Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Transkrypt

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
http://pupzgierz.pl/strona/dyrekcja-urzedu/238
Dyrekcja Urzędu
Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
Dyrektor
Marta Pietrak-Kędzierawska
sekretariat - tel. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78, faks (42) 717-41-60
Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 10.00 - 14.00, po
uprzednim umówieniu wizyty w sekretariacie.
Zastępca Dyrektora
Tomasz Andrzejewski
sekretariat - tel. (42) 714-12-77, (42) 714-12-78, faks (42) 717-41-60