XXI Forum Gospodarcze w Toruniu – już na początku marca 2014 3

Transkrypt

XXI Forum Gospodarcze w Toruniu – już na początku marca 2014 3
XXI Forum Gospodarcze w Toruniu – już na początku marca 2014
3-4 marca 2014 r.
Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce,
miejsce
dialogu
o
kształcie
polskiej
gospodarki
w
zglobalizowanym
świecie.
Zbliżająca się edycja będzie przebiegała pod hasłem „Integracja i Współpraca”, zaś
w
szczególności
zajmiemy
się
mikro,
małą
i
średnią
przedsiębiorczością.
Co roku w Forum uczestniczy ponad tysiąc gości z kraju i zagranicy, wśród nich wybitne
osobowości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury. Stąd nasza konferencja staje się
platformą służącą do wymiany doświadczeń i dostarczania najbardziej aktualnej wiedzy na
tematy gospodarze .
Warto podkreślić, że dzięki ogromnemu zainteresowaniu mediów Forum odbija się szerokim
echem w świecie i jest zaczątkiem wielu ważnych decyzji.
Podczas dwóch dni obrad odbędą się: sesja plenarna, liczne bloki dyskusyjne, spotkania
biznesowe oraz imprezy towarzyszące o charakterze kulturalnym.
Z uwagi na nieustannie rosnące zainteresowanie Forum i zwiększającą się liczbę uczestników
pragniemy poszerzyć nasze przedsięwzięcie o „Kiermasz Gospodarczy” odbywający się na
terenie miasta.
Gorąco zachęcamy do odwiedzenia Torunia i wzięcia udziału w konferencji.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.forumgospodarcze.pl.

Podobne dokumenty