…………………………………………………………………………………….
2. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko)
3. W dniu ………………….o godz. ……………….
4. Grupa liczy ………………… osób oraz …………….. opiekunów.
Jest to klasa …………………………………………………………………………………………
(proszę wpisać typ szkoły i poziom klasy)
………………………………………….
(Podpis osoby zamawiającej)