spis treśœci - e

Transkrypt

spis treśœci - e
POLSKA EDYCJA
Październik 2012 nr 10 (254)
22
A RT Y KU ŁY
22 Granice poznania
KIM JE STE ŚMY
EWOLUCJA
24 Nadludzkim wysiłkiem
Tym, co zdecydowanie wyróżnia
nas spośród zwierząt, jest
determinacja w pokonywaniu
ewolucyjnych ograniczeń.
Robert M. Sapolsky
INTEL IGENCJA
28 Czy będziemy mądrzeć
bez końca?
Coraz lepsze wyniki osiągane
w testach IQ pokazują, że
inteligencją nie zrobimy dobrego
wrażenia na przyszłych
pokoleniach.
Tim Folger
ŚW IADOMOŚĆ
32 Mordercza senność
Majaczenia umysłu błądzącego
w neurologicznej pułapce
między snem a jawą mogą się
przerodzić w tragiczną
rzeczywistość.
James Vlahos
Ilustracja Mark Weaver
KIM BĘDZIEMY
STA RZ E N I E
38 Jak dożyć setki
Dwa różne podejścia do badań
nad długowiecznością.
Katherine Harmon
N EURO I N Ż YN IE R IA
42 Poruszająca myśl
Sterowanie sparaliżowanymi
kończynami za pomocą fal
mózgowych to już nie tylko
hollywoodzka fantazja.
Miguel A. L. Nicolelis
I N Ż YNI E R I A
48 Ambitne jutro
10 projektów, które wytyczają
nowe horyzonty techniki.
Dave Mosher
Z ŁO Ż ON OŚ Ć
50 Maszyny nieskończoności
To, czy maszyny potrafią szybko
udzielać przeczącej lub twierdzącej
odpowiedzi na różne pytania, ma
wpływ na granice ludzkiej wiedzy.
John Pavlus
DOKĄD ZMIERZAMY
W PE RS PE KT YWIE
56 Pytania na następny
milion lat
Czego mogliby się dowiedzieć
naukowcy, gdyby mogli bez
ograniczeń czasowych prowadzić
nieprzerwane badania – przez
stulecia lub wręcz milenia?
Davide Castelvecchi
E KOLOG IA
62 Wielki eksperyment
klimatyczny
Ile jeszcze zdoła znieść
nasza planeta.
Ken Caldeira
FI ZYKA
68 Poza kwantowy horyzont
Fizyka kwantowa, która miała
wyznaczać fundamentalne granice
poznania i postępu technicznego,
dziś pozawala zwiększyć moc
komputerów i rozszerza
możliwości umysłu.
David Deutsch i Artur Ekert
październik 2012, Świat Nauki 1
STAŁE RU B RY K I
6
Skaner
Człowiek a morze. Gwiezdne hula-hoop. Kamienie z nieba. Praprzodek u dentysty. Tasowanie genów. Odzyskać
mowę. Co naprawdę lubią samice. Powrót pumy. Dłoń dla
zwycięzcy.
17
Wokół nauki
Redakcja Scientific American
O lepsze leki dla dzieci
14
18 Zdrowie
Maryn McKenna
Operacja „Czystość”
20 Forum
Daniel T. Willingham
Obsługa działania ucznia
21 TechnoFakty
David Pogue
Samobójcza polityka Hollywood
74 Głos sceptyka
Michael Shermer
Na pohybel teoriom spiskowym
75 Anty(po)waga
Steve Mirsky
Ratuj się, kto może
76 Faktograf
21
Fred Guterl
Kto żyje najdłużej?
77 Jak i dlaczego
Paskudne wędrujące komórki
78 Warto wiedzieć
Krakowskie święto matematyki
Ponad 3,2 mln zł na badania
Wariancje, korelacje, predykcje
Kobieta Matką Wynalazków
Rozwiązanie konkursu Viasat Explorer
80 Sto lat temu
OKŁADKA
77
Dla nauki granice nie oznaczają nieprzekraczalnych barier, poza za którymi
rozciągają się obszary z zakazem wstępu. Są raczej wyznacznikami kresów
naszego poznania – linii demarkacyjnych dzielących nas od wielkich niewiadomych – i tym samym określają rejony, ku którym powinniśmy się kierować.
W tym numerze specjalnym piszemy o tym, jak rodzajowi ludzkiemu udaje
się pokonywać kolejne ograniczenia – dążenie do wyzwolenia z pęt narzuconych przez naturę wydaje się istotnym elementem człowieczeństwa.
Opracowanie polskiej wersji okładki: Irina Pozniak
2 Świat Nauki, październik 2012

Podobne dokumenty