Technik rolnik 321 [05] – klasa I L.p. nazwa przedmiotu numer

Transkrypt

Technik rolnik 321 [05] – klasa I L.p. nazwa przedmiotu numer
Technik rolnik 321 [05] – klasa I
L.p. nazwa przedmiotu
1
Produkcja roślinna
2
Produkcja roślinna
3
4
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
w agrobiznesie
Produkcja zwierzęca
5
6
Mechanizacja rolnictwa
Mechanizacja rolnictwa
numer
podręcznik
programu
321 [05]
Środowisko i podstawy agroturystyki
Hortpress 2008
321 [05]
Czynniki produkcji roślinnej cz. II
Hortpress
321 [05]
Ekonomika i zarządzanie
przedsiębiorstwem w agrobiznesie
321 [05]
Produkcja zwierzęca T.1
Hortpress
321 [05]
Podstawy mechanizacji
321 [05]
Maszyny rolnicze – produkcja roślinna
autor podręcznika
Witold Grzebisz
numer
dopuszczenia
33/2008
Witold Grzebisz
27/2008
Bogdan Klepacki
Anna Grontkowska Dębski
Praca zbiorowa pod red. Anny
Rekiel
Danuta Kozłowska
Czesław Waszkiewicz
Józef Kuczewski
13/2007
numer
podręcznik
programu
321 [05]
Produkcja roślinna cz. III
Hortpress
321 [05]
Ekonomika i zarządzanie
przedsiębiorstwem w agrobiznesie
321 [05]
Produkcja zwierzęca T.II
Hortpress
321 [05]
Maszyny rolnicze – produkcja
zwierzęca
autor podręcznika
numer
dopuszczenia
2009
36/2006
39/97
11/97
Technik rolnik 321 [05] – klasa II
L.p. nazwa przedmiotu
1
Produkcja roślinna
2
3
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
w agrobiznesie
Produkcja zwierzęca
4
Mechanizacja rolnictwa
Praca zbiorowa pod red. Witolda
Grzebisza
Bogdan Klepacki
Anna Grontkowska Dębski
Praca zbiorowa pod red.
dr Teresy Nałęcz-Tarwackiej
Czesław Waszkiewicz
13/2007
28/2006
17/95
Technik rolnik 321 [05] – klasa III
L.p. nazwa przedmiotu
1
Produkcja roślinna
2
3
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
w agrobiznesie
Produkcja zwierzęca
4
Mechanizacja rolnictwa
numer
podręcznik
programu
321 [05]
Produkcja roślinna cz. III
Hortpress
321 [05]
Ekonomika i zarządzanie
przedsiębiorstwem w agrobiznesie
321 [05]
Produkcja zwierzęca T.II i T.III
Hortpress
321 [05]
Podstawy eksploatacji maszyn
rolniczych
autor podręcznika
numer
podręcznik
programu
321 [05]
Produkcja roślinna cz. III
Hortpress
321 [05]
Ekonomika i zarządzanie
przedsiębiorstwem w agrobiznesie
321 [05]
Produkcja zwierzęca T.III
Hortpress
11/4 dla
Organizacja ruchu turystyki na wsi
zawodu
321 [05]
autor podręcznika
Praca zbiorowa pod red. Witolda
Grzebisza
Bogdan Klepacki
Anna Grontkowska Dębski
Praca zbiorowa pod red.
dr Teresy Nałęcz – Tarwackiej
Józef Kuczewski
Zbigniew Majewski
numer
dopuszczenia
2009
13/2007
28/2006
ISBN 830206071-2
Technik rolnik 321 [05] – klasa IV
L.p. nazwa przedmiotu
1
Produkcja roślinna
2
3
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
w agrobiznesie
Produkcja zwierzęca
4
Organizacja turystyki na obszarach wiejskich
Praca zbiorowa pod red. Witolda
Grzebisza
Bogdan Klepacki
Anna Grontkowska Dębski
Praca zbiorowa pod red.
dr Teresy Nałęcz – Tarwackiej
Beata Mikuta
Krystyna Żelezna
numer
dopuszczenia
2009
13/2007
28/2006
26/2004