IT w finansach

Transkrypt

IT w finansach
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
specjalność:
od roku:
Bankowość i Finanse Cyfrowe
praktyczny
pierwszy
stacjonarne
IT w finansach
OPIEKUN: DR KAROL KORCZAK
2016/2017
Szczegóły przedm iotu
liczba godzin
Przedmiot
rok semestr
wykład
II
4
Finanse i księgowość w systemach ERP
4
4
Wstęp do programowania wizualnego
Zarządzanie ryzykiem informatycznym.
Bezpieczeństwo informatyczne
Technologie sieciowe
5
Ergonomia interfejsu
5
5
Bazy danych
Postawy projektowania systemów
informatycznych
Systemy operacyjne
6
Walidacja zamierzeń informatyzacyjnych
6
Projekt zespołowy
6
Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
6
Hurtownie danych
4
ćwiczenia
ćw.
konwers.
ćw.
ćw.
symulac informat
.
.
15
sem.
lekt.
ECTS
Z
E
2
8
30
60
15
Z
1
15
Z
1
12
Z
E
2
5
Z
15
15
15
30
15
120
15
45
15
15
30
30
30
Z
120
30
Z
15
Z
30
Z
45
E
120p. ECTS:
360p. ECTS:
razem w 5. semestrze :
III
Forma
zaliczenia
30
45
razem w 4. semestrze :
5
Razem
30
razem w 6. semestrze :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW :
Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 16.02.2015
15
30
45
godzin:
godzin:
3
2
12
2
2
2
6
12
36

Podobne dokumenty