METODY SKUTECZNEJ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Transkrypt

METODY SKUTECZNEJ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW
METODY SKUTECZNEJ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW - 5 godzin (1 dzień)
W programie szkolenia m.in.:
1. Rekrutacja – definicje, podstawowe typy oraz rodzaje
2. Kultura organizacyjna a wybór modelu polityki personalnej
• znaczenie procesu rekrutacji dla organizacji analizowane przez prymat misji, wizji i kompetencji
danej organizacji
3. Omówienie struktury procesu rekrutacji
• profil poszukiwanej osoby przygotowywany w oparciu o kryteria i kompetencje ważne dla danej
organizacji
• źródła pozyskiwania kandydatów (min. ogłoszenie, networking, polecenia, eventy, targi pracy)
• zasady tworzenia ogłoszeń prasowych.
Każdy z głównych etapów uzupełniony jest case’ami, stanowiącymi praktyczne rozszerzenie
teoretycznej części zajęć.
Termin szkolenia: 29 czerwca 2011 r. godz. 16.30 – 20.30 (5 godzin szkoleniowych +
przerwa kawowa) Zakończone
Kolejny termin szkolenia: rozpoczęcie zależne od skompletowania 10-osobowej grupy.
Wykładowca: szkolenie poprowadzi doradca rozwoju osobistego..
Koszt szkolenia: 150 zł (dla studentów i absolwentów WSZOP 100 zł)
WSZOP zapewnia:
•
Salę wyposażoną w projektor multimedialny
•
Napoje (kawa, herbata)
•
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.