informacja o wywieszeniu wykazu Odrodzenia

Transkrypt

informacja o wywieszeniu wykazu Odrodzenia
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
podaje do publicznej wiadomości informację
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użytkowanie Muzeum Etnograficznemu w Toruniu:
położonej w Toruniu przy ul. Odrodzenia 4-6, oznaczonej w ewidencji
jako działka nr 11/6 o pow. 0,1451 ha, księga wieczysta
nr TO1T/00033090/7.
Wykaz wywiesza się na ogólnej tablicy ogłoszeń (przy portierni) w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, na okres 21 dni od dnia
ogłoszenia w prasie oraz zamieszcza na stronie internetowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu, pok. 446b lub telefonicznie (56) 62 18 513.

Podobne dokumenty