Ilość wpisów działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i

Transkrypt

Ilość wpisów działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i
Ilość wpisów działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacja
o Działalności Gospodarczej- stan na 28.01.2015r.
Status wpisu
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonania
działalności
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych
8
Zawieszony
26
Wykreślony
80
Aktywny
258
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia
działalności we wniosku jest datą przyszłą)
Status wpisu
Zawieszony
1
Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy
29
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
1
Wykreślony
92
Działalność prowadzona wyłącznie w formie
spółki/spółek cywilnych
13
Aktywny
277