Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Zielona 14 05

Transkrypt

Prywatne Liceum Ogólnokształcące ul. Zielona 14 05
Piaseczno, dn. ...........................
.
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Zielona 14
05-500 Piaseczno
Prywatne
Liceum
Ogólnokształcące
prosi o podanie (do celów
rekrutacji) informacji
na temat ocen uzyskanych przez .........................……..................................... za I semestr klasy III.
(imię i nazwisko ucznia)
Zachowanie ….......................................................
Religia ....................................................................
Język polski .....……................................................
Język .......................................................................
Historia ...................................................................
WOS ......................................................................
Matematyka ...........................................................
Informatyka ............................................................
Fizyka ....................….............................................
Chemia ...................................................................
Biologia ..................................................................
Geografia ................................................................
W-F .....................…................................................
Muzyka ..............…..................................................
Plastyka ..................................................................
Technika .................................................................
................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
....................................................
(podpis wychowawcy)

Podobne dokumenty