Zobacz szczegółową informację o grze miejskiej

Transkrypt

Zobacz szczegółową informację o grze miejskiej
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w grze miejskiej pt. Tarcza Rolanda.
Śladami konspiracji ziemiańskiej w Krakowie.
Gra, organizowana w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo (13–14
września 2013 roku),poświęcona jest ziemianom działającym w AK . Tytuł gry
nawiązuje do kryptonimu paramilitarnej organizacji wspomagającej Armię Krajową.
Wykorzystując autentyczne miejsca na mapie miasta proponujemy uczestnikom
zanurzenie się w historię, która rozgrywała się w nieodległej przeszłości, a której
skutki odczuwalne są do dziś. Uczestnicy gry będą musieli zmierzyć się z tragicznym
niekiedy doświadczeniem wojennym ziemian bazując na źródłach, dokumentach i
opowieściach dokonać własnych wyborów i ocen. Gra adresowana jest zarówno do
szkół jak i uczestników indywidualnych (szczegóły w Regulaminie).Dodatkowe
materiały uczestnicy otrzymają po dokonaniu rejestracji.
Termin: 13 września 2013 (piątek)
Czas trwania: 11.00–17.00
Start: Ulica Pomorska, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ul.
Pomorska 2.
Rejestracja: [email protected]
Więcej informacji: www.mhk.pl zakładka Ulica Pomorska
Patronem tegorocznego Dnia Pamięci Ofiar Gestapo jest Leon Krzeczunowicz , ur.
w 1901 r. w Jaryczowie k. Lwowa. Walczył w obronie Lwowa w 1918 r. Następnie,
już w Krakowie, na ochotnika zgłosił się do Wojska Polskiego. Lata międzywojenne
spędził, wraz z małżonką, zarządzając swoim majątkiem w Jaryczowie. Jego pasją
były konie- uczestniczył w wielu zawodach hippicznych. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej na tereny wschodniej Polski, Krzeczunowicz został aresztowany i skazany
na śmierć. Przed rozstrzelaniem uchroniła go pomoc mieszkańców Kamiennopola.
Uciekł do Krakowa. Pracował jak administrator w kilku majątkach. Organizował
przerzuty oficerów przez węgierską granicę, od 1940 r. był współorganizatorem
„Uprawy”, a także pełnił funkcję jej szefa w Okręgu Krakowskim. Przekazał
wywiadowi AK meldunek o wyrzutniach rakiet V1 i V2. Po przyjeździe do Krakowa
został aresztowany 1 sierpnia 1944 r. Brutalne śledztwo trwało kilka miesięcy.
Przetrzymywano go w więzieniu Montelupich i przy ul. Pomorskiej 2, gdzie w celach
zostawił napis na ścianach. W grudniu 1944 r. osadzono go w KL Gross-Rosen a
następnie, w styczniu 1945 r., przeniesiono go do KL Dora. 19 marca 1945 r. zginął
w nieznanych okolicznościach.

Podobne dokumenty