Zobacz program

Transkrypt

Zobacz program
Noc Muzeów
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
16/17 maja 2014
Pałac Krzysztofory
Hall
19.00−24.00 aranżacja biura werbunkowego Legionów Polskich
Sala Baltazara Fontany
17.00−19.00 Popisy chopinowskie uczniów Szkoły Muzycznej nr 1 im. Wiechowicza
19.00, 22.00, 23.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu
Miasta Krakowa
19.00−20.00 Prezentacja Kolekcja tarcz legionowych ze zbiorów MHK, Janusz Tadeusz
Nowak (MHK)
20.00−21.30 Wielka wojna 1914−1918. Triumf czy klęska Europy? Dyskusja z udziałem prof.
Andrzeja Chwalby (UJ) oraz prof. Mariusza Wołosa (UP). Prowadzenie dyr. MHK Michał
Niezabitowski
22.00−23.00 Prezentacja Śladami I wojny światowej w Krakowie, dr Walery Bubień (MHK)
Parter
17.45−19.00 Krakowski Lajkonik i rumuński căiuţ – bliscy kuzyni. Warsztaty plastyczne dla
dzieci (wiek 5−9 lat), w czasie których uczestnicy będą zdobić modele koników obrzędowych
zgodnie z krakowskimi i rumuńskimi wzorami ludowymi (rezerwacja miejsc)
19.00−1.00 Zwiedzanie wystawy czasowej Świat Lajkonika. Konik na świecie
Piwnice
17.00−18.30 Wędrowcy między światami, czyli o postaciach koników w folklorze rumuńskim –
wykład, prowadzenie dr Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ)
19.00−20.00 Wieczorynka dla dzieci Opowieść o harcach Lajkonika−Zwierzynieckiego
Konika, reż. Dariusz Cywka, występują: Barbara Sęk, Natasza Słysz-Czaja, Dariusz T.
Cywka, realizacja: Teatr Otwarty
21.00−23.00 Wieczór teatralny Miłość ci wszystko wybaczy? – o Konstancji Bednarzewskiej i
Tadeuszu Pawlikowskim słów kilka − wprowadzenie dr Agnieszka Kowalska i Karina Janik,
prezentacja pamiątek po tytułowych postaciach znajdujących się w zbiorach Muzeum, listy
Konstancji Bednarzewskiej i Tadeusza Pawlikowskiego w wykonaniu Barbary Szałapak
(Teatr Ludowy) i Juliusza Chrząstowskiego (Stary Teatr)
Wieża Ratuszowa
19.00–1.00 Oprowadzanie z przewodnikiem − co 30 min. z wyjątkiem godz. 21.00. Ostatnie
wejście o godzinie 0.30. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją dokonaną na stronie:
www.bilety.mhk.pl
19.00−1.00 Wystawa czasowa Kraków−stąd do niepodległości (I p.)
21.00 Prezentacja wystawy Kraków−stąd do niepodległości, prowadzenie Olga Jasionek
19.00−1.00 Wystawa planszowa Czas w mieście – miasto w czasie (IV p.)
Barbakan
18.00 Palba armatnia na rozpoczęcie imprezy w wykonaniu farynarza Towarzystwa
Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie i przywitanie gości
18.00−23.30 Prezentacja i miniwystawa Józef Haller w Krakowie
18.15 Koncert pieśni legionowych i patriotycznych w wykonaniu chóru dyrygowanego przez
Beatę Klimek ze Szkoły Muzycznej I stopnia ze Skawiny kierowanej przez dyrektora
Konrada Szotę
„Pieśń legionowa i patriotyczna w dziejach narodu polskiego” komentarz
19.00–1.00 Możliwość sfotografowania się z braćmi kurkowymi oraz w stroju polskim tzw.
kontuszu
19.00 Spotkanie z generałem Józefem Hallerem – prezentacja Towarzystwa Przyjaciół
Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, prezes Leszek Krupnik
20.00, 22.00 Pokazy walk rycerskich
20.00–23.00 Pokazy strzelania z łuku i rzucania włócznią oraz nauka strzelania − Krakowska
Chorągiew Rycerska
21.00, 23.00 Spotkanie z Barbakanem – oprowadzanie Małgorzata Niechaj
Wszystkim wydarzeniom będą towarzyszyć członkowie Towarzystwa Strzeleckiego
„Bractwo Kurkowe” w Krakowie
Mury Obronne
19.00−1.00 Spotkanie z Marcinem Oracewiczem
19.00−1.00 Prezentacja mini wystawy Marcin Oracewicz obrońca Krakowa
Wszystkim wydarzeniom będą towarzyszyć członkowie Towarzystwa Strzeleckiego
„Bractwo Kurkowe” w Krakowie
Rynek Podziemny
19.00−2.00 Wstęp na trasę turystyczną wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie. Bilety
można zarezerwować na stronie: www.podziemiarynku.com Liczba miejsc ograniczona
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Oprowadzanie przez przewodników
17.00 O bohaterach małych i dużych” − zajęcia dla dzieci (wiek 6−9 lat), sala edukacyjna w
Podziemiach Rynku
19.00, 22.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu Miasta
Krakowa
19.00–21.00 Czyny bohaterskie na Rynku − zespołowa gra miejska
Kamienica Hipolitów
19.00−1.00 Zwiedzanie wystawy stałej Dom mieszczański
19.00−1.00 Zwiedzanie wystawy czasowej Jedziemy do wód
19.00, 20.30, 22.00 Sceny życia domu − jedziemy do wód. Tej nocy w Kamienicy Hipolitów
zabrzmią głosy dawnych mieszkańców i muzyką. W domowym rozgardiaszu usłyszeć będzie
można rozmowy o planach podróży i związanych z tym obawach, o pakowaniu kufrów i
waliz oraz o tym, dokąd najlepiej byłoby pojechać . Inscenizacja w wykonaniu Bożeny
Zawiślak-Dolny, Ewy van Wees oraz Łukasza Lecha.
19.00−22.00 Występy uczniów Szkoły Muzycznej nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w
Krakowie
Stara Synagoga
19.00 – 1.00
Zwiedzanie wystawy stałej Żydowskie tradycje
Zwiedzanie wystawy czasowej Cracovia Iudaeorum 3D
Prezentacja filmu Chasydzkie wesele, który przedstawia tradycyjny ślub żydowski
odbywający się w 2008 r. w środowisku nowojorskich chasydów bobowskich
Apteka pod Orłem
19.00−1.00 Zwiedzanie wystawy stałej Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim
19.00, 22.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu Miasta
Krakowa
19.00 Jak zmieścić życie do walizki? Warsztat dla młodzieży i dorosłych, prowadzenie: grupa
edukacyjna Mifgash
20.00 Wieczorny spacer po dawnym getcie (ok. 1,5 h), prowadzenie: Kinga Kołodziejska
22.00 Pieśni getta – zarejestrowany koncert z okazji 70. rocznicy likwidacji getta, projekcja w
sali multimedialnej
Fabryka Emalia Oskara Schindlera
19.00−2.00 Godziny zwiedzania:
20.00 – 23.00 Oprowadzanie po wystawie stałej Kraków – czas okupacji 1939−1945:
− w języku polskim: 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00
− w języku angielskim: 20.30, 21.30
Pierwszeństwo wstępu będą miały osoby, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem
strony: www.bilety.mhk.pl
19.00, 21.00, 22.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu
Miasta Krakowa
19.00 – 21.00 Pokaz filmu Ocalić od zapomnienia oraz spotkanie z Anną Ptak, bohaterką
filmu i Edwardem Smyłą, reżyserem dokumentu
21.00 Oprowadzanie po wystawie czasowej Krakowscy Wyklęci
Ulica Pomorska
19.00 Otwarcie w Parku Krakowskim schronu przeciwlotniczego przez Małopolskie
Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”
20.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.30 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum
Historycznemu Miasta Krakowa − podwórko Domu Śląskiego
20.30 Kapłan Wyklęty. Ks. Władysław Gurgacz −kapelan Polski Podziemnej − emisja filmu
zrealizowanego przez TV Trwam i IPN opowiadającego o zamordowanym przez
komunistyczną bezpiekę uczestniku podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej i
kapelanie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców − podwórko Domu Śląskiego
21.30−22.00 Prezentacja na temat wystawy czasowej Krakowscy Wyklęci, Grzegorz Jeżowski
− sala wykładowa LOK, Pomorska 2
22.30 Prezentacja na temat wystawy czasowej Kościół krakowski w okresie okupacji
niemieckiej, Tomasz Stachów − sala wykładowa LOK, Pomorska 2
23.00 Siła bezsilnych – „Ogień” − emisja programu zrealizowanego przy współudziale IPN
na temat rozbicia w 1946 r. więzienia św. Michała przez oddział Józefa Kurasia „Ognia” −
podwórko Domu Śląskiego
Dom Zwierzyniecki
18.00–19.00 Pod znakiem Orła – warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci
19.00−1.00 Zwiedzanie wystawy czasowej Świat Lajkonika. Konik na świecie
19.00−1.00 Prezentacja multimedialna Legioniści – patroni zwierzynieckich ulic
19.00, 21.00, 22.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu
Miasta Krakowa
20.00–22.00 Koncert Zwierzyniec na jazzowo – Adam Bałdych & ILUM String Quartet
23.00 Latarki w dłoń! – nocna wyprawa do Fortu Kościuszko
Dzieje Nowej Huty
II Filmowa Noc Muzeów w Nowej Hucie
Fabularne filmy opozycyjne z wprowadzeniem historyka
19.00, 21.00 Muzeum od nowa − emisja spotu poświęconego Muzeum Historycznemu Miasta
Krakowa
19.00−20.45 80 milionów, reż. Waldemar Krzystek, (2011)
21.00−23.10 Wałęsa. Człowiek z nadziei, reż. Andrzej Wajda (2013)
23.20−01.00 Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł, reż. Antoni Krauze (2011)
18.30 Oprowadzanie Szlakiem demonstracji w stanie wojennym, Maciej Miezian, start przed
nowohuckim oddziałem MHK, os. Słoneczne 16
18.00, 20.00, 21.00 Nocny spacer nowohuckimi ścieżkami: pl. Centralny − Arka Pana, start
przed nowohuckim oddziałem MHK, os. Słoneczne 16
Informacja i rezerwacje:
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1
Kraków
tel. 12 426 50 60
[email protected]
www.mhk.pl