3.5.1. Plan studiów stacjonarnych Dietetyka

Transkrypt

3.5.1. Plan studiów stacjonarnych Dietetyka
3.5.1. Plan studiów stacjonarnych Dietetyka - cykl kształcenia od roku akademickiego 2015/2016
* moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru
bezpośredni udział
nauki podstawowe
zajęcia praktyczne
ogólnouczelniane
zajęcia do wyboru
340
65
160
22,4
0
24
27
10,8
20
5
10
10
5
5
5
10
5
5
1
1
1
1
50
40
0
30
30
10
10
30
10
10
2
2
2
2
3.
Podstawy biofizyki
Zo/1
50
40
15
15
15
10
10
15
10
10
2
1
2
4.
Technologia informacyjna
Zo/2
50
40
0
30
30
10
10
2
2
2
5.
Ekologia i ochrona środowiska człowieka
2
1
2
6
8
8
8
2
3
2
3
2
1
2
3
3
4
6.
Język angielski/j. niemiecki/j. rosyjski
7.
Wychowanie fizyczne*
8.
Podstawy organizacji i higieny pracy
9.
Chemia medyczna z elementami chemii ogólnej
10. Metodologia pracy dyplomowej
Praca własna
studenta (pw)
95
25
Zo/1
konsultacje
560
Zo/1
Statystyka w dietetyce
zajęcia terenowe i
obozy
695
Socjologia ogólna z socjologią zdrowia
2.
projekty i seminaria
MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
1.
Moduł kształcenia / Przedmiot
ćwiczenia
zajęcia praktyczne
(zp) obejmujące:
A.
Lp.
laboratoria i
warsztaty
wykłady (w)
Liczba punktów ECTS
Kontakt z
nauczycielem, w
tym:
Rozkład godzin dydaktycznych
Ogółem
Forma zaliczenia
(Zo/E)
Liczba godzin dydaktycznych
340
0
0
0
125
135
I rok
II rok
sem I
sem II
sem III
pw
w
zp
k
pw
w
zp
k
pw
w
zp
k
pw
w
zp
k
pw
w
zp
k
pw
65
70
15
105
30
35
0
30
10
10
0
30
10
10
15
15
10
10
0
0
0
0
15
10
10
10
10
15
15
15
10
10
15
10
10
0
120
120
40
40
30
10
10
30
70
60
0
60
60
0
10
30
5
30
Zo/1
50
40
15
15
15
10
10
15
15
10
10
E/2
100
80
30
30
30
20
20
15
15
10
10
15
15
10
10
55
90
60
95
40
105
40
65
40
15
15
15
575
155
270
270
Zo/1,2
100
60
10
30
E/2
100
80
30
30
50
40
15
50
45
0
100
60
10
100
65
E/3
100
Zo/3,4
Zo/3
I
II
III
IV
V
VI
14
7
2
2
2
0
2
30
40
50
15
2
2
30
10
10
30
10
10
5
2
2
1
1
20
40
5
15
10
20
5
15
10
20
2
30
20
20
15
15
10
10
15
15
10
10
2
15
15
10
10
15
15
10
10
45
45
0
5
30
30
20
40
5
15
10
20
10
20
15
30
30
20
35
15
30
20
35
80
30
30
30
20
20
100
80
30
30
30
20
100
65
15
30
30
1 610
1 250
360
600
600
Zo/2
75
55
15
30
Technologia żywności
E/3
100
80
30
Podstawy dietetyki
E/2
100
80
30
Żywienie człowieka
E/4
240
160
30
5.
Dietetyka pediatryczna
E/4
100
80
6.
Kliniczny zarys chorób
Zo/3,4
100
7.
Żywienie kliniczne
E/4
Anatomia człowieka
2.
Fizjologia człowieka
3.
Psychologia ogólna
Zo/1
4.
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
Zo/2
5.
Chemia żywności
E/2
6.
Genetyka
E/1
7.
Mikrobiologia żywności
8.
Biochemia ogólna i żywności
9.
Parazytologia
C.
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
1.
Podstawy ed. żyw. z elementami zdrowia publicznego
2.
3.
4.
45
60
40
55
15
10
20
15
15
10
10
20
35
15
30
20
35
290
360
105
150
85
100
30
10
20
30
30
20
20
30
30
20
20
90
90
40
80
15
45
45
20
80
30
30
30
100
80
30
30
Zo/4
50
40
15
Zo/3,4
100
80
10. Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
E/4
100
11. Technologia potraw
E/5
100
12. Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia
Zo/5
13. Towaroznawstwo żywności
15
10
10
10
10
10
0
0
15
10
10
60
75
40
50
15
30
10
20
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
10
15
15
10
90
195
95
120
75
75
10
15
30
45
15
40
20
15
15
10
10
30
10
20
20
15
15
10
10
15
15
30
20
20
15
15
10
10
15
15
15
10
10
15
15
45
45
20
20
15
15
10
10
80
30
30
30
20
20
15
15
10
10
80
0
60
60
20
20
50
40
15
15
15
10
10
Zo/6
60
50
15
30
30
5
10
14. Projektowanie diet
Zo/6
50
40
0
30
30
10
10
15. Diagnostyka laboratoryjna
Zo/3
50
40
0
30
30
10
10
Zo/5,6
75
55
15
30
30
10
20
15
15
Zo/5,6
60
50
15
30
30
5
10
15
15
Zo/4
50
40
30
0
0
10
10
50
40
30
0
0
10
10
560
0
0
0
0
0
0
0
0
560
0
560
0
0
0
100
185
9.
Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną
interakcji leków z żywnością
Analiza i ocena jakości żywności
16. Prawna ochrona konsumenta z oceną jakości żywienia
Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarnohigienicznym
18. Fakultet*
17.
19. Fakultet*
Zo/5
PRAKTYKI
1.
Praktyki zawodowe
D.
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO Poradnictwo dietetyczne
1.
Psychologia żywienia
2
32
25,8
0
0
2
2
4
4
2
3
4
3
0
4
0
0
0
25,8
2
0
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
4
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
50
0
50
35
45
15
90
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
2
8
19
20
9
6
15
10
2
2
2
2
3
3
3
3
4
6
8
10
2
2
3
3
10
10
2
2
3
3
15
10
10
2
2
3
3
15
10
10
2
2
1
30
10
10
2
2
3
3
15
10
10
2
2
30
10
10
1
30
10
10
15
10
10
2
30
5
10
30
10
10
10
3
3
2
3
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
10
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
15
5
10
2
1
2
2
5
15
5
5
1
1
2
2
10
10
0
0
0
0
0
0
0
70
150
65
125
40
100
35
2
2
0
7
0
0
7
0
0
3
16
9
7
2
1
0
0
22,4
18,4
0
21,4
3
2
0
0
0
110
250
250
Zo/5
50
35
10
15
15
10
15
10
15
10
15
2
1
2
2
65
15
30
30
20
35
15
30
20
35
4
3
3
4
15
45
45
20
45
15
15
10
20
3
4
5
60
7
1
2
0
460
0
105
0
645
0
190
105
560
Zo/2,4,6
265
5
2
30
0
2
5
30
0
35
2
15
0
25
2
15
0
2
3
10
8.
1
23
8
4
30
10
0
2
15
10
0
10
15
15
0
2
15
15
2
0
4
15
15
10
2
10
0
15
5
15
0
2
2
45
5
15
0
15
0
10
30
1.
0
15
12
10
0
0
2
225
0
15
2
10
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
2
2
150
Zo/5
B.
wskaźniki
sem VI
k
160
800
sem V
zp
50
Zo/1,2
sem IV
semestry
w
200
Zo/1
Zo/1,2,3,
4
III rok
22
2.
Choroby dietozależne
E/5
100
3.
Poradnictwo dietetyczne
E/6
125
80
4.
Żywienie regionalne
Zo/5
50
40
0
30
30
10
10
30
10
10
2
2
2
2
Zo/5
75
55
15
30
30
10
20
15
30
10
20
3
2
2
3
Zo/5,6
60
50
15
30
30
5
10
5
15
1
2
2
2
Zo/6
75
55
15
30
30
10
Zo/5,6
60
50
15
25
25
Zo/5,6
50
30
10
15
15
665
465
110
250
250
5.
Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
6.
Dietetyka gerontologiczna
7.
Poradnictwo dietetyczne w sporcie
Żywność funkcjonalna i dietetyczna z elementami
nutrigenomiki
Dozwolone i niedozwolone środki ergogeniczne w
sporcie
8.
9.
5
30
10
25
2
10
15
5
5
20
15
30
10
20
3
2
2
3
10
10
15
25
10
10
2
2
2
2
5
20
1
2
105
200
10
15
5
20
70
155
70
120
1
3
2
2
E.
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
1.
Medycyna sportowa
Zo/5
35
30
10
10
10
10
5
10
10
10
5
1
1
1
1
2.
Teoria sportu
Zo/5
50
35
10
15
15
10
15
10
15
10
15
2
1
2
2
Zo/5,6
50
30
10
15
15
5
20
2
1
2
2
2
4
3
4
2
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
95
35
80
0
0
0
0
16
9
18,6
0
22,2
0
26,6
4.
Dozwolone i niedozwolone środki ergogeniczne w
sporcie
Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej
E/6
100
90
20
50
50
20
10
5.
Fizjologia wysiłku fizycznego
Zo/6
75
55
15
30
30
10
20
6.
Żywienie regionalne
Zo/5
75
50
10
30
30
10
25
10
30
10
25
3
2
3
3
7.
Choroby dietozależne
E/5
80
60
15
35
35
10
20
15
35
10
20
3
2
3
3
8.
Poradnictwo dietetyczne w sporcie
Zo/5,6
150
80
10
50
50
20
70
5
25
10
35
3
6
9.
Psychologia żywienia
Zo/5
50
35
10
15
15
10
15
10
15
10
15
1
2
375
145
0
60
0
85
230
0
30
30
60
Zo/5,6
250
120
0
60
60
130
30
30
60
Zo/6
125
25
0
0
25
100
Suma dla specjalności D
4 685
2 990
720
1 520
1 460
0
60
0
750
1 695
Suma dla specjalności E
4 705
2 995
720
1 520
1 460
0
60
0
755
1 710
3.
SEMINARIUM, PRACA, EGZAMIN DYPLOMOWY
1.
Seminarium dyplomowe*
2.
Przygotowanie projektu z modułów specjalnościowych
1.
Ilość egzaminów w semestrze
0
60
0
60
10
0
0
135
0
265
135
0
175
0
0
115
285
710
135
265
135
110
0
415
0
0
150
175
115
285
110
135
0
165
0
0
105
415
150
240
135
115
0
330
160
270
790
165
105
240
690
2
0
240
690
925
4
0
240
925
710
1
0
25
115
140
5
240
15
5
10
25
10
5
15
30
10
20
5
25
330
160
275
0
55
145
2
35
30
55
30
30
70
25
100
115
370
220
3
170
0
28
0
32
760
235
55
215
815
3
10
20
3
2
810
790
4
10
10
115
775
2
0
29
0
31
4
11
5,8
4
6
5
10
5
1
5
31
29
31
29
180
390
28
32
29
31
180
0
15
6
2
0
15
10
5
120
32
159
27
56
120
32
159
27
56